Geld van uw klant opeisen

Heeft u alles geprobeerd om uw geld te krijgen en is het niet gelukt? Misschien is de schuldenlast van uw klant wel te groot. Uw klant kan dan zelf stappen zetten om tot een oplossing te komen, of het initiatief aan u als schuldeiser over laten.

Schuldsanering

Heeft uw klant heeft een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap? Dan is er persoonlijke aansprakelijkheid voor de schulden uit de onderneming. U kunt uw vordering ook op het privévermogen van de ondernemer verhalen. Een sanering van de schulden is in het belang van iedereen die bij de onderneming en de ondernemer in privé betrokken is. Een schuldsanering start op initiatief van de schuldenaar.

De schuldsanering is uitvoerbaar als een minnelijke regeling. De onderneming blijft hierbij voortbestaan. In deze vrijwillige schuldsanering krijgt u net als alle andere schuldeisers een betalingsregeling aangeboden. U ontvangt dan meestal een deel van uw vordering. Als schuldeiser hoeft u niet met het aanbod in een minnelijke regeling akkoord te gaan.

Lukt het uw klant niet om een minnelijke regeling te treffen? Dan kan hij een beroep doen op de wettelijke schuldsanering uit de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De onderneming wordt gestaakt en de rechtbank stelt een saneringsplan op. Als schuldeiser bent u verplicht mee te werken aan de wettelijke schuldsanering.

Faillissement

U kunt het faillissement van uw klant aanvragen. Het maakt daarbij niet uit welke rechtsvorm de onderneming heeft. Voor een faillissementsaanvraag is een tweede schuldeiser nodig. De rechtbank bepaalt of de faillissementsaanvraag terecht is. Ondernemers in een eenmanszaak, vof, cv of maatschap kunnen de rechtbank verzoeken om een aangevraagd faillissement om te zetten naar een wettelijke schuldsanering.

De rangorde van schuldeisers geeft bepaalde schuldeisers een voorrangspositie bij uitkering. Een minnelijke regeling levert u als normale, concurrente schuldeiser vaak meer op.

Terugvragen afgedragen btw

Krijgt u uw vorderingen niet of niet volledig betaald? Dan heeft u btw afgedragen die u niet heeft ontvangen. Op de site van de Belastingdienst leest u hoe u deze btw terug kunt krijgen.

Meer informatie

Heeft u een vraag over financiering of uw geldzaken?

Neem contact op met de KvK-Financieringsdesk

Bel gratis 0800 - 1014
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar