Deponeringen

Wat krijg ik met het product deponeringen?

  • een overzicht van de documenten die een rechtspersoon heeft gedeponeerd bij de KvK en wanneer;
  • aanvullende juridische gegevens, zoals de rechtsvorm, statutaire zetel en omvang van het geplaatste kapitaal;
  • overige informatie over bijvoorbeeld fusies en splitsingen.

Bestel voor € 2,65

Wat kan ik met het product deponeringen?

  • controleren of een bedrijf zich houdt aan de deponeringsplicht;
  • zien welke stukken zijn gedeponeerd en deze bestellen bij de Kamer van Koophandel.

Hoe kan ik de gedeponeerde documenten opvragen?

U kunt jaarrekeningen, statuten en fusie-en splitsingsvoorstellen online opvragen. Documenten die niet online beschikbaar zijn, kunt u bestellen via het Service Center.