Financiering & geldzaken

Belangrijke data voor ondernemers

Klanten zoeken en bedienen, offertes maken en plannen. Je hebt al snel een volle agenda. En dan moet je ook nog eens letten op 'verplichte' momenten. Bijvoorbeeld wanneer moet je de aangifte btw indienen of op tijd een aanvraag doen voor een regeling. Deze ondernemerskalender met belangrijke data helpt je daarbij.

Je ziet per maand welke actie je moet ondernemen. Ook vind je feestdagen en vakantieperiodes in het overzicht. *

Nu extra aandacht

Deze acties verdienen nu jouw aandacht:

 • 1 juli:  wetswijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2021, waaronder nieuwe btw-regels voor e-commerce in de EU
 • 12 juli: uiterste aanvraagdatum coronaregeling TVL Q1 voor startende ondernemers
 • 26 juli: start aanvraagperiode coronaregeling NOW 3.4
 • 31 juli:  uiterste deponeringsdatum jaarrekening bv over vorig kalenderjaar
 • 31 juli: uiterste aangifte- en betaaldatum btw 2e kwartaal 2021 (bij kwartaalaangifte)
 • 31 juli: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand juni 2021 (bij maandaangifte)
 • 31 juli: maak je gebruik van kinderopvang? Check dan met de App Kinderopvangtoeslag of de toeslag nog past bij jouw (inkomens-)situatie.

Juli 2021

 • 1 juli:  wetswijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2021, waaronder Nieuwe btw-regels voor e-commerce in de EU
 • 1 juli: start aanvraagperiode coronaregeling Tozo 5
 • 10 juli t/m 22 augustus: zomervakantie scholen regio noord
 • 12 juli: uiterste aanvraagdatum coronaregeling TVL Q1 voor startende ondernemers
 • 17 juli t/m 29 augustus: zomervakantie scholen regio midden
 • 20 juli: offerfeest. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn gemaakt over religieuze feestdagen. Bijvoorbeeld over het ruilen van een christelijke feestdag voor een andere feestdag.
 • 24 juli t/m 5 september: zomervakantie scholen regio zuid
 • 26 juli t/m 13 augustus: terugvaladvies collectieve bedrijfssluiting bouw ('bouwvak') regio noord
 • 26 juli: start aanvraagperiode coronaregeling NOW 3.4
 • 31 juli:  uiterste deponeringsdatum jaarrekening bv over vorig kalenderjaar
 • 31 juli: uiterste aangifte- en betaaldatum btw 2e kwartaal 2021 (bij kwartaalaangifte)
 • 31 juli: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand juni 2021 (bij maandaangifte)
 • 31 juli: maak je gebruik van kinderopvang? Check dan met de App Kinderopvangtoeslag of de toeslag nog past bij jouw (inkomens-)situatie.

Augustus 2021

 • 2 augustus t/m 20 augustus: terugvaladvies collectieve bedrijfssluiting bouw ('bouwvak') regio midden
 • 9 t/m 27 augustus: terugvaladvies collectieve bedrijfssluiting bouw ('bouwvak') regio zuid
 • 20 augustus: uiterste aanvraagdatum coronaregeling TVL Q2
 • 31 augustus: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand juli 2021 (bij maandaangifte)

September 2021

 • 1 september: uiterste datum aanvragen zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget over 2020
 • 21 september: Prinsjesdag
 • 30 september: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand augustus 2021 (bij maandaangifte)
 • 30 september: uiterste datum aanvraag uitstel van belastingbetalingen als coronamaatregel. Alleen als je gebruikmaakt van betalingsuitstel kom je vanaf 1 oktober 2022 in aanmerking voor aflossing van je belastingschuld in 60 maandelijkse termijnen.
 • 30 september: tot deze datum gelden diverse fiscale coronamaatregelen, zoals btw-nultarief op mondkapjes, uitleen zorgpersoneel en COVID-19 vaccins en testkits
 • 30 september: uiterste aanvraagdatum coronaregeling NOW 3.4
 • 30 september: uiterste aanvraagdatum coronaregeling Tozo 5
 • 30 september: uiterste aanvraagdatum Garantieregeling voor evenementen voor evenementen gepland in de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021

Oktober 2021

 • 1 oktober: wetswijzigingen voor ondernemers per 1 oktober 2021
 • 1 oktober: uiterste datum terugvragen in andere EU-landen betaalde btw op zakelijke uitgaven
 • 4 oktober: dierendag
 • 16 t/m 24 oktober: herfstvakantie scholen regio noord en midden
 • 23 t/m 31 oktober: herfstvakantie scholen regio zuid
 • 31 oktober: wintertijd gaat in
 • 31 oktober: Halloween
 • 31 oktober: uiterste aangifte- en betaaldatum btw 3e kwartaal 2021 (bij kwartaalaangifte)
 • 31 oktober: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand september 2021 (bij maandaangifte)
 • 31 oktober: maak je gebruik van kinderopvang? Check dan met de App Kinderopvangtoeslag of de toeslag nog past bij jouw (inkomens-)situatie.

November 2021

 • 8 november:  uiterste deponeringsdatum jaarrekening bv waarin alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn
 • 11 november: Sint Maarten
 • 11 november: Singles Day
 • 19 november: Dag van de ondernemer
 • 26 november: Black Friday. Boost je omzet.
 • 30 november: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand oktober 2021 (bij maandaangifte)

December 2021

 • 5 december: Sinterklaas
 • 25 en 26 december: eerste en tweede kerstdag. Officiële feestdagen. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op deze dagen vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dagen. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.
 • 25 december t/m 9 januari 2022: kerstvakantie scholen regio noord, midden en zuid
 • 31 december: uiterste aanvraagdatum coronaregeling BMKB-C
 • 31 december:uiterste deponeringsdatum jaarrekening 2020 bv met maximaal uitstel door aandeelhouders
 • 31 december: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand november 2021 (bij maandaangifte)

Startdatum nog onbekend

 • onbekend: start aanvraagperiode Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC) voor met name inporteurs (verwacht einde zomer 2021)

Aanvullende momenten

 • iedere laatste dag van de maand: uiterste aangifte- en betaaldatum loonheffingen vorige maand (bij maandaangifte en uitsluitend voor organisaties met personeel)
 • uiterlijk 5 maanden na einde boekjaar: aangifte vennootschapsbelasting bij gebroken boekjaar (niet voor eenmanszaak, vof of maatschap)
 • binnen 3 maanden nadat je er recht op krijgt: aanvragen kinderopvangtoeslag
 • binnen 3 maanden na aankoop bedrijfsmiddel: aankoop melden voor toepassing Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
 • wil je gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan moet je aanmelding uiterlijk 4 weken voor de gewenste ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn.

Januari 2022

 • 1 januari: Nieuwjaarsdag. Officiële feestdag. In de cao of arbeidsvoorwaarden staat of een werknemer op nieuwjaarsdag vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dag. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.
 • 1 januari:  wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2022
 • 17 januari: Blue Monday, de deprimerendste dag van het jaar
 • 31 januari: uiterste aangifte- en betaaldatum btw 4e kwartaal 2021 (bij kwartaalaangifte)
 • 31 januari: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand december 2021 (bij maandaangifte)
 • 31 jaunari: maak je gebruik van kinderopvang? Check dan met de App Kinderopvangtoeslag of de toeslag nog past bij jouw (inkomens-)situatie.

Februari 2022

 • 14 februari: Valentijnsdag
 • 19 t/m 27 februari: voorjaarsvakantie scholen regio noord
 • 26 februari t/m 1 maart: Carnaval
 • 26 februari t/m 6 maart: voorjaarsvakantie regio midden en zuid
 • 28 februari: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand januari 2022 (bij maandaangifte)

Maart 2022

 • vanaf 1 maart: start aangifteperiode inkomstenbelasting 2021. Let op een correcte verwerking van de ontvangen coronasteun. 
 • 8 maart: internationale vrouwendag
 • 27 maart: zomertijd gaat in
 • 31 maart: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand februari 2022 (bij maandaangifte)
 • 31 maart: uiterste aangifte- en betaaldatum btw jaar 2021 (bij jaaraangifte)

April 2022

 • 1 april: wetswijzigingen voor ondernemers per 1 april 2022
 • 3 april: start Ramadan
 • 15 april: Goede vrijdag. Officiële feestdag. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op goede vrijdag vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dag. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.
 • 17 en 18 april: Eerste en tweede Paasdag. Officiële feestdagen. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op deze dagen vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dagen. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.
 • 21 april: secretaressedag
 • 27 april: Koningsdag. Officiële feestdag. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op goede vrijdag vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dag. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.
 • 30 april t/m 8 mei: meivakantie scholen regio's noord, midden en zuid
 • 30 april: uiterste aangifte- en betaaldatum btw 1e kwartaal 2022 (bij kwartaalaangifte)
 • 30 april: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand maart 2022 (bij maandaangifte)
 • 30 april: uiterste datum waarop je uitstel kunt aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting 2021. Verzorgt een belastingconsulent de aangifte? Hij kan namens jou gebruikmaken van de uitstelregeling belastingconsulenten.
 • 30 april: maak je gebruik van kinderopvang? Check dan met de App Kinderopvangtoeslag of de toeslag nog past bij jouw (inkomens-)situatie.

Mei 2022

 • 1 mei: Dag van de arbeid
 • 2 mei: Suikerfeest. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn gemaakt over religieuze feestdagen. Bijvoorbeeld over het ruilen van een christelijke feestdag voor een andere feestdag.
 • 5 mei: Bevrijdingsdag. Officiële feestdag. Veel cao's bepalen dat werknemers in lustrumjaren recht hebben op een betaalde vrije dag op 5 mei. Geen cao of afspraken in cao of arbeidsovereenkomst? Dan bepaalt de werkgever of werknemers vrij zijn.
 • 8 mei: moederdag
 • 26 mei: Hemelvaartsdag. Officiële feestdag. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op deze dag vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dag. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.
 • 31 mei: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand april 2022 (bij maandaangifte)
 • 31 mei: uiterste datum aangifte vennootschapsbelasting 2021 (boekjaar gelijk aan kalenderjaar; niet voor eenmanszaak, vof of maatschap)

Juni 2022

 • 19 juni: vaderdag
 • 30 juni: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand mei 2022 (bij maandaangifte)

* Hoewel dit overzicht met zorg is samengesteld, kan KVK niet garanderen dat het volledig is.

Aangegeven vakantieperioden van scholen zijn adviezen waar scholen van mogen afwijken. Bekijk de regioindeling voor schoolvakanties.

Wetten en regels voor ondernemers, altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom wetten en regels die voor jouw van belang zijn.
Gé Sletterink

KVK-adviseur Financiering & Geldzaken met speciale aandacht voor fiscaliteit, bedrijfsoverdracht en wetten en regels. Ik deel mijn kennis via KVK.nl, nieuwsbrieven, het Geldboek voor ondernemers en de KVK Gids voor bedrijfsverkoop.

InspiratiePage