Bedrijf starten

De risico’s voor je bedrijf afdekken

Ondernemen is risico lopen, maar je wilt risico’s het liefst zoveel mogelijk beperken. Dat doe je op verschillende manieren. Wij hebben er een aantal voor je op een rij gezet.

De rechtsvorm van je bedrijf bepaalt of je persoonlijk risico loopt. Algemene voorwaarden helpen je om risico’s bij overeenkomsten in te dammen. Sommige zaken moet je verplicht verzekeren en andere verzekeringen kun je vrijwillig afsluiten. Ook het risico op wanbetaling bij openstaande facturen kun je afdekken. Dit heet factoring.

Kies de juiste rechtsvorm

Er zijn rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid ben je persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Voorbeelden van deze rechtsvormen zijn een eenmanszaak, vof of maatschap.
Met een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid houd je privé en zakelijk vermogen gescheiden. Denk hierbij aan een coöperatie, bv of nv.
Belangrijk voor de keuze is ook of een rechtsvorm fiscaal wel interessant is. Bij lage winsten kan een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid meestal beter uit. Dit komt bijvoorbeeld door de zelfstandigenaftrek vanuit de inkomstenbelasting. Bij hogere winsten is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid vaak gunstiger. De opgetelde belastingdruk van de vennootschapsbelasting is dan lager.

Maak gebruik van algemene voorwaarden

In je algemene voorwaarden leg je vast wat de rechten en plichten zijn van jou en je klant. Denk hierbij aan:

 • Offerte
  Is deze vrijblijvend of niet? En wat is de termijn voor aanvaarding?
 • Transport
  Wie betaalt de transportkosten? Is het transport verzekerd en door wie? En heb je te maken met invoerrechten?
 • Levertijd
  Wat is de levertijd? En wat te doen bij overmacht?
 • Betaling
  Wat is de betalingstermijn? Wat zijn de incassokosten? En moet er rente betaald worden bij het uitblijven van betaling?
 • Eigendomsvoorbehoud
  Gaat het eigendom pas over na betaling?
 • Garantie
  Wat zijn de voorwaarden voor het geven van garantie?
 • Geschillen
  Gaan die via een rechter of arbitrage? En welk recht geldt dan?
 • Aansprakelijkheid
  In hoeverre kun je die beperken? En wat is de hoogte van een eventuele schadevergoeding? Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Maar wel handig. Je bepaalt de spelregels en voorkomt er geschillen mee. Zorg er wel voor dat je klant voor de verkoop weet dat je algemene voorwaarden hebt. Je kunt algemene voorwaarden deponeren bij KVK of bij de Rechtbank. Dat is niet verplicht, maar biedt meer bewijswaarde en komt professioneler over.

Verzeker je bedrijfsrisico’s

Als ondernemer moet je verplicht een aantal verzekeringen afsluiten:

 • Ziektekostenverzekering
  Of je nu een bedrijf hebt, zzp’er bent of in loondienst werkt, iedereen heeft een ziektekostenverzekering. Naast je premie, betaal je achteraf ook een inkomensafhankelijke bijdrage via je belastingaangifte.
 • Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM)
  Deze verzekering is verplicht als je een motorvoertuig gebruikt voor je bedrijf. Met de WAM is je verkeersaansprakelijkheid verzekerd.
 • Opstalverzekering
  Bezit je een bedrijfspand of andere onroerende zaak? Dan moet je van je hypotheekverstrekker een opstalverzekering afsluiten. Hiermee verzeker je je tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) of Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)
  Voor sommige beroepen en in sommige branches is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Deze verplichting kan bepaald worden door verschillende overkoepelende beroepsorganisaties. Het komt ook voor dat een opdrachtgever of bemiddelingsbureau hierom vraagt. Met een BAV verzeker je de financiële gevolgen van een beroepsfout. Zoals een fout advies geven of een verkeerde berekening maken. Met een AVB verzeker je je voor schade die je maakt bij een klant of opdrachtgever. Bijvoorbeeld als je een dure vaas omstoot.

Daarnaast beperk je risico’s door aanvullende verzekeringen zakelijk af te sluiten, zoals:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
  Hiermee verzeker je je tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering wordt vaker verplicht gesteld door opdrachtgevers.
 • Crowdsurance
  Dit is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Bij crowdsurance groeperen zzp’ers en andere zelfstandigen zich in een zogenaamde schenkkring. Ze maken afspraken en sparen in een fonds om elkaar te kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een Broodfonds.
 • Bedrijfsschadeverzekering
  Dekt schade bij bedrijfsstilstand door bijvoorbeeld wateroverlast of brand.
 • Inventarisverzekering
  Een bedrijfsschadeverzekering, waarmee je je naast brand en waterschade ook tegen diefstal verzekert.
 • Kredietverzekering
  Hiermee verzeker je het risico dat een buitenlandse afnemer niet betaalt.
 • Rechtsbijstandverzekering
  Deze verzekering dekt de juridische kosten van incassozaken, conflicten en ontslagzaken.
 • Verzuimverzekering
  Hiermee dek je de kosten van een zieke werknemer, zoals de loondoorbetaling en de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding.
 • Mkb verzuim-ontzorgverzekering
  Hiermee dek je de kosten van een zieke werknemer, zoals de loondoorbetaling en de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding. Daarnaast krijg je volledige ondersteuning tijdens het gehele verzuimtraject. Dit is mogelijk sinds 1 januari 2020.
 • Transportverzekering
  Met deze verzekering dek je het risico af dat je loopt wanneer je goederen laat vervoeren. Denk aan het kwijtraken en beschadigingen van goederen.
 • Compagnonverzekering
  Hiermee keert de verzekering bij overlijden van een compagnon een bedrag uit aan de achterblijvende compagnons. Zo kan de onderneming verder.

Houd er rekening mee dat je privé-verzekeringen niet je zakelijke risico’s dekken, zoals bijvoorbeeld je rechtsbijstandsverzekering.

Verzekeren is niet in alle gevallen verplicht. En niet alle zakelijke verzekeringen zijn noodzakelijk. Informeer bij je verzekeraar of tussenpersoon wat voor jou handig en verstandig is.

Factoring: facturen altijd betaald

Factoring of reverse factoring wordt ook wel debiteurenfinanciering genoemd. Tegen een vergoeding betaalt een bank of factoringbedrijf jouw facturen. Zij handelen de betaling daarna met je klant af.

Heb je een vraag over het starten van je bedrijf? Het KVK Adviesteam staat voor je klaar.

Sergej Schuurman

Als KVK-adviseur en jurist help ik ondernemers verder. Ook met complexere vragen ben je bij mij aan het juiste adres. Ik schrijf juridische artikelen voor KVK.nl en publiceer regelmatig bijdragen met een juridische insteek op LinkedIn.

InspiratiePage