Alternatieve financiering

Je bent op zoek naar geld voor je plannen. Misschien is alternatieve financiering dan iets voor jou. Hieronder vind je een overzicht van verschillende vormen.

Wat is alternatieve financiering?

Alternatieve financiering definieert men vaak als niet-bancaire financiering. In aanvulling op banken zijn er alternatieve financiers die nieuwe vormen van financiering aanbieden. Sommige aanbieders hebben hetzelfde in huis als banken, zoals factoring en leasing. Banken en alternatieve financiers werken ook samen. Dan financieren zij ieder een deel. Dit heet de financieringsmix of stapelfinanciering. Daarnaast zijn er ook overheidsregelingen en subsidies als geldbron.

Vormen van alternatieve financiering

Familie en vrienden

Vraag je aan familie of vrienden om in jouw plannen te investeren? Dan is het slim om de afspraken helder op papier te zetten.

Lees meer over familie en vrienden als investeerders

Crowdfunding

Bij crowdfunding haal je via een platform geld op bij 'de crowd': mensen die een (klein) bedrag in jouw onderneming willen investeren. Het gaat bij crowdfunding om bedragen in de grootte van € 20.000 tot € 200.000. Hogere bedragen komen voor.

Lees meer over crowdfunding

Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz)

Bij de gemeente waarin je woont, kun je financiële ondersteuning aanvragen via een krediet of aanvulling op je inkomen. Bij 80% van de ondernemers is deze regeling nog niet bekend. Bbz kun je aanvragen als: je een bedrijf wilt starten vanuit een inkomen op bijstandsniveau (maximum krediet ca. € 36.000); je als gevestigd ondernemer tijdelijk financiële problemen hebt (maximum krediet ca. € 196.000); je 55 jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar bedrijf; als je wilt stoppen met je bedrijf.

Lees meer over Bbz

Microkrediet

Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal € 50.000 voor startende en bestaande ondernemers in het mkb. Microkrediet vraag je aan bij Qredits.

Lees meer over Microkrediet

MKB-krediet

Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 voor startende en bestaande ondernemers in het mkb. MKB-krediet vraag je aan bij Qredits.

Lees meer over MKB-krediet

Factoring

Bij factoring en debiteurenfinanciering levert een bank of factoringmaatschappij je een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag voor. Bij sommige factoringbedrijven kun je facturen vanaf € 1.000 bevoorschot krijgen.

Lees meer over Factoring

Leasing

Bij leasing betaal je voor het gebruik van bedrijfsmiddelen zoals een auto, machine of computer als een vorm van huur.

Lees meer over Leasing

Business angels

Business angels zijn particuliere of informele investeerders, vaak ex-ondernemers, die zakelijk een bedrag tussen de € 50.000 en € 750.000 in je bedrijf investeren.

Lees meer over Business angels

Ketenfinanciering

Met klanten en leveranciers kun je financiële ruimte organiseren door betalingsvoorwaarden af te spreken.

Lees meer over Ketenfinanciering

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers, die financiering en coaching biedt voor bedragen tussen de € 50.000 en € 250.000.

Lees meer over de Kredietunie

Strategische partner

Een strategische partner is een persoon of organisatie. Het kan een business angel of een participatiemaatschappij zijn. Maar ook belangrijke concurrenten, klanten, leveranciers en overnamekandidaten kunnen je plannen financieren.

Lees meer over Strategische partners

Seed-fonds

Een Seed-fonds is een speciaal Venture Capital (investerings)fonds, deels gefinancierd door de overheid, dat zich richt op innovatieve starters (0-5 jaar) vanaf een bedrag van € 200.000.

Lees meer over Seed-fonds

Private debt fonds

Een private debt fonds verstrekt achtergestelde leningen aan mkb-ondernemingen. Bij een faillissement hebben andere schuldeisers dan voorrang. Om in aanmerking te komen, moet je winst maken, voldoende cashflow genereren en niet meer bij een bank terecht kunnen voor extra krediet. Het gaat om een bedrag tussen € 250.000 en € 10.000.000 bestemd voor groei, innovatie, bedrijfsovername of herfinanciering.

NPEX (mkb-beurs)

De NPEX is een effectenbeurs voor mkb-ondernemers op zoek naar (groei)kapitaal voor een bedrag tussen de € 1.000.000 en € 10.000.000.

Lees meer over NPEX MKB Beurs

Venture Capital fonds

Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds gericht op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Men investeert vanaf ongeveer € 200.000 en vrijwel altijd tegen een percentage van aandelen.

Lees meer over een Venture Capital fonds

Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds en richt zich op het grotere mkb met bedragen tussen de € 1.000.000 en € 2.000.000 euro.

Lees meer over Participatiemaatschappijen

Effectenbeurs

De effectenbeurs richt zich op grotere bedrijven met een eigen vermogen van € 5.000.000 en een uit te geven aandelenwaarde van € 5.000.000.

Lees meer over de Effectenbeurs

Overheidsregelingen en subsidies

Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM)

De ROM’s zijn participatiemaatschappijen van provincies en investeren vooral in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven. De voorwaarden verschillen per ROM en het minimumbedrag is € 50.000.

Lees meer over Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM)

Startup Box

De Startup Box bevat financieringsregelingen van de overheid gericht op innovatie.

Lees meer over de Startup Box

Subsidies

Het overzicht 'Alle subsidies' bevat naast subsidies ook borgstellingen, financiële bijdragen, prijzen en fiscale maatregelen. Je kunt hierin zelf zoeken: Alle subsidies

Fintech

Door financieel technologische ontwikkelingen ontstaan regelmatig nieuwe vormen van financiering. Veel vormen zijn vooral digitaal georganiseerd zoals online krediet, online werkkapitaal, matchingplatforms, krediet via een pinautomaat in de detailhandel en een voorschotkrediet voor een webshop. De verzamelnaam hiervoor is Fintech.

Lees meer over Fintech

Bancaire financiering

Naast alternatieve financiering kun je ook geld lenen van de bank. De belangrijkste vormen van bancaire financiering zijn bankgarantie, banklening, factoring en debiteurenfinanciering, hypothecaire lening, kredietverzekering en leasing.

Lees meer over financiering via banken

Meer informatie

Ga je een (combinatie van) alternatieve financieringsvormen gebruiken? Zet dan de cijfers van je onderneming op een rij in je financiële plan.

Financieel plan

Investeringsbegroting

Exploitatiebegroting

Financieringsbegroting

Liquiditeitsbegroting

Heb je een vraag over financiering of geldzaken?

Neem contact op met de KVK Financieringsdesk

Bel gratis 0800 10 14
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar

Heeft deze informatie je geholpen?