Begrotingen maken

Als je een onderneming start, ontstaat er een zakelijke geldstroom. Die kun je niet los zien van je bestaande privé-financiën. Voor een goed zicht op je totale financiën is het nodig om zowel een privébegroting als een zakelijke begroting te maken. Dan heb je de basis voor je geldzaken op orde.

Privébegroting

Als ondernemer krijg je te maken met wisselende inkomsten. Een groot deel van je uitgaven ligt al vast. Maak daar een overzicht van en neem je huidige uitgavenpatroon als uitgangspunt. Dan weet je welk bedrag je nodig hebt om op dezelfde voet verder te leven als je een onderneming start. Voor dit overzicht heb je een overzichtelijke administratie nodig.

Zakelijke begroting

Uitgangspunt bij het opstellen van je zakelijke begroting is: ga realistisch te werk. Een zakelijke begroting, of het financieel plan, bestaat uit 4 verschillende deelbegrotingen:

  • De investeringsbegroting - Hierin zet je op een rij welke investeringen nodig zijn om je bedrijf te kunnen starten of draaiend te houden. De investeringsbegroting vormt samen met de financiële begroting de balans van je onderneming.
  • De financieringsbegroting - Hierin werk je uit hoe je de investeringen uit de investeringsbegroting gaat bekostigen.
  • De exploitatiebegroting - Hierin bereken je of je bedrijf rendabel is. Je maakt een inschatting van de omzet. Daarna bekijk je wat de kosten zijn om je bedrijf draaiende te houden. Zo bereken je of je bedrijf winst of verlies gaat maken. De exploitatiebegroting heet ook wel resultatenbegroting of winst- en verliesrekening.
  • De liquiditeitsbegroting - Hierin staan de verwachte geldinkomsten en gelduitgaven op een rij. Met deze begroting volg je het geld. Je begroot hoeveel geld er echt op de bank staat zodat je altijd weet of er genoeg geld is om aan je verplichtingen te voldoen.

Financieel plan

De vier zakelijke begrotingen vormen samen met je privébegroting uw financieel plan. Het financieel plan zet op een rij wat je minimaal nodig hebt om te kunnen starten. Welke investeringen je gaat doen en hoe je die gaat financieren. Je maakt een inschatting of je bedrijf rendabel is. Welke omzet je denkt te maken en of je bedrijf dan winst of verlies maakt. Ook ga je na of er iedere maand voldoende geld op de bank staat. Een degelijk financieel plan helpt om je bedrijf succesvol te runnen. Je heb het plan ook nodig om mogelijke financiers te overtuigen.

Geldboek voor ondernemers

In het Geldboek voor ondernemers vind je voorbeelden van een privébegroting en de 4 zakelijke begrotingen. Het Geldboek is een handig naslagwerk met tips over geldzaken zoals de administratie opzetten, je uurtarief bepalen en je pensioen regelen.
Bekijk het Geldboek
InfoPage