Financier de start van je bedrijf

Exploitatiebegroting

  • Stappenplan
  • Marty Zanen
  • Bijgewerkt 1 aug 2019
  • 2 min lezen
  • 17.6K
Met een exploitatiebegroting maak je inzichtelijk of je de komende drie jaar winst of verlies verwacht te maken. De exploitatiebegroting is de vertaling van jouw ambities met je bedrijf in financiële getallen. Een ander veel gebruikt woord voor deze begroting is de resultatenbegroting.

Wat heb je aan een exploitatiebegroting?

In de exploitatiebegroting wordt duidelijk welke omzet je minimaal moet halen om de kosten te dekken en winst te maken. Je stelt deze begroting op voor jezelf en ook wel voor externe financiers. De exploitatiebegroting is een onderdeel van het financieel plan.

Voorbeeld - Bedrijfsruimte

Als je bedrijfsruimte huurt, dan maak je daarvoor kosten. Zoals de maandelijkse huur, servicekosten en misschien bijkomende kosten. Deze kosten neem je allemaal op in de exploitatiebegroting.

In 5 stappen naar een exploitatiebegroting

1. Omzet bepalen

Bepaal hoeveel omzet je de komende drie jaar verwacht te realiseren.

2. Inkoopwaarde bepalen

Bepaal de inkoopwaarde (of inkoopkosten) en trek deze van de omzet af. Zo bepaal je de brutowinst.

3. Bedrijfresultaat inzichtelijk maken

Tel alle andere kosten bij elkaar op, zoals van personeel, bedrijfsruimte, internet/telefoon, verzekeringen. Ook de waardevermindering van je bedrijfsmiddelen voer je als kosten op, onder de noemer afschrijvingen. Trek alle kosten van de brutowinst af, dit is het bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat is de nettowinst, jouw bruto-inkomen.

4. Belastingen aftrekken

Verminder het bedrijfsresultaat met de belastingen die je nog moet betalen, zoals de inkomstenbelasting bij een eenmanszaak en vof. Let op: je bruto-inkomen moet dus voldoende zijn om van te leven, inclusief inkomstenbelasting en premieheffing bij een eenmanszaak en vof.

5. Nettowinst berekenen

Bepaal het bedrag dat je overhoudt. Dat is de netto winst.

Webinar

Bekijk het KVK Webinar Sturen op cijfers, grip op je financiën en leer van een ondernemer hoe prestatie-indicatoren helpen om op resultaten te sturen.

Tips bij de exploitatiebegroting

  • Begroot realistisch.
  • Neem de tijd om verschillende scenario’s door te rekenen.
  • Zorg voor een goede aansluiting tussen de opbouw van betalende klanten en de financiële resultaten daarvan. Als je al opdrachten of orders binnen hebt gehaald, neem die dan op in de toelichting.
  • Houd er rekening mee dat personeelskosten ongeveer 30% hoger zijn dan het brutoloon door kosten voor pensioen- en werkgeversverzekeringen.
  • Vermeld bedragen exclusief btw (in de liquiditeitsbegroting zijn bedragen juist inclusief btw).

Handige invulvoorbeelden

In het Geldboek voor ondernemers staat een voorbeeld van een exploitatiebegroting. Ook op de website van Qredits staat een financieel plan met deelbegrotingen.

Heb je een vraag over financiering of geldzaken? Neem gratis contact op met de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14
Marty Zanen

Als KVK-adviseur geef ik via KVK.nl en social media tips over de start van een webshop en online ondernemerschap. Ik deel informatie over financiering en crowdfunding met speciale aandacht voor ondernemende jongeren en studenten met je.

InspiratiePage