De belangrijkste wetswijzigingen voor starters per 1 juli 2017

Meerdere keren per jaar worden wetswijzigingen doorgevoerd. Wil je weten wat er voor jou als starter per 1 juli 2017 is veranderd? We zetten het voor je op een rij.

1. Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen (per 1 juli 2017)

Als je een overeenkomst sluit met een bedrijf, overheidsinstantie of consument, dan geldt vaak een betalingstermijn. Na 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk om een betalingstermijn af te spreken van meer dan 60 dagen. Dit geldt voor grote ondernemingen die overeenkomsten sluiten met het midden- en kleinbedrijf en met zelfstandig ondernemers. Overeenkomsten met betalingstermijnen van meer dan 60 dagen worden nietig verklaard. In deze gevallen wordt de betalingstermijn omgezet in een termijn van 30 dagen. Wordt na 30 dagen alsnog niet betaald, dan is de afnemer wettelijke rente verschuldigd. Er is overigens geen wettelijke minimumbetalingstermijn.

2. Tarieven telefonische klantenservice (per 1 juli 2017)

Heb je een telefonische klantenservice waar een zakelijke klant of consument terecht kan met een vraag of een klacht over een dienst of product? En gebruik je hiervoor een 090X-nummer? Dan mag je na 1 juli 2017 geen informatietarief bij de gebruiker meer in rekening brengen. De gebruiker betaalt slechts de normale gesprekskosten van de telecomprovider. Dit noemt men het verkeerstarief.
Heb je geen apart nummer voor klanten maar bellen zij jou via een algemeen nummer? Dan gelden deze voorwaarden ook.

3. Geen pensioenopbouw meer vanuit de bv (per 1 april 2017)

Ben je van plan te starten met een nieuw op te richten bv om van hieruit pensioen op te bouwen? Dat is niet meer mogelijk. Het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer is op 1 april 2017 in werking getreden en er geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2017.
Heb je al een pensioenvoorziening in eigen beheer binnen de bv opgebouwd? Dan heb je drie jaar (2017, 2018 en 2019) de mogelijkheid om de pensioenaanspraak in eigen beheer af te kopen of om deze om te zetten in een oudedagsverplichting.
Ongeacht welke mogelijkheid je kiest, opbouw is vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk.  Vóór 1 juli 2017 moet je nog een aantal acties ondernemen, onder andere het premievrij maken van het pensioen in eigen beheer.

4. Vereenvoudiging belastingen auto (per 1 januari 2017)

Als je als beginnend ondernemer een auto gaat rijden die tot je ondernemersvermogen behoort dan krijg je te maken met bijtelling. De belastingregels rond de bijtelling voor auto van de zaak worden vereenvoudigd. Dat wordt geleidelijk geregeld, van 2017 tot 2020, totdat er één bijtellingspercentage is voor zowel gewone als elektrische auto’s.

•    Het bijtellingspercentage voor extra zuinige plugin-hybride auto’s (CO2-uitstoot tot 50 gr/km) wordt geleidelijk verhoogd van 15 in 2016 naar 22 in 2019. Voor de zuinige auto’s (CO2-uitstoot van 51 tot 106 gr/km) wordt het bijtellingspercentage verhoogd van 21 naar eveneens 22. Het bijtellingspercentage voor de minst zuinige auto’s (CO2-uitstoot van méér dan 106 gr/km) wordt verlaagd van 25 naar 22.
Het bijtellingspercentage voor de volledig elektrische nul-emissie auto’s blijft gelijk met 4. Daardoor zijn er vanaf 2019 nog twee percentages voor de bijtelling van de auto van de zaak: 4% voor nul-emissie auto’s en 22% voor alle overige auto’s. Een eenvoudiger systeem, waarmee ook de CO2-uitstoot voldoende bestreden wordt.
Door deze nieuwe belastingmaatregelen komt er op korte termijn méér duidelijkheid over de verschillende bijtellingspercentages, waarvan er uiteindelijk nog maar twee over zullen zijn: 4% voor elektrische en 22% voor gewone auto’s.
•    Ook gaat de aanschafbelasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) naar beneden met in totaal 12% in 2020. De berekening hiervan gaat ook veranderen.
•    De motorrijtuigenbelasting (mrb) daalt met 2% in 2020;
•    Heb je een ouder personenvoertuig of bestelauto op diesel? Dan betaal je vanaf 2019 meer belasting.

5. Vereenvoudiging procedure teruggaaf btw bij oninbare vordering (per 1 januari 2017)

Als je al btw afgedragen hebt aan de Belastingdienst maar je klant heeft je factuur niet of slechts gedeeltelijk betaald, dan kun je deze btw terugvragen. Je hebt deze immers niet ontvangen. Voor 1 januari duurde dit meestal vrij lang omdat aangetoond moest worden dat de factuur oninbaar was.
Nieuw is dat de vordering in ieder geval één jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur als oninbaar wordt aangemerkt. Je hoeft voor de teruggaaf geen apart verzoek meer in te dienen. Je verwerkt de teruggaaf in je btw-aangifte.
Als de factuur later toch nog wordt voldaan dan betaal je de ontvangen btw weer terug.

6. Minimumloon voor DGA innovatieve start-ups (per 1 januari 2017)

Per 1 januari 2017 geldt er nieuwe (minimum) gebruikelijk loonregeling voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Als DGA krijgt je salaris uit de vennootschap waarin je een aanmerkelijk belang hebt. Dit salaris moet gebruikelijk zijn voor de werkzaamheden die je uitvoert en het aantal uren dat je werkt. In normale gevallen geldt minimaal het volgende voor je DGA salaris:

•    75% van het loon uit een vergelijkbare dienstbetrekking;
•    het hoogste loon van de overige werknemers binnen de bv;
•    minimaal € 45.000 bruto per jaar (loon voor de loonheffingen).

Vanaf 1 januari 2017 is een verruiming voor innovatieve startups opgenomen om een lager salaris vast te stellen. Het belastbaar loon van de DGA van een innovatieve startup mag je vaststellen op het wettelijk minimumloon.

Een innovatieve startup is een beginnend bedrijf dat binnen de WBSO regeling (subsidie voor innovatie) als starter wordt aangemerkt. Je mag dan drie jaar lang jezelf een minimumloon toekennen. Je betaalt minder belasting zodat er meer geld overblijft om te innoveren. De overheid wil risicovollere werkzaamheden én innovatie in Nederland op deze wijze stimuleren.

Is er een werknemer in dienst met een hoger loon? Dan hanteer je het hoogste loon van deze werknemer als DGA-loon.

7. Digitale factuur aan de overheid verplicht (per 1 januari 2017)

Als beginnend ondernemer kun je voor de overheid gaan werken of aan de overheid leveren. Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om je facturen aan de overheid digitaal te versturen. Je kunt op drie manieren factureren aan een overheidsinstantie:
•    vanuit je eigen (boekhoud)softwarepakket via het netwerk van Simplerinvoicing;
•    via je eigen aansluiting op Digipoort;
•    via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid.

Het complete overzicht van wetswijzigingen vind je op  www.ondernemersplein.nl/wetswijzigingen.
InfoPage