Geld nodig voor een kleinschalige innovatie

Je hebt geld nodig voor een innovatie. De risico's zijn klein, de continuïteit van het bedrijf staat niet op het spel. Je voert regelmatig vernieuwingen door, doet dat in kleine stappen en handelt vaak op je gevoel. Hoe ziet de route naar financiering er uit? Doorloop de volgende stappen.

1. Begroten en beoordelen

Stel een eenvoudige begroting op voor de innovatie. Denk aan het niveau 'bierviltje'. De belangrijkste onderdelen van de begroting zijn:

  • Hoeveel geld gaat de innovatie opleveren in extra omzet en marge of in besparingen? Maak hiervan een schatting op basis van jouw inzicht in jouw markt en klanten.
  • Hoeveel extra kosten of investeringen staan daar tegenover? Maak hiervan een schatting op basis van de kosten, inclusief de uren van jezelf en die van de medewerkers.

Beoordeel op basis van deze begroting of de innovatie voldoende oplevert en wat de terugverdientijd is. Zijn er alternatieven? Maak dan ook hiervoor een eenvoudige begroting. Dan kun je een goede afweging maken.

2. Passende financiering vinden

Nu je in beeld hebt hoeveel geld je nodig hebt, ga je op zoek naar passende financiering. Dat is steeds vaker een mix van diverse financieringsvormen. Gebruik het overzicht met alternatieve financieringsvormen als hulpmiddel bij jouw verkenning.

Geld uit eigen middelen

Onderzoek of je uit de lopende exploitatie geld vrij kunt maken voor de innovatie en zo ja, hoeveel. Denk hierbij aan het sneller innen van facturen (bijvoorbeeld via factoring), aanvullende afspraken maken met leveranciers (leverancierskredieten), het verminderen van voorraad of het verkopen van een machine.

In plaats van geld

Ga na of er ook andere mogelijkheden zijn om de innovatie te realiseren. Denk aan samenwerking met een partner met gesloten beurzen of voorverkoop van nieuwe producten.

Externe financiering

Heb je een goedlopend bedrijf heeft met ruim voldoende resultaten? Gebruik dit dan als basis voor een externe financieringsaanvraag. Bijvoorbeeld door de lopende bedrijfsfinanciering zoals rekening-courant of bedrijfshypotheek te verhogen om de innovatie te financieren.

Externe financiering voor innovatie

Denk hierbij aan leningen van familie, vrienden en bekenden. Misschien heb je ruimte voor een lening uit jouw privé-vermogen aan jouw bedrijf. De fiscale regeling WBSO is interessant als je aan productontwikkeling doet. Let op: De meeste subsidies en regelingen voor innovatie zijn vooral van toepassing op grootschalige innovaties.

3. Kiezen en aanvraag indienen

Bepaal welke financieringsvormen en financiers het beste bij jou en jouw bedrijf passen en leg contact met 2 of 3 partijen. Zorg dat jouw verhaal goed in elkaar zit zodat een financier daar enthousiast van wordt. Dien bij meerdere financiers een aanvraag in. Dat bespaart tijd.

4. Evalueren

Als de financiering rond is, kun je aan de slag. Bouw een evaluatiemoment in. Zet de begroting naast de werkelijke cijfers op basis van nacalculatie. Hoe hebben omzet en marges zich ontwikkeld? Zijn de kosten goed ingeschat? Is het traject de inspanningen waard geweest? Zijn er leerpunten om vast te houden? Jouw financiers willen dit ook graag weten.

Tips

  • Klein bedrag nodig? Richt je op laagdrempelige, eenvoudige oplossingen.
  • Complexe financieringsvormen kosten veel tijd en aandacht. Ze zijn meestal niet geschikt voor kleine financieringen.
  • Besteed aandacht aan een bedrijfseconomisch gezonde verhouding tussen looptijd van een financiering en de inzet ervan.

Meer weten of advies nodig?

Bel met een adviseur van de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14.

Heb je een vraag over financiering of geldzaken?

Neem contact op met de KVK Financieringsdesk

Bel gratis 0800 10 14
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar

InfoPage