Welke rechtsvorm kiest u?

Als u uw bedrijf inschrijft bij de KvK, dan kiest u een rechtsvorm. Welke rechtsvorm u kiest, hangt onder andere af van de inrichting van uw organisatie, uw belastingvoordeel en de aansprakelijkheid.

Veelgestelde vragen

 • Hoe schrijf ik een vestiging van een vereniging in?

  Het inschrijven van een extra vestiging (nevenvestiging) bij uw vereniging geeft u door met een formulier 9a. Dit betreft een vestiging waarin geen commerciële activiteiten worden uitgevoerd.

  Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u op naar het postadres van de KvK, samen met:
  • een kopie van het door twee partijen ondertekende huur-, koop- of pachtcontract van het nieuwe vestigingsadres;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs  van de ondertekenaar van het formulier.
  In het schema inschrijving vestigingen voor stichtingen en verenigingen ziet u snel of u de vestiging moet inschrijven.
 • Wat moet ik doen als de akte van splitsing van mijn appartement is gepasseerd voor 1 december 1972?

  Appartementsgebouwen die voor 1 december 1972 zijn ontstaan, waren toen volgens de wet niet verplicht om een VvE op te richten. Als er toen of daarna geen vereniging is opgericht, dan zijn de rechten en plichten van de gezamenlijke eigenaren opgenomen in de splitsingsakte. Als u een splitsingsakte hebt van voor 1 december 1972 én er in deze akte en in eventuele aanvullingen op deze akte geen VvE wordt vermeld, dan bent u niet verplicht om een vereniging in te schrijven. Er kan wel sprake zijn van een zogenaamde vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Deze kunt u wel op vrijwillige basis inschrijven in het Handelsregister. Dan zijn de volgende documenten nodig:

  • formulier 5: formulier waarmee u een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid inschrijft;
  • formulier 22: formulier waarmee u de functionarissen voor een vereniging inschrijft;
  • kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder(s) van de vereniging;
  • een door een bestuurder gewaarmerkte kopie van de splitsingsakte. Gewaarmerkt wil zeggen: iedere pagina paraferen en op de laatste pagina de handtekening van de bestuurder(s) plaatsen.
  Als u niet beschikt over de splitsingsakte, kunt u tegen betaling een kopie bestellen bij het Klantcontactcenter van het Kadaster.
  Stuur deze documenten naar het postadres van de KvK. Na registratie ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving en een factuur voor de inschrijfvergoeding per post.
 • Wat moet ik regelen als ik een bedrijf wil starten?

  Uw bedrijf heeft een naam nodig en een rechtsvorm. Bij de start registreert u uw bedrijf in het Handelsregister van de KvK. U ontvangt meteen uw KvK-nummer. Als u zich inschrijft worden deze gegevens automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst.

  Bekijk het stappenplan bedrijf starten

 • Hoe kan ik mij afmelden voor een evenement?

  Voor een gratis bijeenkomst kunt u zich afmelden via de link in de bevestigingsmail. Via “Ga naar mijn bijeenkomst” komt u op de persoonlijke omgeving. Druk op afmelden. Daarna krijgt u een scherm met daarbij nogmaals de algemene voorwaarden. Vervolgens drukt u nogmaals op afmelden. Indien u de bevestigingsmail niet meer heeft stuur dan een e-mail met uw gegevens naar startevents@kvk.nl.

  Voor een betaalde bijeenkomst gelden onze annuleringsvoorwaarden die opgenomen zijn in de Algemene voorwaarden KvK seminars/bijeenkomsten.
 • Hoe maak ik een ondernemingsplan?

  Heeft u een goed bedrijfsidee? Met een ondernemingsplan maakt u uw idee concreet. Lees meer over het maken van een ondernemingsplan.