Prinsjesdag 2020

Dit betekent Prinsjesdag 2020 voor het mkb

  • Nieuws
  • Redactie KVK
  • 17 sep 2020
  • 7 min lezen
  • 12.4K
Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de belangrijkste plannen voor 2021. Ben je ondernemer in een bv, dan betaal je in 2021 een lager tarief aan vennootschapsbelasting in de eerste schijf. MKB bedrijven in de industrie betalen vanaf 2021 een CO2 heffing. Dit verandert er nog meer in 2021 voor het mkb.

1. Dubbel voordeel vennootschapsbelasting bv’s

Voor je besloten vennootschap (bv) betaal je in 2021 minder vennootschapsbelasting. Het tarief van de eerste schijf gaat 1,5 % omlaag, van 16,5% naar 15%. Daarnaast verschuift voor de lage tariefheffing van deze eerste schijf de winstgrens in 2021 van 200.000 euro naar 245.000 euro. En in 2022 naar 395.000 euro. Voor winsten boven het grensbedrag blijft de hoge tariefheffing van 25% gelden.

2. Coronareserve vennootschapsbelasting

Als jouw bv of nv in 2019 winst gemaakt heeft en je in 2020 een coronagerelateerd verlies verwacht, mag je bij de winstbepaling over 2019 een coronareserve vormen. Hiermee stel je de belastingbetaling over de winst uit. De coronareserve verreken je met het verliesresultaat over 2020. Je kunt zo over meer liquiditeit beschikken.

3. Geen belasting over coronaregelingen

Als je subsidie ontvangen hebt via de coronaregelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), hoef je over deze bedragen geen inkomstenbelasting of premie volksverzekeringen te betalen. Daarnaast hebben deze subsidies geen invloed op je toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag.
Dit alles geldt ook voor de zorgbonus van 1.000 euro die zorgprofessionals ontvangen in 2020.

4. Compensatie transitievergoeding

Stop je met je bedrijf vanwege ziekte of pensionering en heb je personeel? Dan heb je vanaf 2021 onder voorwaarden recht op compensatie van de transitievergoeding. Deze compensatie geldt ook als je bedrijf moet sluiten door jouw overlijden.

Bij ontslag van een werknemer die 2 jaar ziek is, krijg je sinds 1 april 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 een compensatie voor de transitievergoeding. Voor vergoedingen die je betaalde tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 moet je de aanvraag wel voor 1 oktober 2020 indienen bij het UWV.

5. CO2-heffing voor industrie

Vanaf 1 januari 2021 komt er een heffing op de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, voor de industrie. Deze heffing is het verschil tussen het basistarief van 30 euro per ton min de EU-ETS marktprijs (ofwel, het European Emissions Trading System, het grootste handelssysteem voor broeikasgas CO2). Het basistarief wordt tot en met 2030 ieder jaar verhoogd met 10,56 euro.

De CO2-uitstoot van je bedrijf verminderen? Bekijk onze tips en maak gebruik van de nieuwe subsidie SDE++. Deze opvolger van de SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en CO2-reductie.

6. Verruiming vrijstelling scholingskosten

Volgt jouw werknemer scholing binnen de voorwaarden van de gerichte vrijstelling, dan betaal je hierover geen loonheffingen. Een gerichte vrijstelling is een onbelaste vergoeding aan werknemers voor een door de Belastingdienst aangegeven doel, zoals scholing. Deze vrijstelling geldt ook voor ontslagen werknemers of werknemers waarvan je binnenkort afscheid gaat nemen.

De verruiming geldt voor scholing voor het verwerven van inkomen, maar niet voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden binnen het huidig werk. Denk bijvoorbeeld aan omscholing van een financieel medewerker bij een bank naar docent als onderdeel van een sociaal plan. Niet opgenomen scholingsbudgetten kun je hier ook voor gebruiken.
De verruiming gaat waarschijnlijk in 2021 in.

7. Vrije ruimte werkkostenregeling aangepast

Met de vrije ruimte van de werkkostenregeling geef je onbelast vergoedingen aan je werknemers. Voor 2020 is deze vrije ruimte vanwege de coronacrisis 3% in plaats van 1,7% voor de loonsom tot 400.000 euro. In 2021 daalt de vrije ruimte van de loonsom boven 400.000 euro van 1,2% naar 1,18%. Benut de extra ruimte die je in 2020 nog hebt om onbelast een kerstpakket of cadeaubon te geven aan je medewerkers. Of voor hulpmiddelen zoals meubels en computeraccessoires zodat een werkplek thuis aan arbo-eisen voldoet.

8. Tarief Innovatiebox stijgt

Heb jij innovatieve activiteiten, waarop je winst maakt? Dan kun je dat deel van je totale winst tegen een lager Vennootschapstarief onderbrengen in de Innovatiebox. Dit lagere tarief stijgt met 2%, van 7% in 2020 naar 9% in 2021. De rest van je winst valt onder het reguliere tarief van 15% over de eerste 245.000 euro en daarboven 25%.
Voorwaarde aan de innovatie is dat je gebruikmaakt van de WBSO-regeling of een octrooi of buitenlands patent hebt.

