Financiering & geldzaken

Alternatieve financiering voor je bedrijf

Je bent op zoek naar geld voor je plannen. Misschien is alternatieve financiering dan iets voor jou. Hieronder vind je een overzicht van verschillende financieringsvormen.

Wat is alternatieve financiering en welke financieringen zijn er voor jou. Een overzicht.

Wat is alternatieve financiering?

Alternatieve of non-bancaire financiering is financiering die niet van een bank komt. In aanvulling op banken bieden alternatieve financiers nieuwe vormen van financiering. Voordat je deze financieringsmogelijkheden inschakelt, kun je eerst subsidies en overheidsregelingen onderzoeken.

Subsidies en overheidsregelingen

Het overzicht 'alle subsidies' bevat naast subsidies ook borgstellingen, financiële bijdragen, prijzen en fiscale maatregelen. Je kunt hierin zelf zoeken.

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)

Bij de gemeente waarin je woont, kun je financiële ondersteuning aanvragen via een krediet of aanvulling op je inkomen. BBZ kun je aanvragen als je een bedrijf wilt starten en een bijstandsuitkering hebt (maximaal 37.398 euro); je als gevestigd ondernemer tijdelijke financiële problemen hebt (maximaal circa 203.135 euro); je 55 jaar of ouder ben met een niet-levensvatbaar bedrijf; je wilt stoppen met je bedrijf. Tot 31 december 2021 zijn de voorwaarden voor inkomensondersteuning via de BBZ soepeler.

Alternatieve financieringsvormen

Familie en vrienden

Begin dichtbij huis. Vraag je aan familie of vrienden om in jouw plannen te investeren? Dan is het slim om de afspraken over een onderhandse lening helder op papier te zetten.

Crowdfunding

Bij crowdfunding haal je via een platform geld op bij 'de crowd': mensen die een bedrag in jouw onderneming willen investeren. Je mobiliseert eerst je netwerk van vrienden en familie zodat je al een deel hebt voordat je campagne start. Bij zakelijke crowdfunding gaat het vaak om bedragen vanaf 50.000 euro, soms vanaf 25.000 euro.

Tip: Doe de KVK Crowdfunding Scan en ontdek of crowdfunding bij jou past.

Leasing

Bij leasing betaal je voor het gebruik van bedrijfsmiddelen zoals een auto, machine of computer als een vorm van huur. Voor zzp'ers is private lease voor je auto een alternatief.

Factoring

Bij factoring en debiteurenfinanciering levert een financierder zoals een bank of factoringmaatschappij je een kredietvorm of schiet een factuurbedrag voor. Bij sommige factoringbedrijven kun je facturen vanaf 1.000 euro bevoorschot krijgen. Bij factuurfinanciering verkoop je je factuur aan een financier.

Microkrediet en MKB-krediet

Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal 50.000 euro voor startende en bestaande ondernemers. Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro. Beide vraag je aan bij financierder Qredits.

Business angels

Business angels zijn particuliere of informele investeerders, vaak ex-ondernemers, die alleen of met een groep zakelijk een bedrag tussen de 50.000 en 750.000 euro in je bedrijf investeren.

Ketenfinanciering

Met klanten en leveranciers kun je via ketenfinanciering of reverse factoring financiële ruimte organiseren door betalingsvoorwaarden af te spreken.

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers, die financiering en coaching biedt voor bedragen tussen de 50.000 en 250.000 euro.

Strategische partner

Een strategische partner is een persoon of organisatie. Het kan een business angel of een participatiemaatschappij zijn. Maar ook belangrijke concurrenten, klanten, leveranciers en overnamekandidaten kunnen je plannen financieren.

Seed-fonds

Een Seed-fonds is een speciaal Venture Capital (investerings)fonds, deels gefinancierd door de overheid, dat zich richt op innovatieve starters (0-5 jaar) vanaf een bedrag van 200.000 euro.

Direct lending

Direct lending is financiering van ondernemingen door bedrijven en institutionele beleggers zonder tussenkomst van een bank. Dit gaat via mkb-fondsen en gespecialiseerde financieringsportals.

Online krediet via fintech

Met behulp van financiële technologie organiseert een fintechfinancier het financieringsproces. Aanvraag, beoordeling en uitbetaling kunnen snel gaan. Het gaat om bedragen vanaf 5.000 euro tot 250.000 euro of hoger. Denk bijvoorbeeld aan een online krediet, online werkkapitaal, matchingsplatforms, voorschotkrediet via een pinautomaat en een voorschotkrediet voor een webshop.

