Standaard internationale afspraken

Heeft u net een mooie deal met een Chinese leverancier, dan wilt u geen onduidelijkheid wie het transport regelt en betaalt. Gebruik daarom ICC Incoterms® 2010: dit zijn standaard internationale afspraken over het transport van goederen.
Met bijvoorbeeld de ICC Incoterms® 2010-regel FOB regelt u automatisch dat de verkoper vervoerskosten, documenten, risico en verzekering regelt en betaalt tot op het schip. De kosten, documenten, risico en verzekering van het schip tot aan uw magazijn zijn voor uw rekening.

Wat regelt u met ICC Incoterms® 2010?

Vanaf 2011 gelden de ICC Incoterms® 2010. Met een ICC Incoterm®-regel 2010 spreekt u de volgende zaken af:

  • Wie zorgt er voor transportverzekeringen, vergunningen, machtigingen, documenten en andere formaliteiten?
  • Wie verzorgt het transport en tot waar?
  • Wanneer gaan risico's en kosten van de levering over van de verkoper naar de koper?

ICC Incoterms® 2010 regelen niet de betalingsvoorwaarden, garanties en afhandeling bij wanprestatie. Ook de eigendomsoverdracht van de goederen regelt u hier niet mee.

Soorten ICC Incoterms® 2010

Er zijn 11 ICC Incoterms® 2010: 4 zijn er specifiek bedoeld voor transport over water. De andere 7 gelden voor alle soorten transport (multimodaal transport).

Multimodaal transport Transport over water
EXW: ex works FAS: free alongside ship
FCA: free carrier FOB: free on board
CPT: carriage paid to CFR: cost and freight
CIP: carriage and insurance paid to CIF: cost insurance and freight
DAT: delivered at terminal
DAP: delivered at place
DDP: delivered duty paid

Leg de ICC Incoterms® 2010 die u overeenkomt bij voorkeur vast in het contract of in de algemene voorwaarden. Vermeld daarbij de versie van de afgesproken ICC Incoterm®-regel 2010, bijvoorbeeld 'ex works Utrecht Incoterms 2010'.

Uitleg over de verschillende soorten voorwaarden vindt u op de website van de ICC: de International Chamber of Commerce (Internationale Kamer van Koophandel). U kunt daar ook de Incoterms® 2010 en publicaties over de uitleg en interpretatie van de regels bestellen.

Tips voor het gebruik van ICC Incoterms® 2010

  • Stel de leveringsvoorwaarden op in een taal die uw afnemer begrijpt, het liefst in zijn eigen taal. Zo voorkomt u problemen met de geldigheid.
  • Zorg dat uw zakenpartner de voorwaarden heeft voordat u de overeenkomst sluit.
  • Werk bij voorkeur met laatste versies ICC Incoterms® 2010.

Bekijk de video om meer te weten over ICC Incoterms® 2010