Exploitatiebegroting

Met een exploitatiebegroting maak je inzichtelijk of je de komende drie jaar winst of verlies verwacht te maken. De exploitatiebegroting is de vertaling van jouw ambities met je bedrijf in financiële getallen. Een ander veel gebruikt woord voor deze begroting is de resultatenbegroting.

Wat heb je aan een exploitatiebegroting?

In de exploitatiebegroting wordt duidelijk welke omzet je minimaal moet halen om de kosten te dekken en winst te maken. Je stelt deze begroting op voor jezelf en ook wel voor externe financiers. De exploitatiebegroting is een onderdeel van het financieel plan.

Voorbeeld - Bedrijfsruimte

Als je bedrijfsruimte huurt, dan maak je daarvoor kosten. Zoals de maandelijkse huur, servicekosten en misschien bijkomende kosten. Deze kosten neem je allemaal op in de exploitatiebegroting.

In 5 stappen naar een exploitatiebegroting

 • Stap 1: Bepaal hoeveel omzet je de komende drie jaar verwacht te realiseren.
 • Stap 2: Bepaal de inkoopwaarde (of inkoopkosten) en trek deze van de omzet af. Zo bepaal je de brutowinst.
 • Stap 3: Tel alle andere kosten bij elkaar op, zoals van personeel, bedrijfsruimte, internet/telefoon, verzekeringen. Ook de waardevermindering van je bedrijfsmiddelen voer je als kosten op, onder de noemer afschrijvingen. Trek alle kosten van de brutowinst af, dit is het bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat is de nettowinst, jouw bruto-inkomen.
 • Stap 4: Verminder het bedrijfsresultaat met de belastingen die je nog moet betalen, zoals de inkomstenbelasting bij een eenmanszaak en vof. Let op: je bruto-inkomen moet dus voldoende zijn om van te leven, inclusief inkomstenbelasting en premieheffing bij een eenmanszaak en vof.
 • Stap 5: Bepaal het bedrag dat je overhoudt. Dat is de netto winst.

Webinar

Bekijk het KVK Webinar Sturen op cijfers, grip op je financiën en leer van een ondernemer hoe prestatie-indicatoren helpen om op resultaten te sturen.

Tips bij de exploitatiebegroting

 • Begroot realistisch;
 • Neem de tijd om verschillende scenario’s door te rekenen;
 • Zorg voor een goede aansluiting tussen de opbouw van betalende klanten en de financiële resultaten daarvan. Als je al opdrachten of orders binnen hebt gehaald, neem die dan op in de toelichting;
 • Houd er rekening mee dat personeelskosten ongeveer 30% hoger zijn dan het brutoloon door kosten voor pensioen- en werkgeversverzekeringen;
 • Vermeld bedragen exclusief btw (in de liquiditeitsbegroting zijn bedragen juist inclusief btw).

Om in te vullen

In het Geldboek voor ondernemers staat een voorbeeld van een exploitatiebegroting. Ook op de website van Qredits staat een financieel plan met deelbegrotingen.

Meer informatie

Alternatieve financieringsvormen

Heb je een vraag over financiering of geldzaken?

Neem contact op met de KVK Financieringsdesk

Bel gratis 0800 10 14
 • Onafhankelijk persoonlijk advies

 • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

 • Iedere werkdag gratis bereikbaar

Heeft deze informatie je geholpen?