Mijn bedrijf heeft schulden. Wat nu?

U merkt dat het allemaal wat minder gaat met uw bedrijf. Uw klanten bestellen minder en komen minder of zelfs helemaal niet bij u terug. Steeds vaker heeft u problemen om rekeningen op tijd te betalen. Schulden dreigen en u merkt dat de bank vaker dan voorheen belangstelling heeft voor uw bedrijf. Leveranciers willen misschien ook alleen nog tegen contante betaling leveren en uw personeel moppert dat hun salaris alweer te laat was.

Sta tijdig stil bij de signalen

Herkent u hier iets van in uw eigen bedrijf? Dan is het belangrijk om bij deze signalen stil te staan. Het is waarschijnlijk de hoogste tijd om scherp naar uw bedrijf te (laten) kijken. Beoordeel bijvoorbeeld de levensvatbaareid van uw bedrijf, zoek naar een oplossing en stippel een route uit om het tij te keren. Door op tijd maatregelen te nemen, vergroot u de kans om uw financiële problemen te boven te komen.

Zoek een oplossing

Marktmogelijkheden

Als het (financieel) minder gaat met u bedrijf, is financiering niet altijd de oplossing. Onderzoek met hulp van een extern adviseur wat er écht aan de hand is. Beoordeel bijvoorbeeld de marktmogelijkheden van uw product of dienst. Misschien moet u zich richten op een nieuw product of dienst? De marktomstandigheden wisselen immers steeds sneller. Is er voldoende perspectief? Breng dan uw nieuwe aanbod met een gerichte campagne onder de aandacht.

Geld uit eigen bedrijf

Een doorstart of nieuwe weg inslaan, vergt de nodige investeringen. Probeer daarvoor geld te vinden uit eigen middelen. Dat kan door bootstrapping toe te passen.

Externe financiering

Is een externe financiële impuls nodig? Kijk dan of herfinanciering van bestaande kredieten mogelijk is. Dit kan via een bank of via (een combinatie) van alternatieve financieringsbronnen.

Bijstandverlening zelfstandigen

Bij uw gemeente kunt u een beroep doen op het Besluit Bijstandverlening zelfstandigen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Schuldsanering

Soms is de bestaande schuldenlast gewoon te groot. Ondanks een in de kern gezonde bedrijfsvoering is de rente en aflossing niet meer op te brengen. Dan is sanering van schulden een oplossing die veel betrokkenen bij uw onderneming helpt. Ook de schuldeisers. Voor natuurlijke personen is schuldsanering vaak een betere oplossing dan een faillissement.

Schakel hulp in

Wilt u met iemand over uw situatie sparren? Neem dan contact op met de adviseurs van de KvK Financieringsdesk. Zij denken met u mee en brengen u in contact met andere organisaties, zoals:

  • Ondernemersklankbord: een landelijk netwerk van ervaren oud-ondernemers en -specialisten. Zij helpen u kritisch naar uw bedrijf en bedrijfsvoering te kijken. De adviseurs werken op vrijwillige basis en vragen u donateur te worden van de Stichting Ondernemersklankborg.
  • MKB Doorgaan: een landelijke organisatie die hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp'ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, om hun bedrijf gezond te houden. Een eerste gesprek is kostenloos.

Bekijk ook het overzicht van organisaties die gespecialiseerd zijn in schuldhulpverlening aan (ex)-zelfstandigen.

Meer informatie

Heeft u een vraag over financiering of uw geldzaken?

Neem contact op met de KvK-Financieringsdesk

Bel gratis 0800 - 1014
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar