Geld nodig voor een grootschalige innovatie

Je hebt geld nodig voor een innovatie waarmee jouw bedrijf een sprong kan maken. De potentiële opbrengsten zijn groot, maar er zitten ook risico's aan vast. Je weet dat investeerders of banken met je mee gaan kijken. Hoe pakt je dit aan? Deze stappen helpen jou op weg.

1. Begroten en zelf beoordelen

Stel een investeringsbegroting op voor de komende 2 tot 3 jaar: hoeveel geld heb je nodig, waarvoor en wanneer? Breng in kaart hoeveel extra omzet of besparingen de innovatie op gaat opleveren en hoeveel extra kosten hier tegenover staan. Gebruik hierbij jouw kennis over marktontwikkelingen en je klanten. Houd bij de kosten ook rekening met jouw uren en die van jouw medewerkers, ontwikkelkosten en kosten om het product op de markt te brengen. Ga bij een positief oordeel naar stap 2. Heb je twijfels? Heroverweeg dan jouw innovatie of aanpak.

2. Vertrouwenspersoon inschakelen

Bespreek de begroting met een vertrouwenspersoon zoals een financieel adviseur, accountant, collega-ondernemer of commissaris. Wees kritisch op jouw aannames en sta open voor opmerkingen. Het voordeel van deze stap is dat je in een vertrouwde context kunt oefenen met het vraag- en antwoordspel met financiers.

3. Financieel plan en strategie

Werk de begroting verder uit in een financieel plan. Omzet, benodigde investeringen en jouw financieringsbehoefte zet je in de tijd. Vertaal dit naar een strategie die laat zien hoe je te werk gaat. Zo kun je financiers enthousiast maken voor jouw innovatieplan.

4. Passende financiering vinden

Eigen middelen

Ga na of je voor de innovatie geld vrij kunt maken uit de lopende exploitatie en hoeveel. Denk hierbij aan het sneller innen van facturen (wellicht met factoring), aanvullende afspraken maken met leveranciers (leverancierskredieten) of het verminderen van de voorraad.

Andere mogelijkheden naast geld

Verken of je door samenwerking met andere ondernemers jouw innovatie kunt realiseren. Je investeert dan samen. Je kunt misschien ook launching customers interesseren voor de nieuwe producten. Dan kun je de producten samen doorontwikkelen en creëer je wederzijdse betrokkenheid.

Mix van externe financieringsvormen

Steeds vaker is een mix van financieringsvormen nodig om de financiering van plannen rond te krijgen. Geld uit eigen middelen kun je aanvullen met externe financieringsvormen voor innovatie.

5. Kiezen en indienen

Bepaal welke financieringsvormen en financiers het beste bij jou en jouw bedrijf passen. Leg contacten met 2 of 3 partijen of laat je introduceren. Zorg voor een commercieel aantrekkelijke samenvatting (pitch) van jouw plan bij het eerste contact.

6. Evalueren

Als de financiering rond is, kun je aan de slag. Bouw een evaluatiemoment in. Zet de begroting naast de werkelijke cijfers op basis van nacalculatie. Hoe hebben omzet en marges zich ontwikkeld? Zijn de kosten goed ingeschat? Is het traject de inspanningen waard geweest? Zijn er leerpunten om vast te houden? Jouw financiers vragen dit ook. Hoe professioneler je hierin opereert, hoe meer vertrouwen je van financiers krijgt.

Heb je een vraag over financiering of geldzaken?

Neem contact op met de KVK Financieringsdesk

Bel gratis 0800 10 14
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar

InfoPage