Private debt fonds

Een private debt fonds is een andere vorm van direct lending. Een private debt fonds verstrekt achtergestelde leningen aan mkb-ondernemingen. Bij een faillissement hebben andere schuldeisers dan voorrang. Om in aanmerking te komen, moet je winst maken, voldoende cashflow genereren en niet meer bij een bank terecht kunnen voor extra krediet. Financierders bieden een bedrag tussen 250.000 euro en 10 miljoen euro aan bestemd voor groei, innovatie, bedrijfsovername of herfinanciering.

Invest-NL

Invest-NL is een privaat investeringsfonds met een focus op energietransitie en innovatieve scale-ups. Richtlijn voor een investeringsbedrag is 5 miljoen euro, waarbij het fonds maximaal 50 procent van het benodigde bedrag financiert. Via een quickscan schat Invest-NL in of een project of onderneming in aanmerking komt voor een bijdrage.

MKB-beurzen

De NPEX is een effectenbeurs voor mkb-ondernemers op zoek naar (groei)kapitaal voor een bedrag tussen de 1 miljoen en 10 miljoen euro. Een andere mkb-beurs is Nxchange, een effectenbeurs voor mkb-ondernemers voor directe handel in effecten tussen bedrijven en beleggers. Bij Nxchange kan je mkb-bedrijf ook start-, innovatie- en groeikapitaal ophalen door zelf aandelen of obligaties uit te geven via blockchain. Financiering vanaf 200.000 euro.

Venture Capital fonds

Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds gericht op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Men investeert vanaf ongeveer 200.000 euro en vrijwel altijd tegen een percentage van aandelen.

Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds en richt zich op het grotere mkb met bedragen tussen de 1 miljoen en 2 miljoen euro.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) zijn participatiemaatschappijen van provincies en investeren vooral in innovatieve en snelgroeiende bedrijven. De voorwaarden verschillen per ROM en het minimumbedrag is 50.000 euro.

Startup Box

Via de Startup Box selecteer je financieringsregelingen van de overheid gericht op innovatie.

Effectenbeurs

De effectenbeurs richt zich op grotere bedrijven met een eigen vermogen van 5 miljoen euro en een uit te geven aandelenwaarde van 5 miljoen euro. Een nieuwe beurstrend is de SPAC. SPAC staat voor special purpose acquisition company. SPAC’s zijn bedrijven die hun beursnotering gebruiken om kapitaal op te halen voor een overname of fusie. Bij de beursgang weten investeerders nog niet in welk bedrijf zij uiteindelijk beleggen. SPAC’s hebben ook geen bestaande bedrijfsactiviteiten op de dag van hun beursgang.

Islamitische bedrijfsfinanciering

Islamitische of halal bedrijfsfinanciering houdt rekening met de volgende regels:

  • Rente is verboden.
  • Je mag geld niet gebruiken voor alcohol, wapens, pornografie, gokken en verboden voedsel zoals varkensvlees.
  • Zekerheid en duidelijkheid staan voorop bij contracten en transacties om onverantwoorde risico’s te voorkomen.
  • Gokken is verboden: je mag geen winst maken op basis van toeval waarbij de één wint, de ander verliest. Een eerlijke verdeling van risico en winst staat voorop.

Financiering kan via verkoop van aandelen bij een besloten vennootschap. Een partnerschap of joint venture is ook een optie. Een financier brengt dan geld in en een bedrijf productiemiddelen en personeel. Leasing of huurkoop is ook een mogelijkheid.

Bancaire financiering

Naast alternatieve financiering kun je ook geld lenen van de bank. De belangrijkste vormen van bancaire financiering zijn bankgarantie, banklening, factoring en debiteurenfinanciering, hypothecaire lening, kredietverzekering en leasing.

Vergroot je succes

Via het stroomschema financiering selecteer je vooraf een financieringsvorm zodat je bij een passende financier aanklopt. Bekijk voordat je een financieringsaanvraag indient de criteria waar financiers aan toetsen. Pas waar nodig vooraf je bedrijfsvoering aan en ontdek alternatieven als je minder scoort op een criterium.

Hulp en voorbereiden

Gebruik als hulpmiddel bij het voorbereiden van je financieringsaanvraag een ondernemingsplan, jaarcijfers en het Business Model Canvas. Overweeg hulp van een financieringsadviseur die met zijn kennis en netwerk het proces kan versnellen.

Keurmerk financiering

Stichting MKB Financiering (SMF) biedt voor non-bancaire financiering 2 keurmerken:

Met jaarlijkse audits en opleidingsmodules zijn de aangesloten partijen en financiers gehouden aan een gedragscode. Kwaliteit in dienstverlening staat voorop. Het klachtenloket Kifid treedt op bij geschillen tussen financier en ondernemer.

Download de KVK Gids voor bedrijfsfinanciering voor meer informatie over het gebruik van alternatieve financieringsvormen.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage