Mijn personeel heeft schulden

Uit onderzoek van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) blijkt dat ruim 60% van de werkgevers te maken heeft met personeel met schulden. Voor een fulltime werknemer met een modaal salaris kost u dat als werkgever zo'n € 13.000 per jaar.

Risico voor uw onderneming

Personeel met geldproblemen is vatbaarder voor diefstal, fraude, omkoping en chantage. Zij brengen kosten met zich mee voor het verwerken van loonbelasting, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies en vormen zo een groot risico voor uw onderneming.

Herken de signalen

Uw werknemer praten niet zo snel over hun financiële problemen. Toch zijn er signalen van uw medewerker die erop wijzen dat hij of zij geldzorgen heeft. Denk hierbij aan het vragen van een voorschot of lening, opgelegd loonbeslag of de vraag om extra uren te kunnen werken. Life-events van uw werknemer, zoals een scheiding of verhuizing, kunnen een aanleiding zijn om te vragen of hij of zij het financieel redt.

Financieelgezondewerknemers.nl

De nieuwe website financieelgezondewerknemers.nl ondersteunt u als werkgever met informatie, tips en checklists, waaronder de signaaltool financiële problemen. Hiermee helpt u uw medewerkers om 'financieel fit' te blijven en kunt u werknemers met geldzorgen doorverwijzen. De website is een initiatief van Wijzer in Geldzaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nibud, Divosa en NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren).