Uw financieel plan

Het financieel plan is een hulpmiddel om te bepalen of uw bedrijfsplan financieel haalbaar is. Ook hebt u het plan nodig om potentiële financiers te overtuigen om geld in uw bedrijf te investeren. Het financieel plan is het financiële deel van uw ondernemingsplan. Met het complete ondernemingsplan kunt u een financieringsaanvraag voorleggen aan één of meer financiers. Zo gaat u te werk.

Kernvragen van een financieel plan

In uw financieel plan geeft u in ieder geval antwoord op de volgende kernvragen:

 • Wat heb ik nodig om morgen een goede start te kunnen maken met mijn bedrijf?
 • Hoe zien de verwachte omzet, inkopen en andere kosten eruit?
 • Hoeveel winst verwacht ik de komende drie jaar te maken?
 • Is het financieel haalbaar?
 • Hoe ga ik mijn bedrijf financieren en tegen welke voorwaarden?
 • Wat gebeurt er per maand op mijn zakelijke bankrekening? Kom ik niet in de knoop met de inkomsten en uitgaven?

Zakelijke begrotingen

Het financieel plan omvat standaard vier deelbegrotingen. De investeringsbegroting en de financieringsbegroting vormen samen de beginbalans van uw bedrijf. Hierin geeft u aan welke noodzakelijke investeringen u moet doen om te kunnen starten en hoe u de financiering wilt regelen. De exploitatiebegroting geeft de verwachte opbrengsten en kosten over een bepaalde periode weer. Gebruikelijk is een jaar. Met de liquiditeitsbegroting krijgt u inzicht of u op elk moment voldoende geld heeft om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Afhankelijk van de bedrijfsvorm en de situatie kan ook een privé-begroting noodzakelijk zijn.

Waar letten financiers vooral op?

Financiers kijken bij een financiersaanvraag zowel naar harde als zachte elementen. De harde elementen gaan over uw bedrijf en de onderbouwing van uw plannen. De zachte elementen gaan over u en uw ondernemerskwaliteiten. Zorg dus voor een heldere presentatie en een pitch, waaruit blijkt dat u zich verdiept heeft in de taal en informatiebehoefte van de financier. Een financier let bijvoorbeeld op:

 • Ondernemer: Straalt u vertrouwen uit in uw bedrijf? Heeft u zich goed voorbereid? Hoe staat het met uw ondernemerskwaliteiten en -ervaring?
 • Ondernemingsplan: Kunt u een kwalitatief goed ondernemingsplan overleggen met een gedegen onderbouwing van de cijfers?
 • Sector: In welke branche bent u actief? Welke trends en ontwikkelingen spelen daar? Is er sprake van (grote) risico’s?
 • Contacten: Heeft u een relevant netwerk opgebouwd voor uw bedrijf?
 • Bestedingen: Waar is het geld precies voor nodig?
 • Rendementsvooruitzichten: Heeft u als ondernemer een realistisch beeld van de ontwikkelingen van uw bedrijf? De kansen en zeker ook de risico’s?
 • Kostenstructuur: Heeft u inzicht in de kostenkant van uw onderneming?
 • Financiële verplichtingen: Heeft u in beeld wat er verdiend moet worden om aan uw financiële verplichtingen zoals aflossingen te voldoen (zakelijk en privé)?
 • Marktonderzoek: Heeft u de markt getoetst of laten toetsen?
 • Zekerheden. Heeft u waarborgen ingebouwd zodat de financier zijn geld terug kan krijgen?

Webinar

Bekijk het webinar Welke financiering past bij mijn bedrijf? en leer meer over het combineren van financieringsvormen en wat financiers van u willen weten.

Voorbeeld van een financieel plan

Op de website van Qredits vindt u een voorbeeld van een financieel plan. Heeft u exportplannen? Lees dan meer over de financiële gevolgen van export.

Gebruik de Locatiescan

De Kamer van Koophandel heeft samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Locatiescan ontwikkeld. De Locatiescan levert u informatie op over de bedrijfs- en bevolkingsontwikkeling in uw regio. Na het doorlopen van een paar eenvoudige stappen ontvangt u per e-mail een factsheet en excelbestand op maat. Met deze gegevens kunt u uw financieel plan, locatiekeuze en ondernemingsplan onderbouwen.

Meer informatie

Alternatieve financieringsvormen

Heeft u een vraag over financiering of uw geldzaken?

Neem contact op met de KvK-Financieringsdesk

Bel gratis 0800 - 1014
 • Onafhankelijk persoonlijk advies

 • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

 • Iedere werkdag gratis bereikbaar