Over de KvK

De meestgestelde vragen over de nieuwe KvK

 • Wat is er nieuw aan de nieuwe KvK?

  Ondernemers verlangen steeds meer, ook van overheidsinstellingen. Zij rekenen op een snelle, eenvoudige, plaats en tijdsonafhankelijke, 24/7 bereikbare dienstverlening. Het ministerie van Economische Zaken wil de publieke dienstverlening aan ondernemers dan ook moderniseren. Eén nieuwe landelijke Kamer van Koophandel (sinds 1 januari 2014) waarin ook de innovatiestimulering van Syntens is ondergebracht, maakt deel uit van dit overheidsbeleid.

  Nieuw:

  • Eén organisatie in plaats van 14 zelfstandig opererende organisaties. Kennis van projecten en ondernemers wordt cross-sectoraal en cross-regionaal gedeeld en lokaal weer teruggegeven.
  • Met één nieuwe landelijke Kamer van Koophandel bereiken we een efficiëntieslag van € 80 miljoen (33%).
  • Versnelde en vergrote digitalisering van dienstverlening:
   - Binnen 2 jaar zijn alle inschrijvingen en mutaties van het Handelsregister en identificatie zonder kantoorbezoek 24/7 toegankelijk.
   - Verregaande digitalisering van onze advies- en informatiedienstverlening. Via onze website, apps en telefonische en e-consulten.
  • Focus op de belangrijkste behoeften en vraagstelling van ondernemers. Aparte regionale en centrale adviesraden vertegenwoordigen de ondernemers en maatschappelijke vertegenwoordigers die uiteindelijk bepalen welke dienstverlening de KvK zowel regionaal als landelijk gaat bieden.
  • www.ondernemersplein.nl. Een nieuwe en unieke portal voor ondernemers waar alle relevante (publieke) informatie te vinden is. Dit is een samenwerkingsverband met o.a. de Belastingdienst, CBS, RDW en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
  • Bij onze fysieke projectondersteuning in de regio brengen wij een sterke focus aan: minder projecten, maar wel groter (scope en inzet mensen) en met meer impact.
  • Op 5 van de 19 kantoren creëren wij samen met partners fysieke ondernemerspleinen waar ondernemers anderen kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken.
  • Wij werken sterk regionaal als centraal ingedeelde organisatie. Zo kunnen ondernemers in de regio ook makkelijk bovenregionaal en cross-sectoraal schakelen.

  We houden onze bestaande naam: Kamer van Koophandel. Die naam is nationaal en internationaal bekend.

 • Wat kunnen we van de nieuwe KvK verwachten?

  Wij zijn een publieke organisatie en bieden ondernemers ondersteuning vanuit de overheid met informatie en adviesdiensten op terreinen waar de markt het (nog) niet zelf oppakt en waar kwaliteiten als betrouwbaarheid en onafhankelijkheid gewenst zijn.

  Ook de nieuwe KvK houdt als basistaken het beheren van het Handelsregister en het informeren en ondersteunen van ondernemers. Alleen de wijze waarop we dat doen verandert:

  • Onze dienstverlening wordt waar mogelijk digitaal aangeboden en nog sterker afgestemd op de vraag van met name mkb-ondernemers.
  • We brengen meer focus aan in onze thema’s, programma’s en projecten.
  • Het inventariseren van ondernemerswensen en -behoeften verloopt via regioraden en via de input van ondernemersadviseurs in de regio.

  Wij willen ondernemers van dienst zijn door hen in staat te stellen veilig zaken te doen en hun start- en groeiambities waar te maken. In alle fasen van hun ondernemerschap, in binnen- en buitenland, kunnen zij gebruikmaken van de data, kennis en netwerken van de Kamer van Koophandel.

 • Hoe word ik als ondernemer ondersteund?

  • Op het digitale Ondernemersplein www.ondernemersplein.nl vindt u alle voor ondernemers relevante publieke informatie en bij welke publieke partijen u welke dienstverlening kunt afnemen.
  • Op www.kvk.nl kunt u digitaal onze diensten en producten afnemen, zoals webinars, telefonische en e-consulten en e-learning. U kunt hier ook informatieproducten over bedrijven bestellen, zich inschrijven in het Handelsregister, bedrijfsgegevens actualiseren en exportdocumenten opvragen.
  • U kunt terecht op 19 kantoren die een loketfunctie hebben, waarvan er 5 als fysiek Ondernemersplein zijn uitgerust.
  • Via onze servicedesk kunt u telefonisch advies vragen bij gespecialiseerde medewerkers over innovatie, starten, overdracht, internationaal ondernemen en over specifieke thema’s zoals financiering.
  • Er zijn landelijke ondersteuningsprogramma’s rond drie kernthema’s: starten & overname, innovatie en internationaal ondernemen.
  • Er zijn regio-specifieke programma's over bouw, retail & horeca & leisure, ruimtelijke ordening en agrokennis.

  De ondersteuning kan verschillen per regio. De ondernemersvraag is het uitgangspunt binnen de gekozen thema’s, programma’s en projecten en is afhankelijk van het dna van de regio.

 • Gaat de KvK voor alle ondernemers hetzelfde doen?

  Een groot deel van onze dienstverlening is voor een brede doelgroep van ondernemers hetzelfde. Bij de fysieke ondersteuning in de vorm van regionale projecten ligt de focus sterk op mkb-ers en starters, om ze te helpen toegang te krijgen tot onderzoeksinstellingen. Kleinere bedrijven beschikken vaak niet over een uitgebreide staf of R&D-afdeling. Dat maakt het lastig om cross-sectoraal bedrijven te vinden waar zij op bepaalde gebieden van kunnen leren (best practices) of om gemakkelijk een start te maken in het buitenland.


  Informatie over