Onderhandelen met een business angel

Het onderhandelingsproces met je investeerder of business angel bestaat uit veel en intensief overleg. Het doel is afspraken maken voor een contract. De tijd die nodig is om tot overeenstemming te komen, varieert. Soms duurt het een half jaar, maar twee jaar komt ook voor. In deze fase ondertekent een investeerder vaak een geheimhoudingsverklaring of non-disclosure agreement (NDA). Je bent open naar elkaar en geeft veel informatie tijdens het onderhandelen.

Adviseur

Omdat hij het vaker doet, is het slim om een gespecialiseerde adviseur in te schakelen voor het onderhandelingsproces. Praat ook met andere ondernemers die hier ervaring mee hebben.

Win-winsituatie

Zorg tijdens het onderhandelingsproces voor een win-winsituatie. Je wil een samenwerking tot stand brengen, waar jij en de investeerder een goed gevoel bij hebben. Soms moet je de onderhandelingen tijdelijk opschorten om over zaken na te denken. Twijfel je of heb je er geen goed gevoel bij? Stop dan zo vroeg mogelijk in de procedure met de samenwerking.

Intentieovereenkomst

Een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen is de intentieovereenkomst. Hierin regel je dat er intentie is om te investeren en eventueel onder welke voorwaarden. Vaak staat hierin een exclusiviteitsbeding. Daarin leg je vast dat je tijdens de onderhandelingen geen gesprekken voert met andere investeerders. De intentieovereenkomst is de basis voor een participatieovereenkomst.

Uitgebreid boekenonderzoek

De investeerder schat het risico van investeren in, stelt kritische vragen of voert een due diligence uit. Een due diligence gaat verder dan een boekhoudkundig onderzoek. Men kijkt naar de aspecten: financieel, product/dienst, marktonderzoek, ondernemer en onderneming, personeel en zakenpartners, successen en falen, concurrentie, marketing en communicatie en intellectueel eigendom. Zorg voor zoveel mogelijk gegevens om vragen te beantwoorden. De uitkomst hiervan bepaalt mede of de investeerder verder wil en onder welke voorwaarden.

Waardebepaling van uw bedrijf

De business angel wil zo goed mogelijk bepalen wat de aandelen van je bedrijf waard zijn. Het waarderen van een onderneming is geven en nemen. Alleen uitgaan van je eigen belangen is niet goed voor de samenwerking. Dat geldt ook voor de investeerder. De volgende zaken beïnvloeden de waardering: intellectueel eigendom, menselijk kapitaal in de vorm van kennis en vaardigheden, marktpotentieel, exit mogelijkheden en klantenbestand.

Waarderingsmethoden

De waarderingsmethoden zijn onder te verdelen in drie categorieën, die men soms combineert.

  • De intrinsieke waarde is de optelsom van zichtbare economische bezittingen op een bepaald moment, inclusief eventuele overwaarde. Bij start-ups kan dit vaak niet.
  • Voor de rentabiliteitswaarde gebruikt men de genormaliseerde winstverwachting. Deze winst bepaalt men uit de resultaten van uw onderneming in het verleden. Bij start-ups kan dit niet.
  • De Discounted Cash Flow-methode (DCF) ziet men als de meest objectieve methode om de waarde te bepalen. De DCF-methode baseert men op toekomstige kasstromen.

Aandelenpercentage bepalen

Het percentage aandelen dat een investeerder krijgt in ruil voor de investering hangt af van de financieringsbehoefte en de waarde van je onderneming. De investeerder wil een beloning voor het risico dat hij loopt en zal een hoger percentage aandelen vragen. Juist over de hoogte van het percentage onderhandel je. Een indicatie: bij investeringen van ongeveer 100.000 euro ligt het gemiddelde percentage aandelen op zo’n 30%.

Meer over business angels

Een business angel als investeerder

Een business angel overtuigen

Afspraken maken met een business angel

Heb je een vraag over financiering of geldzaken?

Neem contact op met de KVK Financieringsdesk

Bel gratis 0800 10 14
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar

InfoPage