Historie

Wat krijg ik met historie?

  • een overzicht van wijzigingen in de belangrijkste gegevens van een onderneming;
  • inzicht in de tekenbevoegdheid van functionarissen op een bepaald moment;
  • alle voormalige adressen, namen, functionarissen, rechtsvormen en bedrijfsomschrijvingen.

Bestel voor € 2,65

Wat kan ik met het product historie?

  • de achtergrond van een potentiële klant of zakenpartner controleren;
  • de datum van uitdiensttreding van een bepaalde functionaris nagaan;
  • de bedrijfssituatie in het verleden checken.

Meer vragen over historie