Prinsjesdag 2017: Wat betekent dit voor jou als startende ondernemer?

De kabinetsplannen en de begroting voor het komende jaar zijn tijdens Prinsjesdag 2017 bekendgemaakt. Lees hier de belangrijkste punten voor jou als starter.

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek

Het demissionair kabinet heeft geen besluit genomen over de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Toch zijn deze aftrekposten al jaren onderwerp van discussie. De zelfstandigenaftrek van €7.280 trek je af van je belastbaar inkomen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. De startersaftrek houdt in dat startende ondernemers in de eerste vijf jaar van hun bedrijf drie keer het bedrag van € 2.123 mogen aftrekken van hun belastbaar inkomen. Zo kan het gebeuren dat een zzp'er met hetzelfde brutoloon als een vergelijkbare werknemer netto meer overhoudt.

Sommige partijen zeggen dat door het nog altijd groeiend leger zzp'ers in Nederland de staat veel belastinginkomsten misloopt. Zij vinden dat de zelfstandigenaftrek aan voorwaarden gebonden moet zijn en willen dat ondernemers er alleen recht op hebben wanneer zij kunnen aantonen dat ze pensioen opbouwen. Andere partijen zien meer in een verlaging van het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Weer anderen willen de aftrekposten voorlopig nog ongemoeid laten. De verwachting is dat zolang er niet aan de zelfstandigenaftrek gemorreld wordt, er met de startersaftrek ook weinig zal gebeuren. 

Lees meer over de zelfstandigenaftrek

Wet DBA

Hoe gaat het verder met de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA)? Tot 1 juli 2018 handhaaft de Belastingdienst niet en treedt alleen op tegen echte kwaadwillenden en puur misbruik. De Wet DBA is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Sinds 1 mei 2016 zijn zowel zzp’ers als opdrachtgevers verantwoordelijk voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Samen bepaalt u of er sprake is van loondienst. In veel gevallen zal het duidelijk zijn dat er geen sprake is van loondienst (dienstbetrekking). In het geval van loondienst wordt een opdrachtgever de werkgever en de zzp'er de werknemer. De opdrachtgever moet in dat geval loonheffingen inhouden. Dit kan gevolgen hebben voor de ondernemersaftrek.

Lees meer over de Wet DBA

Urencriterium

Als ondernemer moet je minimaal 1225 uur per jaar aan je bedrijf besteden om in aanmerking te komen voor de zelfstandigen- en startersaftrek. Dit urencriterium werd een aantal jaar geleden aangestipt; of er geen alternatief bestond voor deze 'administratieve rompslomp'. Een alternatief was nog niet voorhanden en het initiatief tot herziening stierf een stille dood. De regeldruk voor ondernemers blijft echter een aandachtspunt, de verwachting is dat dit in de kabinetsformatie meegenomen zal worden.

Lees meer over het urencriterium

Meer geld voor cybercrime

Het kabinet trekt extra geld uit om op te treden tegen cybercriminaliteit in het bedrijfsleven. Ondernemers worden ondersteund om de toenemende dreigingen in de digitale wereld het hoofd te kunnen bieden. Het nieuw op te zetten Digital Trust Centrum gaat bedrijven helpen met de beveiliging tegen cyberaanvallen.

Lees meer over cybercrime

Prinsjesdag 2018

Wat zijn de kabinetsplannen voor 2019 en wat betekenen ze voor zzp'ers, mkb'ers en starters.

Overige wetswijzigingen voor starters

Meer weten over welke wetswijzigingen voor jou van belang zijn? Bekijk dan de belangrijkste wetswijzigingen voor starters of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

InfoPage