Overzicht met uw persoonlijke pagina

Op uw persoonlijke pagina kunt u uw saldo bekijken, bestelde producten downloaden en uw instellingen aanpassen. Log in en ga naar Mijn Account en vervolgens Overzicht.

Bekijk uw bestellingen

In uw bestedingoverzicht kunt u uw actuele bestedingen en een overzicht van vorige bestedingen bekijken en downloaden. U vind uw bestedingen na in te loggen onder Mijn Account en daarna Bestedingen.

Download bestelde producten

Op uw persoonlijke pagina kunt u de bestelde adressenbestanden of gewaarmerkte documenten downloaden. Ook kunt u daar aangeven of u ze op cd-rom wilt laten zetten.

Bekijk uw saldo en vul uw tegoed aan

Als u gebruik maakt van Vooraf betalen, kunt u via uw persoonlijke pagina uw tegoed aanvullen of uw saldo bekijken.

Wijzig uw instellingen

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

  • wachtwoord wijzigen;
  • instellen persoonlijke vraag: met uw persoonlijke vraag krijgt u direct uw wachtwoord of toegangscode toegestuurd, als u die vergeten bent;
  • activeren van de melding bij betaling: u kunt u een melding laten tonen op het moment dat u een betaald product opvraagt. Bij iedere betaling wordt dan om een bevestiging gevraagd.