Dit moeten ondernemers weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Niet voldoen aan deze nieuwe privacywetgeving kan een fikse boete opleveren met sancties tot 20 miljoen euro of 4% van je wereldwijde omzet. Je krijgt er al mee te maken door het uitsturen van een factuur of nieuwsbrief.

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywetgeving, die op 25 mei 2018 is ingegaan. Privacyrechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid. De Europese Unie kent hiermee één privacywet. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

Meer lezen over de AVG

Voor wie is de AVG?

Deze Europese privacywetgeving is er voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzp'ers en klein mkb. Bijvoorbeeld door het versturen van een offerte, factuur of (digitale) nieuwsbrief. Of door het bijhouden van afspraken met klanten, contactgegevens van klanten (zoals adres, e-mailadres of telefoonnummers) of personeelsinformatie.

Ook stichtingen en verenigingen en internationale bedrijven die zaken doen met de EU moeten zich houden aan de AVG. 

Wat moet ik als ondernemer met de AVG?

Door de AVG heb je verantwoordingsplicht. Je moet kunnen aantonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen neemt om aan de AVG te voldoen. En je moet kunnen bewijzen dat je geldige toestemming heeft gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens.

De AVG in een notendop

Wat moet ik als ondernemer regelen of doen om aan de AVG te voldoen?

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de AVG. Volg het stappenplan en voldoe aan de AVG. 

In 10 stappen voldoen aan de AVG

Meer over de AVG

Alles over de AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitbreiding bescherming persoonsgegevens

InfoPage