Financiering vinden voor werkkapitaal

Geld lenen om de dagelijkse bedrijfsvoering financieel soepel te laten lopen. Dat is een van de drie meest genoemde financieringsbehoeftes. Immers, als ondernemer heeft u geld nodig om te investeren in bedrijfsmiddelen, voor herfinanciering en het op peil houden van werkkapitaal. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor (Panteia, 2017). Er zijn diverse opties voor het financieren van werkkapitaal.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het kapitaal dat een bedrijf nodig heeft om aan zijn dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Zoals leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhoud en voorraden aanvullen. In economische termen: werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden).

Wat is werkkapitaal niet?

Investeren in bedrijfsmiddelen zoals inventaris, auto's, computers of machines is géén werkkapitaal. Dat geldt ook voor financiering voor productontwikkeling of innovatie.

Financiering uit eigen bedrijf

Maar, hoe komt u aan voldoende werkkapitaal? U hoeft niet meteen te kijken naar externe financiering. Zoek eerst naar financiële ruimte binnen uw eigen bedrijf. Denk aan het alert omgaan met uw voorraad, actief debiteurenbeheer en actief crediteurenbeheer. Verder kunt u fiscale regelingen toepassen en kosten besparen.

Externe financieringsvormen voor werkkapitaal

Er zijn verschillende financieringsvormen voor werkkapitaal inzetbaar.

Bank

Een bekende vorm is een lening van de bank in de vorm van een rekening-courantkrediet. U mag tot een bepaald bedrag ‘rood staan’. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u gebruikt. Dat bedrag kan variëren afhankelijk van uw werkkapitaalbehoefte.

Factoring

Bij factoring en debiteurenfinanciering levert een bank of factoringmaatschappij u een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag grotendeels voor. Bij enkele factoringbedrijven kunt u facturen vanaf € 1.000,- bevoorschot krijgen. Het gaat om 'business to business'-transacties, dus niet om facturen aan consumenten.

Leverancierskrediet

Met leveranciers kunt u betalingsvoorwaarden afspreken. Denk aan een langere betalingstermijn dan gebruikelijk. Of juist een korting als u een factuur snel betaalt.

Pinvoorschot

Voor ondernemers met een pinautomaat zoals in de detailhandel en horeca is dit een optie. U krijgt een voorschot op de verwachte omzet. Dagelijks gaat er een percentage van de omzet als aflossing naar de financier. Dit kan met bedragen vanaf € 2.000,- tot € 50.000,-

Online krediet via fintech-financiers

Fintech staat voor financiële technologie. Deze financiers gebruiken online technologie om het financieringsproces te organiseren. Zij bieden tijdelijke financiering van werkkapitaal aan. Dit kan met bedragen vanaf € 5000,- of van € 10.000,- tot € 250.000,- en zelfs tot € 1.000.000,-.

Qredits Flexibel Krediet

Dit is een flexibel krediet van maximaal € 25.000,-. Het is een aanvullende mogelijkheid in combinatie met een ander krediet van Qredits: microkrediet, MKB-krediet of hypothecair krediet.

Leasing

Met leasing financiert u bedrijfsmiddelen, dus niet direct werkkapitaal. Het effect kan wel zijn dat u werkkapitaal in uw bedrijf houdt. U hoeft zo niet een groot bedrag ineens te betalen en te lenen voor een auto, computer of machine. U betaalt in maandelijkse termijnen gespreid over een langere periode.

Meer informatie over financiering

Financiering uit eigen bedrijf

Selecteer uw financieringsvorm

Werkkapitaal bij internationaal zakendoen

Heb je een vraag over financiering of geldzaken?

Neem contact op met de KVK Financieringsdesk

Bel gratis 0800 1014
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar

Heeft deze informatie je geholpen?