De belangrijkste wetswijzigingen voor starters per 1 januari 2018

Per januari gaan er een aantal wetswijzigingen in. Wil je weten wat er voor jou als starter verandert? We zetten het voor je op een rij.

1. Verplicht minimumloon bij opdrachtovereenkomst of andere overeenkomst tegen beloning

Neem je medewerkers in dienst waarmee je geen arbeidsovereenkomst afsluit, maar die voor je gaan werken op basis van een opdrachtovereenkomst of die via een andere overeenkomst tegen beloning voor je gaan werken?  Vanaf 1 januari ben je verplicht hen het wettelijk minimumloon te betalen. Dit geldt natuurlijk ook voor de werknemers die al op basis van deze overeenkomsten voor je werken. 

Deze regeling gaat in ter bescherming van deze medewerkers; zodat ze niet voor te lage tarieven werken.

Het verplichte minimumloon geldt niet voor zzp’ers die werken op basis van een overeenkomst in de zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf. Zij hebben een andere positie op de arbeidsmarkt en kunnen zelf invloed uitoefenen op de hoogte van hun tarief.

Meer weten

Lees meer over deze wetswijziging

2. 'Beperkte' gemeenschap van goederen

Voor trouwen in gemeenschap van goederen verandert er vanaf 2018 een en ander; er valt minder onder. Je gaat alleen delen wat je samen opbouwt.

Dit betekent:

  • dat alleen wat jij en je huwelijkspartner financieel opbouwen tijdens het huwelijk, valt onder de gemeenschap van goederen.
  • dat voorhuwelijks vermogen, giften en erfenissen voortaan tot het privévermogen blijven behoren.
  • dat je onderneming niet onder de gemeenschap van goederen valt, als je de onderneming voor het trouwen al hebt.
  • dat winst die tijdens het huwelijk is gerealiseerd en niet is uitgekeerd, (normaal gesproken) onder de gemeenschap van goederen valt. Bij een echtscheiding moet dit dus worden gedeeld.
  • dat verlies dat tijdens het huwelijk is gemaakt (normaal gesproken) onder de gemeenschap van goederen valt. Bij een echtscheiding moet dit dus worden gedeeld.

Welke winsten en verliezen van de onderneming onder de gemeenschap van goederen vallen, hangt af van het criterium ‘voor zover deze in het maatschappelijk verkeer als redelijk worden beschouwd’.

De nieuwe wet geldt alleen voor huwelijken die worden gesloten nadat de wetswijziging is ingegaan.

Meer weten

Lees meer over 'beperkte' gemeenschap van goederen

3. Uniforme regels brandveiligheid overige plaatsen

Er komen uniforme, landelijke regels rondom brandveiligheid van ‘plaatsen die in georganiseerd verband gebruikt worden’. De nieuwe regels gelden voor plaatsen die nog niet onder andere regelingen vallen, zoals festivalterreinen of evenementen in partytenten.

De regels zijn nu nog opgenomen in gemeentelijke verordeningen, maar ze zijn niet altijd duidelijk en kunnen per gemeente verschillen.

Meer weten

Lees meer over uniforme regels brandveiligheid

Wetswijzigingen voor zzp'ers en mkb'ers

De belangrijkste wetswijzigingen voor zzp'ers per 1 januari 2018

De belangrijkste wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 januari 2018

Ook belangrijk: AVG, nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei 2018 gaat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in. Een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie. Deze wet geldt ook voor jouw bedrijf. Ben je er al klaar voor?

Bereid je voor:

Voorbereiden op de AVG

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels

Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

InfoPage