Valse factuur Kamer van Koophandel in omloop

In omloop is een spookfactuur van KvK Register Online. Deze valse factuur komt niet van de KvK. Specifiek gaat het om een zogenaamde betalingsachterstand van € 93,-. Negeer deze factuur.

Twijfelt u over de juistheid van de KvK factuur of heeft u vragen over het juiste rekeningnummer? Lees meer over facturen van de KvK.

Lees het bericht Valse facturen Kamer van Koophandel in omloop. Of belt u met onze Service Center op het nummer 088 585 1585.