Geld van jouw klant opeisen

Heb je alles geprobeerd om je geld te krijgen en is het niet gelukt? Misschien is de schuldenlast van jouw klant wel te groot. Hij kan dan zelf stappen zetten om tot een oplossing te komen, of het initiatief aan jou als schuldeiser over laten.

Schuldsanering

Heeft jouw klant heeft een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap? Dan is er persoonlijke aansprakelijkheid voor de schulden uit de onderneming. Je kunt de vordering ook op het privévermogen van de ondernemer verhalen. Een sanering van de schulden is in het belang van iedereen die bij de onderneming en de ondernemer in privé betrokken is. Een schuldsanering start op initiatief van de schuldenaar.

De schuldsanering is uitvoerbaar als een minnelijke regeling. De onderneming blijft hierbij voortbestaan. In deze vrijwillige schuldsanering krijg je net als alle andere schuldeisers een betalingsregeling aangeboden. Je ontvangt dan meestal een deel van de vordering. Als schuldeiser hoef je niet met het aanbod van de minnelijke regeling akkoord te gaan.

Lukt het jouw klant niet om een minnelijke regeling te treffen? Dan kan hij een beroep doen op de wettelijke schuldsanering uit de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De onderneming wordt gestaakt en de rechtbank stelt een saneringsplan op. Als schuldeiser moet je meewerken aan de wettelijke schuldsanering.

Faillissement

Je kunt het faillissement van jouw klant aanvragen. Het maakt daarbij niet uit welke rechtsvorm de onderneming heeft. Voor een faillissementsaanvraag is een tweede schuldeiser nodig. De rechtbank bepaalt of de faillissementsaanvraag terecht is. Ondernemers in een eenmanszaak, vof, cv of maatschap kunnen de rechtbank vragen om een aangevraagd faillissement om te zetten naar een wettelijke schuldsanering.

De rangorde van schuldeisers geeft bepaalde schuldeisers een voorrangspositie bij uitkering. Een minnelijke regeling levert jou als normale, concurrente schuldeiser vaak meer op.

Terugvragen afgedragen btw

Krijg je jouw vorderingen niet of niet volledig betaald? Dan heb je btw afgedragen die je niet hebt ontvangen. Op de site van de Belastingdienst lees je hoe je deze btw terug kunt krijgen.

Meer informatie

Heb je een vraag over financiering of geldzaken?

Neem contact op met de KVK Financieringsdesk

Bel gratis 0800 10 14
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar

Heeft deze informatie je geholpen?