Prinsjesdag 2020

Dit betekent Prinsjesdag 2020 voor starters

  • Nieuws
  • Redactie KVK
  • 17 sep 2020
  • 4 min lezen
  • 7.7K
De Prinsjesdagplannen hebben invloed op startende ondernemers. Ga je bijvoorbeeld dit jaar starten of wacht je beter tot volgend jaar? Positief voor jou is dat het inkomstenbelastingtarief in de eerste schijf van box 1 in 2021 daalt. Slechter nieuws is dat de zelfstandigenaftrek versneld wordt afgebouwd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor starters.

1. Inkomstenbelasting over winst verlaagd

Als eigenaar van een eenmanszaak, vennoot in een vof of maat in een maatschap is jouw winst, verminderd met aftrekposten, belast in Box 1 van de inkomstenbelasting. Deze box kent 2 percentages. Zo wordt de winst tot 68.507 euro in 2021 belast tegen een tarief van 37,1% in plaats van 37,35% in 2020. En de winst vanaf 68.507 euro tegen een tarief van 49,50%. Dit laatste tarief blijft ongewijzigd.

Daarnaast breng je op het berekende belastingbedrag heffingskortingen als algemene heffingskorting en arbeidskorting in mindering. Deze kortingen worden in 2021 allebei iets verhoogd. Dit is gunstig omdat de korting het te betalen belastingbedrag verlaagt.

2. Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek

Als je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur per kalenderjaar, mag je de winst van je bedrijf verminderen met de ondernemersaftrek. Je verlaagt daarmee je winst voor de belasting.
De zelfstandigenaftrek is een belangrijk onderdeel van de ondernemersaftrek. Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek al elk jaar met 250 euro verlaagd. Vanaf 2021 komt daar een extra verlaging van 110 euro bij. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021 nog 6.670 euro en wordt afgebouwd tot 3.240 euro in 2036.
Daarnaast wordt vanaf 2020 het aftrekpercentage van de zelfstandigenaftrek en andere aftrekbare kosten in 4 stappen teruggebracht tot de eerste schijf in de inkomstenbelasting. In 2021 is het aftrekpercentage zo nog maximaal 43%.

3. Inkomstenbelasting over vermogen

Met de Wet aanpassing Box 3 wil het kabinet in 2021 belasting over spaar- en beleggingsvermogen aanpassen. Het heffingsvrije bedrag is nu nog 30.846 euro en wordt verhoogd naar 50.000 euro. Voor partners is dat gezamenlijk 100.000 euro.

Over een fictief rendement op resterend vermogen, in de volksmond vermogensrendementsheffing genoemd, wordt belasting geheven. Voor de berekening van dit fictieve rendement bestaat een schijventarief. Daarin wordt er van uitgegaan dat een hoger vermogen meer rendement oplevert. Het tarief op het fictieve rendement stijgt naar verwachting met 1% van 30% in 2020 naar 31% in 2021. Een beperkte verhoging waarmee het kabinet de verhoging van het heffingsvrije bedrag compenseert.

4. Overdrachtsbelasting stijgt en daalt

Bij de aankoop van bestaand onroerend goed betaal je overdrachtsbelasting. Vanaf 2021 krijgt je als particuliere koper tussen de 18 en 35 jaar eenmalig een vrijstelling van de overdrachtsbelasting als je een huis als hoofdverblijf koopt. Het tarief voor overige particuliere kopers van een woning als hoofdverblijf blijft 2%. Voor andere panden dan de eigen woning stijgt het tarief van 6% naar 8%. Dit tarief geldt als je bijvoorbeeld een bedrijfspand, beleggingspand of vakantiewoning koopt.

Tip! Zit je vlak voor de overdracht van een pand? Kies dan het overdrachtsmoment zorgvuldig, door bovenstaande wijziging in overweging te nemen. Een adviseur kan je hierbij helpen.

5. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) verlengd tot 2030

Ben jij van plan zonneboilers en warmtepompen aan te schaffen voor je bedrijf of privé? Dan kun je gebruikmaken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Vanaf 2021 is de ISDE ook bedoeld voor investeringen in de isolatie van woningen. Het kabinet verlengt de subsidie tot 2030 en verhoogt het totale budget van 100 miljoen euro met nog eens 100 miljoen euro, verdeeld over de jaren 2020 tot en met 2022.

6. Investeringsaftrek begrensd door samenwerkingsverband

Participeer of onderneem je naast je eigen bedrijf ook in een vennootschap onder firma of maatschap? Dan wijzigt er iets in de berekening van jouw recht op KIA. Voor het bepalen van de hoogte van de KIA per onderneming, wordt uitgegaan van het investeringsbedrag van die betreffende onderneming. Niet van het totaal aan investeringen voor alle ondernemingen van jou als belastingplichtige samen.

7. Bijdrage zorgverzekeringswet (ZvW) verhoogd

Over het inkomen uit je onderneming betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De Belastingdienst berekent dit bedrag nadat je de aangifte Inkomstenbelasting hebt ingevuld. Voor ondernemers geldt een verlaagd tarief ten opzichte van werknemers. Dit tarief wordt verhoogd met 0,3%, van 5,45% in 2020 naar 5,75% in 2021.

8. Geen belasting over coronaregelingen

Als je subsidie ontvangen hebt via de coronaregelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), hoef je over deze bedragen geen inkomstenbelasting of premie volksverzekeringen te betalen. Daarnaast hebben deze subsidies geen invloed op je toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag.
Dit alles geldt ook voor de zorgbonus van 1.000 euro die zorgprofessionals ontvangen in 2020.

Overige wetswijzigingen voor starters

Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels. of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

Op ondernemersplein.kvk.nl/prinsjesdag vind je een overzicht van alle kabinetsplannen voor 2020.
Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage