Onderzoek naar financieel inzicht ondernemers

Hoe beoordelen ondernemers hun kennis van geldzaken, de organisatie van hun financiën en sturing op cijfers? Dat onderzocht KVK in 2016. De resultaten van dit onderzoek naar de financiële kennis en het financiële inzicht van ondernemers staan in het rapport ‘Grip op de tent’.

Belangrijkste conclusies

Ruim de helft van de deelnemende ondernemers had in de drie jaar voorafgaand aan het onderzoek te maken met een ongewenste financiële situatie. Een kwart van hen gebruikte privémiddelen om zakelijke tekorten te compenseren. Vooral bij financieel vooruitkijken valt er voor ondernemers nog veel te winnen.

Grip op de tent

Onderzoek naar financieel inzicht van ondernemers

Hoe zit het met het financiële inzicht van ondernemers? De Kamer van Koophandel deed er onderzoek naar. Lees hier het complete rapport.
Download het rapport

1. Oorzaken financiële problemen

Wij krijgen jaarlijks veel vragen over financiering en geldzaken. Deze komen regelmatig van ondernemers met financiële problemen. Vaak worden deze problemen veroorzaakt door:

  • gebrek aan financiële kennis, of
  • slechte organisatie van de financiën

2. Externe hulp voor langetermijninzichten

Veel ondernemers regelen hun geldzaken zelf. Wordt er externe hulp ingeschakeld, dan gaat het vaak om hulp rondom de belastingaangifte. Niet om langetermijninzichten. Terwijl financieel vooruitkijken belangrijk is; om ongewenste situaties te vermijden én om op tijd te kunnen bijsturen.

3. Betere prestaties, door financieel inzicht

Ondernemers die aangeven veel kennis van geldzaken te hebben, presteren vaak beter dan ondernemers die aangeven minder kennis te hebben. Kennisvergroting door bijscholing van ondernemers heeft een positief effect op de financiële prestaties van een bedrijf.

4. Wat doet KVK met deze kennis?

KVK zal naast de al bestaande voorlichting over financiering de komende jaren steviger inzetten op:

  • de financiele basiskennis, en
  • toekomstgericht denken van de ondernemer.

Basisinformatie over geldzaken is te vinden in het Geldboek voor ondernemers.

Heb je een vraag over financiering of geldzaken?

Neem contact op met de KVK Financieringsdesk

Bel gratis 0800 10 14
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar

InfoPage