Belangrijkste wetswijzigingen voor starters per 1 juli 2018

Als ondernemer krijg je vanaf 1 juli 2018 te maken met nieuwe wetten en regels. Welke zijn voor jou als starter van belang? De belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli op een rij.

Op zoek naar de aangekondigde wetswijzigingen voor 2019?

De belangrijkste wetswijzigingen voor starters per 1 januari 2019

1. Nieuwe wettelijke regels voor pakketreizen en andere reisdiensten

Start je in de reissector? Vanaf 1 juli 2018 gelden er nieuwe regels voor het aanbieden van pakketreizen en andere reisdiensten.

Pakketreis:

Voor een pakketreis geldt dat deze minimaal:
24 uur duurt, 1 overnachting heeft, uit 2 reisdiensten bestaat.

Losse reisdiensten

Ga je als verkoper losse reisdiensten aan consumenten aanbieden? Door de manier van boeken kunnen klanten losse reisdiensten koppelen tot 1 reisarrangement. Dan ontstaat een gekoppeld reisarrangement (GRA). Een GRA is geen pakketreis. Hier zitten voor de verkoper andere verplichtingen aan vast.

Meer weten

Lees meer over deze wetswijzigingGa na wat voor soort reis je aanbiedt (pakketreis of GRA) en wat je moet doen

2. Wettelijke verplichting gasaansluiting vervalt

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet vervalt per 1 juli 2018. Deze wetswijziging gaat bouwbedrijven, installatiebedrijven, loodgieters en netbeheerders aan. Gemeenten mogen bepalen of nieuwbouwwoningen op een warmtenet of andere energie-infrastructuur worden aangesloten.

Meer weten

Lees meer over deze wetswijziging

3. Nieuwe regel administratie kinderopvang

Voor (startende) ondernemers met een kinderopvang, zoals ook gastouderbureaus, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, geldt per 1 juli 2018 een nieuwe regel voor de administratie. Vanaf dan moet in de administratie de gegevens van personeelsleden worden opgenomen die staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang.

Het Personenregister kinderopvang is op 1 maart 2018 ingevoerd en geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen.

Bewaren

De persoonsgegevens en het Burgerservicenummer (BSN) van de personen die zich in het register moeten inschrijven, moeten worden bewaard.

Tijdens een inspectie van de kinderopvang mag de GGD-inspecteur deze gegevens opvragen om de inschrijvingen en de koppelingen in het Personenregister kinderopvang te controleren.

Meer weten

Lees meer over deze wetswijzigingInvoering Personenregister kinderopvang, 1 maart 2018

4. Niet alle VOG's meer geldig voor inschrijving Personenregister kinderopvang

Een andere wetswijziging voor (startende) ondernemers in de kinderopvang en hun personeel is deze: VOG’s met screeningsprofielen 60 (onderwijs),40 (vakantiegezinnen en adoptie) en 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier) kunnen met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden gebruikt voor inschrijving in het Personenregister kinderopvang.

Inschrijving in het Personenregister kinderopvang is noodzakelijk voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Het Personenregister is op 1 maart 2018 ingevoerd.

Alleen VOG's met profiel 84 of 86

Vanaf 1 juli 2018 kan iemand zich alleen in het Personenregister kinderopvang inschrijven met een actuele, geldige VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) die is afgegeven met het screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang).

Meer weten

Lees meer over deze wetswijziging
Aanvragen VOG natuurlijke personen

Wetswijzigingen voor zzp'ers en mkb'ers

De belangrijkste wetswijzigingen voor zzp'ers per 1 juli 2018De belangrijkste wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 juli 2018

Ook belangrijk: AVG, nieuwe pricaywetgeving

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan. Een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie. Hou hier met je bedrijf rekening mee.

Meer over de AVG

Voldoen aan de AVG

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels

Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

InfoPage