Starten met sociaal ondernemen

Het juiste doen voor mens, milieu, maatschappij en wereld. Daar gaat sociaal ondernemen over. Geld verdienen en iets goeds doen. En dat kan best samengaan. Steeds meer ondernemers vinden winst maken geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke meerwaarde te creëren.
Maar wat is dat, sociaal ondernemen? En hoe pak je dat aan? Het starten van een sociaal bedrijf roept veel vragen op. Wij hebben er een aantal voor je op een rij gezet.

Sociaal ondernemen, wat is het?

Ondernemen met een maatschappelijk missie, dat is sociaal ondernemen. Als sociaal ondernemer heb je, net als elke andere ondernemer, een product of dienst met een verdienmodel. Het grote verschil is dat geld verdienen niet het hoofddoel is. Dat is namelijk maatschappelijke meerwaarde creëren. Een goed voorbeeld hiervan is:

"Het duurzame wegwerp-rietje van Straw by Straw”

Met hun milieuvriendelijke rietjes strijdt Straw by Straw tegen de plastic soep, de drijvende vuilnisbelt in oceanen.

Lees hier het interview

Ondernemers steeds vaker maatschappelijk betrokken

In 5 jaar tijd is het aantal sociale bedrijven met 80% gegroeid. Deze bedrijven zorgden samen voor 30.000 banen en droegen 3,1% bij aan het Bruto Nationaal Product.

Creatieve en innovatieve koplopers

De sociale bedrijven die écht een probleem oplossen worden koplopers genoemd. Deze creatieve wereldverbeteraars kijken op een andere manier naar ondernemen en willen het bestaande systeem omgooien. Ze gaan op een innovatieve manier aan de slag en willen daarmee de hele sector een duw geven.

Deze video kun je alleen afspelen als je de cookies accepteert. Ververs (F5) vervolgens deze pagina, zodat je de video kunt bekijken.

Je kunt jouw voorkeuren wijzigen op http://www.kvk.nl/cookies.

Impact meetbaar maken

De maatschappelijke meerwaarde die sociaal ondernemers creëren wordt ook wel impact genoemd. Deze impact reikt verder dan het eigen bedrijf, want het raakt mens, milieu, maatschappij en wereld. De kunst is om de impact meetbaar te maken. Want dan weet je tenslotte pas hoe groot het verschil is dat jij gemaakt hebt met je sociale onderneming.

Anders omgaan met grondstoffen

Als sociale ondernemer probeer je businessmodellen te ontwikkelen die de keten rond maken. Ook wel circulair ondernemen genoemd. Je gaat dan anders om met grondstoffen, waardoor verspilling hiervan tot een minimum gereduceerd wordt en je bijdraagt aan een schonere samenleving.

Arbeidsproces, iedereen doet mee

Een groot aantal maatschappelijk betrokken bedrijven richt zich niet alleen op producten, maar ook op mensen. Zij willen iedereen een kans geven om mee te doen in het arbeidsproces. En zo creëer je nieuwe werkgelegenheid.

Lange adem nodig

Sociale bedrijven zijn zelden snelle groeiers. Groei op korte termijn is geen doel. Je hebt daarom een lange adem nodig om jouw onderneming goed te laten draaien, impact te creëren én financiële waarde te realiseren.

Meer informatie

Bedrijf starten

"Sociaal ondernemers zijn koplopers rond veranderingen”

Een gesprek met Willemijn Verloop van Social Enterprise NL. Over de essentie en opkomst van sociaal ondernemerschap.

Lees hier het interview
InfoPage