Meer omzet maken

Klanten behouden en nieuwe klanten aantrekken, daar zijn ondernemers dagelijks mee bezig. Bepalen hoe en aan wie ze hun product verkopen en tegen welke prijs. Meer omzet willen maken betekent bijvoorbeeld extra marketing inspanningen verrichten en meer inzetten op promotie. Maar ook feedback vragen aan bestaande klanten en zo direct inspelen op hun veranderende behoeften. Want het is niet het goede product dat zichzelf verkoopt, maar de ondernemer die zijn klant begrijpt.

Terugblik KVK Startersdag

Zaterdag 30 juni vond de KVK Startersdag in plaats in Rotterdam, Urmond, Zwolle én online.

Startersdag gemist? Handouts van de presentaties downloaden? Of wil je nog iets terugkijken?

Bekijk de terugblik