Signaleer financiële problemen bij uw klant

Vermoedt u dat een bedrijf in financiële problemen zit? Probeer mogelijke signalen op tijd te herkennen. Herinner uw klant aan uitstaande facturen en vraag uzelf af of het verstandig is zaken te blijven doen. Lever bijvoorbeeld alleen nog tegen vooruitbetaling of contante betaling.

Signalen

Financiële problemen zijn soms lastig te herkennen. De volgende gebeurtenissen kunnen een indicatie zijn om extra aandacht te geven aan bestellingen en betaling van uw klant.

Verandering persoonlijke situatie

Een verandering in iemands persoonlijke situatie zoals verhuizing of scheiding houdt vaak een wijziging in inkomsten en uitgaven in. Financiële problemen kunnen ook juist aanleiding zijn voor een verhuizing of scheiding.

Hoog personeelsverloop

Wanneer personeel bij uw klant snel wegloopt, is dat een reden om argwanend te zijn. Dit geldt vooral voor het hoger management en de beter betaalde werknemers. Deze werknemers kijken al snel uit naar ander werk als ze in de gaten krijgen dat het bij hun werkgever niet goed gaat.

Onregelmatige bestellingen

Als een bedrijf goed loopt, probeert de ondernemer zijn inkoop zoveel mogelijk te stroomlijnen. Koopt een klant opeens minder bij u in? Dan heeft hij misschien moeilijkheden. Soms koopt een klant die afstevent op een faillissement opeens juist veel meer bij u in. Hij weet namelijk dat hij over enige tijd nergens meer terecht kan voor zijn inkopen, of alleen tegen contante betaling.

Onregelmatige betalingen

Verandert het betaalgedrag van uw klant plotseling? Dan kan er iets aan de hand zijn. Het eerste wat een bedrijf dat in financiële moeilijkheden zit doet, is de betalingstermijnen oprekken. Facturen van leveranciers die hij het hardst nodig heeft of die het eerst aan de bel trekken, zal hij als eerste voldoen. Facturen van leveranciers die niet zo alert zijn op betaling van hun rekeningen, belanden onderop de stapel.

Vluchtgedrag ondernemer

Als u uw klant of leverancier opeens niet meer te pakken krijgt, probeert hij u misschien te ontlopen. Ondernemers die hun bedrijf ten onder zien gaan, vertonen namelijk vaak vluchtgedrag. Veelal ontloopt deze ondernemer zijn schuldeisers liever dan te vechten voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Of hij ontkent of bagatelliseert de verslechterde financiële situatie.

Meer informatie