Afspraken maken met een business angel

Bij het onderhandelen maak je afspraken met de investeerder over de deal. Vaak gaat het om: aandelen, een geldlening, of een combinatie van aandelen en geldlening. Hoe leg je de afspraken vast?

Documenten

Aan het eind van het onderhandelingsproces staan alle afspraken over de samenwerking met de investeerder formeel en juridisch op papier. Let er bij het maken van de participatieovereenkomst op dat in de toekomst ook een makkelijke exit mogelijk is. De deal is pas concreet na ondertekening van de volgende documenten, opgesteld door een jurist:

 • Participatieovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomst: de participatieovereenkomst is het basiscontract tussen jou en de investeerder. Daarin staan al jullie afspraken. In de aandeelhoudersovereenkomst staan alle voorwaarden van de investering.
 • Statuten: hierin staan de vorm, soort en het aantal aandelen.
 • Managementovereenkomst: hierin worden alle andere zaken geregeld tussen jou en de investeerder inclusief de rechten en plichten van beide partijen. Het kan dan gaan om een ondernemersvergoeding, concurrentiebeding of wat er gebeurt bij ziekte of overlijden van de ondernemer.
 • Geldleningsovereenkomst (als je een geldlening bent overeengekomen).

De business angel maakt daarna het geld over op een zakelijke bankrekening van de onderneming.

Exitstrategie

Het doel van de investeerder is om een zo hoog mogelijk rendement op zijn investering te behalen. Zijn winst krijgt de business angel als beide partijen weer uit elkaar gaan. Hij kan ook rendement krijgen via dividend op aandelen. Al in de participatieovereenkomst geef je aan onder welke voorwaarden en omstandigheden een exit mogelijk is. Schakel hulp in van een externe adviseur als het zo ver is. Ga vooral niet overhaast te werk. Net als in de onderhandelingsfase is ook nu een waardebepaling van je bedrijf nodig.

Mogelijke exit-scenario’s:

 • De business angel verkoopt zijn aandelen aan jou.
 • Jullie verkopen allebei jullie aandelen aan een derde partij.
 • De aandelen van de investeerder worden gebruikt om een andere investeerder aan boord te halen.
 • Een beursgang (dit komt vrij weinig voor).

Meer over business angels

Een business angel als investeerder

Onderhandelen met een business angel

Samenwerken met een business angel

Heb je een vraag over financiering of geldzaken?

Neem contact op met de KVK Financieringsdesk

Bel gratis 0800 10 14
 • Onafhankelijk persoonlijk advies

 • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

 • Iedere werkdag gratis bereikbaar

InfoPage