Hulp bij bedrijfsverkoop

Bij een bedrijfsoverdracht zijn vaak meerdere adviseurs betrokken. Ieder vanuit zijn eigen specialisme. Misschien heb of ken je al een adviseur vanuit je netwerk. Zoek je een adviseur op een bepaald kennisgebied? Kijk dan op de site van de verschillende beroepsverenigingen.

Adviseur bedrijfsoverdracht

Begeleidt als regisseur het overdrachtsproces. Treedt op als tussenpersoon en schakelt in overleg specialisten in.

Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB)

Accountant, boekhouder of administrateur

Specialist op het gebied van jaarrekeningen en balansen. Helpt met het verzamelen van financiële informatie over je bedrijf. Werkt soms ook als regisseur in het overdrachtsproces.

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB)

Belastingadviseur

Adviseert in de fiscale voorbereiding en -afwikkeling van de bedrijfsoverdracht.

Register Belastingadviseurs (RB)

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Jurist

Onderzoekt en adviseert over contractuele verplichtingen. Stelt juridische documenten op als geheimhoudingsverklaring, intentieverklaring en verkoopovereenkomst.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Notaris

Verzorgt de aandelenoverdracht van een bv en nv. Adviseert over erf- en familierecht.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Waarderingdeskundige

Waardeert je bedrijf en adviseert over waardecreatie.

Nederlands Instituut Registervaluators (NIRV)

Taxateur

Waardeert inventaris en voorraad die je op een andere manier verkoopt dan via de bedrijfsverkoop.

Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken

Mediator

Begeleidt bij conflicten als neutrale derde de communicatie en onderhandelingen tussen partijen om tot een gezamenlijk gedragen en voor een ieder optimale besluitvorming te komen.

Mediators Federatie Nederland (MfN)

Financieel planner

Helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst.

Federatie Financieel Planners (FFP)

Estateplanner

Adviseert over het fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk overdragen van vermogen aan de volgende generaties.

Vereniging van Estateplanners in het Notariaat (EPN)

Meer informatie over bedrijfsverkoop

Bekijk de KVK Gids voor bedrijfsverkoop of ga naar Je bedrijf verkopen in zes stappen.

InfoPage