Moet ik mijn bedrijf inschrijven?

Verplicht voor ondernemingen en rechtspersonen

Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister.

Wat is een onderneming?

Volgens de wet heeft u een onderneming als u zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen, met de bedoeling om winst te maken. In de praktijk is het soms lastig om precies te bepalen wanneer er sprake is van een onderneming.

Eenmanszaak inschrijven

Of u een eenmanszaak moet inschrijven hangt ervan af of uw bedrijf voldoet aan de criteria voor een onderneming. Twijfelt u of u uw bedrijf moet inschrijven, neem dan contact op met de Kamer van Koophandel.

Ik start geen eenmanszaak, maar een andere rechtsvorm. Moet ik me inschrijven?

De volgende rechtsvormen moeten zich altijd inschrijven in het Handelsregister:

  • besloten vennootschap (bv)
  • naamloze vennootschap (nv)
  • vennootschap onder firma (vof)
  • commanditaire vennootschap (cv)*
  • stichting
  • vereniging met notariële akte
  • openbare maatschap
  • publiekrechtelijke rechtspersoon
  • vereniging van eigenaars
  • coöperatie en onderlinge waarborgmaatschap

* Een cv zonder vestiging in Nederland hoeft niet ingeschreven te worden, maar dit kan wel als er ondernemingsactiviteiten plaatsvinden in Nederland.

Inschrijven

Meer informatie over hoe u zich inschrijft.

Meer vragen over wel of niet inschrijven