Incoterms (internationale leveringsvoorwaarden)

Standaard internationale afspraken

Heeft u net een mooie deal met een Chinese leverancier, dan wilt u geen onduidelijkheid wie het transport regelt en betaalt. Gebruik daarom incoterms 2010: dit zijn standaard internationale afspraken over het transport van goederen.
Met bijvoorbeeld de incoterm FOB regelt u automatisch dat de verkoper vervoerskosten, documenten, risico en verzekering regelt en betaalt tot op het schip. De kosten, documenten, risico en verzekering van het schip tot aan uw magazijn zijn voor uw rekening.

Wat regelt u met incoterms?

Vanaf 2011 gelden de incoterms 2010. Met een incoterm spreekt u de volgende zaken af:

  • Wie zorgt er voor transportverzekeringen, vergunningen, machtigingen, documenten en andere formaliteiten?
  • Wie verzorgt het transport en tot waar?
  • Wanneer gaan risico's en kosten van de levering over van de verkoper naar de koper?

Incoterms regelen niet de betalingsvoorwaarden, garanties en afhandeling bij wanprestatie. Ook de eigendomsoverdracht van de goederen regelt u hier niet mee.

Soorten incoterms

Er zijn 11 incoterms: 4 zijn er specifiek bedoeld voor transport over water. De andere 7 gelden voor alle soorten transport (multimodaal transport).

Multimodaal transport Transport over water
EXW: ex works FAS: free alongside ship
FCA: free carrier FOB: free on board
CPT: carriage paid to CFR: cost and freight
CIP: carriage and insurance paid to CIF: cost insurance and freight
DAT: delivered at terminal
DAP: delivered at place
DDP: delivered duty paid

Leg de incoterm die u overeenkomt bij voorkeur vast in het contract of in de algemene voorwaarden. Vermeld daarbij de versie van de afgesproken incoterm, bijvoorbeeld 'ex works Utrecht Incoterms 2010'.

Tips voor het gebruik van incoterms

  • Stel de leveringsvoorwaarden op in een taal die uw afnemer begrijpt, het liefst in zijn eigen taal. Zo voorkomt u problemen met de geldigheid.
  • Zorg dat uw zakenpartner de voorwaarden heeft voordat u de overeenkomst sluit.
  • Werk bij voorkeur met laatste versie: incoterms 2010.

Bekijk de video om meer te weten over incoterms