Ik werd gefileerd, maar kreeg wel een krediet en een sparring partner

Kredietunies financieren het mkb, maar veel ondernemers kennen deze vorm van alternatieve financiering nog niet. Een gemiste kans. Georgie Friederichs, directeur van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies vertelt waarom.
Kredietunie: van ondernemers voor ondernemers
Kredietunie: van ondernemers voor ondernemers

Wat doet een kredietunie voor mkb-ondernemers en hoe kan ik aansluiten?

"Kredietunies brengen investeerders en ondernemers die geld zoeken, bij elkaar. Daarbij leveren ze maatwerk. Ze kijken naar de persoon van de ondernemer, de onderneming en het plan. Ze zijn sparringpartner om ondernemers nog sterker te maken. Zij zetten ook het netwerk in van de ondernemers in de kredietunie."

Aansluiten

"Als je wilt aansluiten, moet je ondernemer zijn en actief zijn in een bepaalde regio of branche. Je koopt een lidmaatschapsbewijs en dan krijg je krijgt stemrecht. Je kunt meedoen als investeerder of als kredietnemer. Eventuele winst wordt verdeeld over de leden. Investeerders krijgen op die manier een hoger rendement en kredietnemers krijgen korting op de financieringskosten. Een kredietunie is een groep ondernemers op zoek naar kansen en die pakken ze."

Waarom kiest een mkb-ondernemer voor financiering via Kredietunie-geld en wat is uniek aan een kredietunie?

"Een kredietunie is de enige financier die elke aanvraag als maatwerk behandelt, die er een netwerk bij levert en een groep ondernemers die meedenkt. Een kredietunie is daarnaast als partner voor stapelfinanciering zeer geschikt. Een bank werkt met standaarden voor onder meer solvabiliteit en rentabiliteit. Een bank kan door interne en externe regels geen maatwerk leveren bij relatief kleine financieringen. Voor kredieten onder de 250.000 euro heeft een bank daar geen tijd voor. De investerende ondernemers van een kredietunie beslissen zelf over het risico: er zijn geen externe rendementscriteria. Dit is het belangrijkste onderscheid. Kredietunies en andere alternatieve financiers zijn daarin flexibeler."

Samenwerken met andere financiers

"In het kader van stapelfinanciering werken kredietunies samen met andere financiers zoals banken, crowdfundingplatforms, Qredits en informal investors. Veel leden zijn zelf informal investors. Recent voorbeeld is een case voor financiering van 1,5 miljoen euro waarbij een kredietunie de laatste 250.000 euro financierde."

Voorbereiding

"Een goede voorbereiding is erg belangrijk. Denk daarbij aan een goed onderbouwd ondernemingsplan inclusief investeringsplan met daarin een uitleg hoe je de lening gaat terugbetalen. Een kredietunie kijkt net zo kritisch als andere financiers. Een ondernemer gaf na een gesprek met ondernemers in een kredietunie aan: 'Ik werd gefileerd, maar kreeg wel een krediet en een sparring partner'."

Wat kunnen kredietunies wel wat anderen niet kunnen financieren?

"De meeste kredietunies financieren een bedrag van maximaal 250.000 euro. Ze financieren geen rekening courant krediet en geen onroerend goed voor de lange termijn (20 jaar). In sommige gevallen is wel onroerend goed voor de korte termijn (voor 10 jaar) mogelijk. Uniek aan kredietunies is dat er veel lokale en branchegerichte kennis aanwezig is en dat zij maatwerk leveren."

Zijn er branches en andere kenmerken van mkb-bedrijven die goed passen bij financiering via kredietunies?

"Bij kredietunies passen veel branches. Wat betreft de fase passen goed bedrijven, die beginnen met groeien, vervangingsinvesteringen doen of die starten met een nieuwe business of export. Grote exporteurs en zakelijke dienstverleners passen minder. Mkb-bedrijven tot een omvang van maximaal 50 medewerkers en bedrijfsovernames sluiten goed aan. Bij een bedrijfsovername financiert de verkoper mee via een kredietunie en hij kan als sparring partner fungeren."

Zitten er nadelen aan financiering via een kredietunie?

"Een nadeel kan zijn dat de betrokkenheid, die een kredietunie biedt, vraagt om openheid van de ondernemer. Dat moet bij je passen. Los van het maximale bedrag van 250.000 euro, dat via stapelfinanciering verhoogd kan worden, past een onderneming in de preseed-fase en seed-fase niet bij een kredietunie, omdat terugbetalen op korte termijn moet starten. Innovatieve ondernemingen, die ready to market zijn en met zicht op omzet, passen wel."

Wat zijn de drie gouden tips voor mkb'ers om voor financiering in aanmerking te komen?

"Mijn tips zijn:

  • zorg voor een goed onderbouwd ondernemingsplan inclusief investeringsplan
  • organiseer een goede balans tussen risico en terugbetalen
  • ga er met een open mind in, sta open voor feedback van ondernemers en geef openheid van zaken."

"Zorg verder dat je bij de juiste kredietunie bent. De Vereniging van Samenwerkende Kredietunies kan hierbij meedenken. Kredietunies verwijzen ook door naar andere financiers, als de situatie onvoldoende past. Soms financieren leden van kredietunies zelf als informal investors. Criteria voor toekenning van financiering via een kredietunie zijn:

  • levensvatbaarheid van de onderneming
  • evenwichtige en haalbare inkomstenstroom in ondernemingsplan en investeringsplan
  • kracht, realiteitszin en marktgevoel van de ondernemer

Hoe ziet de ideale wereld van kredietunies eruit over 5 jaar?

"Over vijf jaar is er landelijke dekking voor alle branches en kunnen we sneller en simpeler stapelfinanciering regelen. Meer ondernemers zijn bewust van de mogelijkheid om te lenen en te investeren via kredietunies. Er is een garantiestelsel voor kredietunies onderling. Jaarlijks wordt er tussen de 25 a 50 miljoen gefinancierd via kredietunies en voor alle kredietunies geldt de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Ondernemers, die gefinancierd zijn, gaan daarna weer in andere ondernemers investeren, via het 'pay- it-forward'-principe."


Meer informatie

Ontdek meer alternatieve financieringsvormen

Selecteer je financieringsvorm

Financiering voorbereiden met een financieel plan

Heb je een vraag over financiering of geldzaken?

Neem contact op met de KVK Financieringsdesk

Bel gratis 0800 10 14
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar

InfoPage