Business angels

Stappenplan business angels

Wil je met een business angel in zee gaan als financier? Doorloop dan de 9 stappen. Je ondernemings- en financieringsplan zijn de basis om de samenwerking met een angel investor aan te gaan.

Een business angel is iemand die vanuit zakelijk oogpunt investeert in ondernemingen. Doordat hij zelf ondernemer is of is geweest, kan hij jou als ondernemer met raad en daad bijstaan. De samenwerking tussen jullie komt in een aantal stappen tot stand:

1. Zorg voor een goede pitch

Om een business angel te overtuigen moet je een goede pitch in huis hebben. Je ondernemingsplan vormt de basis van je verhaal. Het doel van de pitch is de investeerder te overtuigen dat je het waard bent om in te investeren.

Tips om de business angel te overtuigen:

 • Vertel eerst een verhaal en iets over jezelf voordat je begint over je plannen.
 • Laat passie en enthousiasme zien.
 • Gebruik beelden in de presentatie en laat het product of de dienst zien.
 • Laat zien welk probleem jouw product of dienst oplost.
 • Geef aan wie jou ondersteunen, bijvoorbeeld je personeel, familie en deskundigen.
 • Laat zien dat je weet wie jouw concurrenten zijn en wat je onderscheidend vermogen is ten opzichte van concurrenten.
 • Geef een duidelijke omschrijving van je doelgroep en geef een redelijke inschatting van het verwachte marktaandeel. Zorg dat deze cijfers kloppen.
 • Vertel hoe je de doelgroep wilt bereiken en wat de kosten hiervan zijn.
 • Geef aan hoeveel geld je nodig hebt, waarvoor je het gaat gebruiken en hoeveel je zelf inbrengt.
 • Probeer een goede inschatting te maken van de terugverdientijd en het rendement.

2. Het eerste gesprek

Met je pitch heb je een investeerder weten te interesseren voor een afspraak. In dit gesprek is er meer gelegenheid om je businessplan en verdienmodel uit te leggen. Het gesprek is er ook voor om af te tasten of het persoonlijk klikt. Dit is belangrijk omdat je voor lange tijd aan elkaar gebonden zult zijn. Tijdens het gesprek wordt vaak duidelijk of er een vervolgoverleg komt. Hoewel het niet gebruikelijk is, kun je de investeerder een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen. Dit heet ook wel een non disclosure agreement (NDA). De meeste business angels zijn wel terughoudend om in deze fase al een NDA te ondertekenen.

3. Het onderhandelingsproces

Het onderhandelingsproces bestaat uit veel en intensief overleg. Het doel is om tot een deal te komen. Dit proces kan 3 maanden tot een jaar duren. Nú is het wel gebruikelijk om een NDA door de investeerder te laten ondertekenen omdat je in deze fase open moet zijn en veel informatie moet geven.

Het is verstandig om hulp in te schakelen van een gespecialiseerde adviseur. Dat geldt zeker als je voor het eerst met deze situatie te maken hebt. Praat met andere ondernemers die zo'n proces al een keer hebben doorlopen. Zet je netwerk in om erachter te komen wat de reputatie is van de business angel. Wat is zijn trackrecord en hoe betrouwbaar is hij in het nakomen van afspraken?

Soms helpt het om de onderhandelingen tijdelijk op te schorten voor bezinning en reflectie. Heb je ernstige twijfels of heb je er geen goed gevoel bij? Zet er dan zo vroeg mogelijk een punt achter.

4. De intentieovereenkomst

Een belangrijk onderdeel van het onderhandelingsproces is de intentieovereenkomst. Met een intentieovereenkomst geef je aan dat er een intentie is om in je onderneming te investeren en eventueel onder welke voorwaarden dit gaat gebeuren. Vaak wordt hierin een exclusiviteitsbeding opgenomen dat gedurende het onderhandelingsproces de ondernemer geen gesprekken voert met andere potentiële investeerders. De intentieovereenkomst is de basis voor de participatieovereenkomst (stap 8).

Een intentieovereenkomst bevat vaak de volgende onderdelen:

 • het voorgestelde investeringsbedrag
 • beschermende bepalingen voor de investeerder bij de uitgifte van extra aandelen
 • rechten en plichten van beide partijen
 • ontbindende voorwaarden (bijvoorbeeld afhankelijk van de uitslag van de due diligence)

5. Uitgebreid boekenonderzoek

De investeerder probeert het risico van zijn investering in te schatten en stelt kritische vragen of wil een due diligence laten uitvoeren. Een due diligence is ook gebruikelijk bij bedrijfsovername en gaat verder dan een boekhoudkundig onderzoek. Het is te vergelijken met een bouwkundige inspectie bij het kopen van een huis maar dan op de volgende gebieden:

 • financieel
 • product/dienst
 • behoefte en marktonderzoek
 • ondernemer en onderneming
 • personeel en partners
 • successen en falen
 • concurrentie
 • marketing en communicatie
 • bescherming intellectueel eigendom

Zorg dat je zoveel mogelijk gegevens paraat hebt om de vragen te beantwoorden. De uitkomst van het onderzoek bepaalt mede of de investeerder verder wil gaan en onder welke voorwaarden.

