Financiering & geldzaken

Alternatieve financiering

  • Achtergrond
  • Bert Wams
  • Bijgewerkt 23 aug 2019
  • 5 min lezen
  • 7.9K
Je bent op zoek naar geld voor je plannen. Misschien is alternatieve financiering dan iets voor jou. Hieronder vind je een overzicht van verschillende vormen.

Wat is alternatieve financiering?

Alternatieve financiering definieert men vaak als niet-bancaire financiering. In aanvulling op banken zijn er alternatieve financiers die nieuwe vormen van financiering aanbieden. Sommige aanbieders hebben hetzelfde in huis als banken, zoals factoring en leasing. Banken en alternatieve financiers werken ook samen. Dan financieren zij ieder een deel. Dit heet de financieringsmix of stapelfinanciering. Daarnaast zijn er ook overheidsregelingen en subsidies als geldbron.

Vormen van alternatieve financiering

Familie en vrienden

Vraag je aan familie of vrienden om in jouw plannen te investeren? Dan is het slim om de afspraken helder op papier te zetten.

Crowdfunding

Bij crowdfunding haal je via een platform geld op bij 'de crowd': mensen die een (klein) bedrag in jouw onderneming willen investeren. Het gaat bij zakelijke crowdfunding om bedragen vanaf 50.000 euro.

Tip: Doe nu de KVK Crowdfunding Scan en ontdek of crowdfunding bij jou past.

Microkrediet en MKB-krediet

Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal 50.000 euro voor startende en bestaande ondernemers. Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro. Beiden vraag je aan bij Qredits.

Factoring

Bij factoring en debiteurenfinanciering levert een bank of factoringmaatschappij je een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag voor. Bij sommige factoringbedrijven kun je facturen vanaf 1.000 euro bevoorschot krijgen.

Leasing

Bij leasing betaal je voor het gebruik van bedrijfsmiddelen zoals een auto, machine of computer als een vorm van huur.

Business angels

Business angels zijn particuliere of informele investeerders, vaak ex-ondernemers, die zakelijk een bedrag tussen de 50.000 en 750.000 euro in je bedrijf investeren.

Ketenfinanciering

Met klanten en leveranciers kun je via ketenfinaniciering of reverse factoring financiële ruimte organiseren door betalingsvoorwaarden af te spreken.

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers, die financiering en coaching biedt voor bedragen tussen de 50.000 en 250.000 euro.

Strategische partner

Een strategische partner is een persoon of organisatie. Het kan een business angel of een participatiemaatschappij zijn. Maar ook belangrijke concurrenten, klanten, leveranciers en overnamekandidaten kunnen je plannen financieren.

Seed-fonds

Een Seed-fonds is een speciaal Venture Capital (investerings)fonds, deels gefinancierd door de overheid, dat zich richt op innovatieve starters (0-5 jaar) vanaf een bedrag van 200.000 euro.

Direct lending

Direct lending is financiering van ondernemingen door bedrijven en institutionele beleggers zonder tussenkomst van een bank. Dit vindt plaats via mkb-fondsen en gespecialiseerde financieringsportals.

Financieringsportal of online krediet

Met behulp van financiële technologie organiseert een financier via fintech het financieringsproces of delen ervan. Aanvraag, beoordeling en uitbetaling kunnen snel gaan. Soms zelfs binnen 24 uur als je aan de voorwaarden voldoet. Denk bijvoorbeeld aan een online krediet, online werkkapitaal, matchingsplatforms, voorschotkrediet via een pinautomaat en een voorschotkrediet voor een webshop.

Private debt fonds

Een private debt fonds is een andere vorm van direct lending. Een private debt fonds verstrekt achtergestelde leningen aan mkb-ondernemingen. Bij een faillissement hebben andere schuldeisers dan voorrang. Om in aanmerking te komen, moet je winst maken, voldoende cashflow genereren en niet meer bij een bank terecht kunnen voor extra krediet. Het gaat om een bedrag tussen 250.000 euro en 10 miljoen euro bestemd voor groei, innovatie, bedrijfsovername of herfinanciering.

MKB-beurzen

De NPEX is een effectenbeurs voor mkb-ondernemers op zoek naar (groei)kapitaal voor een bedrag tussen de 1 miljoen en 10 miljoen euro. Een andere mkb-beurs is Nxchange, een effectenbeurs voor mkb-ondernemers voor directe handel in effecten tussen bedrijven en beleggers. Financiering vanaf 200.000 euro.

Venture Capital fonds

Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds gericht op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Men investeert vanaf ongeveer 200.000 euro en vrijwel altijd tegen een percentage van aandelen.

Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds en richt zich op het grotere mkb met bedragen tussen de 1 miljoen en 2 miljoen euro.

Effectenbeurs

De effectenbeurs richt zich op grotere bedrijven met een eigen vermogen van 5 miljoen euro en een uit te geven aandelenwaarde van 5 miljoen euro.

Overheidsregelingen en subsidies

Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz)

Bij de gemeente waarin je woont, kun je financiële ondersteuning aanvragen via een krediet of aanvulling op je inkomen. Bbz kun je aanvragen als: je een bedrijf wilt starten en een bijstandsuitkering hebt (maximum krediet circa 36.000 euro); je als gevestigd ondernemer tijdelijk financiële problemen hebt (maximum krediet circa 196.000 euro); je 55 jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar bedrijf; als je wilt stoppen met je bedrijf.

Regionale Ontwikkelmaatschappijen

De Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM) zijn participatiemaatschappijen van provincies en investeren vooral in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven. De voorwaarden verschillen per ROM en het minimumbedrag is 50.000 euro.

Startup Box

De Startup Box bevat financieringsregelingen van de overheid gericht op innovatie.

Subsidies

Het overzicht 'Alle subsidies' bevat naast subsidies ook borgstellingen, financiële bijdragen, prijzen en fiscale maatregelen. Je kunt hierin zelf zoeken: Alle subsidies

Bancaire financiering

Naast alternatieve financiering kun je ook geld lenen van de bank. De belangrijkste vormen van bancaire financiering zijn bankgarantie, banklening, factoring en debiteurenfinanciering, hypothecaire lening, kredietverzekering en leasing.

Download de KVK Slimmer Financieren wegwijzer voor een overzicht van diverse financieringsvormen en handige links.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage