Wanneer moet u de jaarrekening deponeren?

U moet uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling deponeren bij de Kamer van Koophandel. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon.

Regels voor het opmaken en vaststellen van de jaarrekening  

  • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal 6 maanden uitstel verlenen als er bijzondere omstandigheden zijn. Uitstel hoeft u niet te melden aan de KvK.
  • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Als uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar is dit 31 juli. Bij maximaal uitstel is dit 31 januari van het volgende jaar.

Bij bv's geldt in sommige gevallen dat ondertekening van de jaarrekening meteen leidt tot vaststelling. De uiterste termijn om te deponeren is in die gevallen korter, omdat u dan niet 2 maanden heeft om vast te stellen. Deze manier van vaststellen kan alleen gelden voor bv's waarbij alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris zijn en waar deze regel niet in de statuten is uitgesloten.

Uw accountant kan u advies geven over de termijnen die voor u gelden en welke wijze van vaststelling voor u van toepassing is.

Niet vastgestelde (voorlopige) jaarrekening

Als de jaarrekening niet (op tijd) is vastgesteld door de aandeelhouders, dan moet u de voorlopige jaarrekening deponeren. Deze voorlopige jaarrekening moet u 7 maanden na het einde van het boekjaar deponeren bij de KvK. Als u de maximale uitstel van 6 maanden heeft, dan moet u de jaarrekening dus 13 maanden na het einde van het boekjaar deponeren.

Wat gebeurt er als u de jaarrekening niet op tijd deponeert?

Als een onderneming failliet gaat, dan kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de jaarrekening niet (op tijd) is gedeponeerd. Ook kan het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst een onderzoek instellen. Hier kan een strafrechterlijke veroordeling door de rechter uit voortvloeien. U kunt hiervoor een boete van enkele duizenden euro's krijgen.  

Heeft deze informatie u geholpen?

Ja Nee

Bedankt voor uw reactie. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren.
U krijgt geen reactie. Heeft u een vraag, neem dan contact op met ons servicecenter.