9. Inkomstenbelasting over vermogen

Met de Wet aanpassing Box 3 wil het kabinet in 2021 belasting over spaar- en beleggingsvermogen aanpassen. Het heffingsvrije bedrag is nu nog 30.846 euro en wordt verhoogd naar 50.000 euro. Voor partners is dat gezamenlijk 100.000 euro.

Over een fictief rendement op resterend vermogen, in de volksmond vermogensrendementsheffing genoemd, wordt belasting geheven. Voor de berekening van dit fictieve rendement bestaat een schijventarief. Daarin wordt er van uitgegaan dat een hoger vermogen meer rendement oplevert. Het tarief op het fictieve rendement stijgt naar verwachting met 1% van 30% in 2020 naar 31% in 2021. Een beperkte verhoging waarmee het kabinet de verhoging van het heffingsvrije bedrag compenseert.

10. Subsidie voor omscholing naar tekortberoepen in het mkb

Verschillende sectoren zijn hard op zoek naar arbeidskrachten, maar kunnen deze moeilijk vinden. Het gaat daarbij ook om werknemers die aan de slag kunnen voor de klimaat- en energietransitie. Daarom stelt het kabinet in 2021 37,5 miljoen euro beschikbaar voor 10.000 omscholingstrajecten in het mkb. Per traject kun je als werkgever 3.750 euro subsidie krijgen. Dit is 50% van de gemiddelde kosten van een omscholingstraject voor een werknemer. Je betaalt als werkgever de overige 50% dus zelf.

11. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) verlengd tot 2030

Ben jij van plan zonneboilers en warmtepompen aan te schaffen voor je bedrijf of privé? Dan kun je gebruikmaken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Vanaf 2021 is de ISDE ook bedoeld voor investeringen in de isolatie van woningen. Het kabinet verlengt de subsidie tot 2030 en verhoogt het totale budget van 100 miljoen euro met nog eens 100 miljoen euro, verdeeld over de jaren 2020 tot en met 2022.

12. Investeringsaftrek begrensd door samenwerkingsverband

Participeer of onderneem je naast je eigen bedrijf ook in een vennootschap onder firma of maatschap? Dan wijzigt er iets in de berekening van jouw recht op KIA. Voor het bepalen van de hoogte van de KIA per onderneming, wordt uitgegaan van het investeringsbedrag van die betreffende onderneming. Niet van het totaal aan investeringen voor alle ondernemingen van jou als belastingplichtige samen.

13. Overdrachtsbelasting stijgt en daalt

Bij de aankoop van bestaand onroerend goed betaal je overdrachtsbelasting. Vanaf 2021 krijgt je als particuliere koper tussen de 18 en 35 jaar eenmalig een vrijstelling van de overdrachtsbelasting als je een huis als hoofdverblijf koopt. Het tarief voor overige particuliere kopers van een woning als hoofdverblijf blijft 2%. Voor andere panden dan de eigen woning stijgt het tarief van 6% naar 8%. Dit tarief geldt als je bijvoorbeeld een bedrijfspand, beleggingspand of vakantiewoning koopt.

Tip! Zit je vlak voor de overdracht van een pand? Kies dan het overdrachtsmoment zorgvuldig, door bovenstaande wijziging in overweging te nemen. Een adviseur kan je hierbij helpen.

14. Bijdrage zorgverzekeringswet (ZvW) verhoogd

Over het inkomen uit je onderneming betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De Belastingdienst berekent dit bedrag nadat je de aangifte Inkomstenbelasting hebt ingevuld. Voor ondernemers geldt een verlaagd tarief ten opzichte van werknemers. Dit tarief wordt verhoogd met 0,3%, van 5,45% in 2020 naar 5,75% in 2021.

15. Verdubbeling verlof en eerder met pensioen

Faciliteer je het vervroegd pensioen van je werknemer, dan betaal je een RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) heffing. Er komt een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing voor werknemers die niet in staat zijn om werkend hun AOW-leeftijd te halen. Denk bijvoorbeeld aan werknemers in zware beroepen. Werknemers krijgen ook de mogelijkheid een bedrag ineens uit te laten keren op hun pensioendatum.

Daarnaast kunnen werknemers vanaf 2021 100 in plaats van 50 weken verlof sparen. Dit verlof kunnen werknemers gebruiken om eerder te stoppen met werken of tussendoor verlof op te nemen. Dat kan ook voor om- en bijscholing, een sabbatical of mantelzorg. Hiermee heb je meer ruimte om je werknemers extra verlofmogelijkheden als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde te bieden.

De versoepeling van de RVU-heffingen en verlofsparen gaat waarschijnlijk op 1 januari 2021 in. De regeling voor een bedrag ineens gaat per 1 januari 2022 in.

Overige wetswijzigingen voor het mkb

Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels. of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

Op ondernemersplein.kvk.nl/prinsjesdag vind je een overzicht van alle kabinetsplannen voor 2021.
Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage