Financier de start van je bedrijf

Exploitatiebegroting

Met een exploitatiebegroting maak je inzichtelijk of je de komende 3 jaar winst of verlies verwacht te maken. De exploitatiebegroting is de vertaling van jouw ambities met je bedrijf in financiële getallen. Een ander veel gebruikt woord voor deze begroting is de resultatenbegroting.

Wat heb je aan een exploitatiebegroting?

In de exploitatiebegroting wordt duidelijk welke omzet je minimaal moet halen om de kosten te dekken en winst te maken. Je stelt deze begroting op voor jezelf en ook wel voor externe financiers. De exploitatiebegroting is een onderdeel van het financieel plan.

Voorbeeld - Bedrijfsruimte

Als je bedrijfsruimte huurt, dan maak je daarvoor kosten. Zoals de maandelijkse huur, servicekosten en misschien bijkomende kosten. Deze kosten neem je allemaal op in de exploitatiebegroting.

In 5 stappen naar een exploitatiebegroting

1. Omzet bepalen

Bepaal hoeveel omzet je de komende 3 jaar verwacht. Vermeld de omzet per jaar.

2. Inkoopwaarde bepalen

Bepaal de inkoopwaarde (of inkoopkosten) en trek deze van de omzet af. Zo bepaal je de brutowinst.

3. Bedrijfsresultaat inzichtelijk maken

Tel alle andere zakelijke kosten bij elkaar op, zoals van personeel, bedrijfsruimte, internet/telefoon, verzekeringen. Ook de waardevermindering van je bedrijfsmiddelen voer je als kosten op, onder de noemer afschrijvingen. Trek alle kosten van de brutowinst af, dit is het bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat wordt ook wel nettowinst uit onderneming vóór belastingen genoemd.

4. Belastingen aftrekken

Trek van het bedrijfsresultaat de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering af.

5. Nettowinst berekenen

Bepaal het bedrag dat je overhoudt. Dat is de netto winst. Je ondernemersbeloning (inkomen) komt uit deze winst. Je kunt ervoor kiezen om een gedeelte van je winst in je bedrijf te laten zitten, of te gebruiken voor aflossing of uitbreiding.

Voorbeeld exploitatiebegroting

Omzet
400.000 

Af: inkoopwaarde omzet
150.000

Brutowinst
250.000

Huur
  20.000

Afschrijvingen
  15.000
Promotie- en communicatiekosten
  10.000
Vervoer
  10.000

Administratie
  10.000

Personeel
  75.000

Verzekeringen
  10.000

Energiekosten
  10.000

Af: totaal kosten
160.000
Netto winst
  90.000

Tips bij de exploitatiebegroting

  • Maak verschillende realistische scenario’s.
  • Als je al opdrachten of orders binnen hebt gehaald, neem die dan op in de toelichting.
  • Houd er rekening mee dat personeelskosten ongeveer 30% hoger zijn dan het brutoloon door kosten voor pensioen- en werkgeversverzekeringen.
  • Heb je hulp nodig bij het opstellen van je exploitatiebegroting? Schakel dan een boekhouder of accountant in via NOAB of NBA.

Verschil exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting

In een exploitatiebegroting begroot je bedragen per jaar. Deze bedragen zijn exclusief btw. In een liquiditeitsbegroting laat je per maand of per kwartaal je inkomsten en uitgaven zien. Dit geeft uiteindelijk ook een overzicht op jaarbasis. Je vermeldt btw in een aparte kolom. Dat geeft extra inzicht in de btw-verrekening elk kwartaal en dus een specifieker inzicht in de (maand of kwartaal)saldo's van je liquiditeitsbegroting.

Heb je een vraag over financiering of geldzaken? Neem gratis contact op met de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14
Marty Zanen

Als KVK-adviseur geef ik via KVK.nl en social media tips over de start van een webshop en online ondernemerschap. Ik deel informatie met je over financiering en crowdfunding met speciale aandacht voor ondernemende jongeren en studenten.

InspiratiePage