Kijktip: KVK Beyond Business

In de video 'Business Angels - Toen we ze lieten proeven waren ze onder de indruk' delen de ijsmakers van IJsbaart hun ervaringen en tips.

Deze video kun je alleen afspelen als je cookies hebt geaccepteerd. Wijzig je cookieinstellingen en ververs (F5) vervolgens deze pagina, zodat je de video kunt bekijken.

Je kunt jouw voorkeuren wijzigen op http://www.kvk.nl/cookies.

6. Waardebepaling

De business angel zal zo goed mogelijk willen bepalen wat de aandelen van jouw bedrijf waard zijn. Bedrijfswaardering is meer een kunst dan een exacte wetenschap. Er is geen juiste of verkeerde waarderingsmethode. Het waarderen van een onderneming is geven en nemen. Alleen jouw eigen belang voorop stellen, is niet goed voor de verdere samenwerking. Dat geldt ook voor de investeerder. De volgende zaken hebben invloed op de waardering:

 • Is er intellectueel eigendom in de vorm van bijvoorbeeld octrooien?
 • Wat is het menselijk kapitaal in de vorm van kennis en vaardigheden?
 • Hoe groot is het marktpotentieel?
 • Welke opties zijn er voor de investeerder om zich terug te trekken als investeerder (= exit)?
 • Zijn er al (vaste) klanten of intentieverklaringen van potentiële klanten?

Waarderingsmethoden

Er zijn drie categorieën waarderingsmethoden:

 • Intrinsieke waarde: De optelsom van de zichtbare (inclusief eventuele overwaarde) economische bezittingen op een bepaald moment. Bij start-ups is dit vaak niet mogelijk.
 • Rentabiliteitswaarde: Deze bepaal je aan de hand van de genormaliseerde winstverwachting. Deze winst wordt herleid uit de resultaten die de onderneming in het verleden heeft behaald. Bij start-ups is dit niet mogelijk.
 • Discounted Cash Flow-methode (DCF): Wordt gezien als de meest objectieve methode om de waarde van je onderneming te bepalen. De DCF-methode is gebaseerd op de toekomstige kasstromen van de onderneming.

Aandelenpercentage bepalen

Het percentage aandelen dat de investeerder in ruil voor de investering krijgt, hangt af van jouw kapitaalbehoefte en de waarde van je bedrijf. De investeerder wil graag beloond worden voor het risico dat hij loopt en zal een hoger percentage aandelen vragen. Hoe hoog het percentage is, bepaal je in de onderhandelingen. Voor een indicatie: bij een investering van rond de 100.000 euro ligt het gemiddelde percentage aandelen rond de 30%.

7. Afspraken vastleggen

Aan het eind van het onderhandelingsproces staan alle afspraken formeel en juridisch op papier. Let er bij het maken van de participatieovereenkomst op dat in de toekomst ook een makkelijke exit mogelijk is. De deal is pas concreet na ondertekening van de volgende documenten, opgesteld door een jurist:

 • Een participatieovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomst: dit is een uitgebreid document waarin alle voorwaarden van de investering worden opgenomen.
 • Een eventuele geldleningsovereenkomst.
 • Statuten: de vormen en soorten van aandelen worden in de statuten bepaald.
 • De managementovereenkomst: hierin worden alle andere zaken geregeld tussen jou en de investeerder inclusief de rechten en plichten van beide partijen.

De business angel zal daarna het geld overmaken op een zakelijke bankrekening van de onderneming.

8. Samenwerken met je business angel

De documenten zijn ondertekend en het geld is overgemaakt. Nu gaat het echt gebeuren. Samen met je business angel ga je ervoor zorgen dat je onderneming gaat groeien. In welke mate de investeerder betrokken is, kan in intensiteit verschillen:

 • Niet tot weinig actief betrokken. Je moet het als ondernemer vooral zelf doen.
 • Niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken maar wel beschikbaar als coach om je te helpen met zijn kennis en netwerk.
 • Weinig tot regelmatig actief betrokken. De investeerder heeft beperkt tijd beschikbaar en verwacht wel regelmatig een financiële rapportage.
 • Actief betrokken. De business angel besteedt veel uren aan de onderneming en is betrokken bij besluitvorming.

9. De exitstrategie

Het doel van de investeerder is het realiseren van een exit met een zo hoog mogelijk rendement op zijn investering. Al in de participatieovereenkomst moeten bepalingen staan die aangeven onder welke voorwaarden en omstandigheden een exit mogelijk is. Als het zo ver is, is het verstandig om hulp in te schakelen van een externe adviseur. Ga vooral niet overhaast te werk. Ook hier is het nodig om de waarde van je bedrijf te bepalen.

Mogelijke exit scenario's zijn:

 • De business angel verkoopt zijn aandelen aan jou.
 • Jullie verkopen allebei jullie aandelen aan een derde partij.
 • Het aandeel van de business angel wordt gebruikt om een andere investeerder aan boord te halen.
 • Een beursgang (dit komt vrij weinig voor).

Hulp inschakelen

Hulp vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing is een ’ja’ op je financieringsaanvraag binnen handbereik. Deze adviseurs helpen jou op weg.

Heb je een vraag over financiering of geldzaken? Neem contact op met de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage
Financiering