Uw administratie

Een goede  administratie geeft u continu inzicht in de financiële positie van uw onderneming. Stijgen uw inkomsten of juist uw uitgaven? En welke klanten hebben nog niet betaald? Uw administratie is een stuurmiddel voor uw onderneming. Daarnaast bent u wettelijk verplicht een administratie bij te houden en deze te bewaren.

Handboek Ondernemen

Gebruik het Handboek Ondernemen van de Belastingdienst als naslagwerk (gratis download). Het handboek maakt u wegwijs in uw fiscale rechten en plichten en legt uit welke eisen de Belastingdienst aan uw administratie stelt.

Zelf doen of uitbesteden?

U kunt uw financiële administratie zelf doen. Of kies voor het uitbesteden van uw administratie aan een boekhouder of accountant. Een goede boekhouder of accountant betaalt zich vaak terug. Deze financiële specialisten richten uw boekhouding optimaal in, staan u bij met advies en zijn op de hoogte van verschillende fiscale voordelen.

Tips

 • Laten doen? Let op de prijs, kwaliteit en de service die een boekhouder of accountant moet leveren.
 • Vraag meerdere offertes op en maak heldere afspraken over uw verwachtingen.
 • Zelf de boekhouding doen? Maak dan gebruik van een boekhoudpakket.
 • Bekijk de video: 'Een boekhouder levert je tijd en geld op'.

Eisen administratie

De Belastingdienst stelt eisen aan uw administratie. Deze zaken moet u er in opnemen:

 • Facturen: ontvangen facturen en kopieën van uitgaande facturen.
 • Transactieoverzichten
 • Kasadministratie
 • Contracten en correspondentie met opdrachtgevers en leveranciers
 • Urenadministratie
 • Reisadministratie voor auto en/of openbaar vervoer
 • Belastingen, zowel btw als inkomstenbelasting
 • Modelovereenkomst (voorheen VAR)
 • Bedrijfscorrespondentie zoals brieven, e-mails, offertes, contracten, brochures en faxberichten

Bewaartermijn

De basisgegevens van uw administratie moet u minimaal 7 jaar bewaren. Hieronder vallen in ieder geval:

 • Debiteuren- en crediteurenadministratie
 • In- en verkoopadministratie
 • Grootboek
 • Voorraadadministratie
 • Loonadministratie

Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moet u minimaal 10 jaar bewaren en toegankelijk houden.

Administratie op papier of digitaal

Met de Belastingdienst kunt u afspraken maken over de vorm waarin u de gegevens bewaart (digitaal of op papier). En hoe gedetailleerd u die bewaart (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa). Deze afspraken legt de Belastingdienst schriftelijk vast.

Geldboek voor ondernemers

Het Geldboek voor ondernemers is een handig naslagwerk over geldzaken. U vindt er tips voor uw administratie. Ook komen belastingzaken, begroten, financiering vinden en tips om financiële problemen te voorkomen aan bod.
Bekijk het Geldboek