Wat is leasing?

Leasing is een financieringsvorm waarbij je betaalt voor het in gebruik hebben van objecten (bedrijfsmiddelen). Dit is geregeld in een leasecontract dat je afsluit bij een leasemaatschappij. De vertaling van lease naar het Nederlands is 'huren'.

Hoe werkt leasing?

Bij leasing financiert een leasemaatschappij een bedrijfsmiddel. De leasemaatschappij geeft het object via lease aan jou in gebruik of eigendom. Maandelijks betaal je leasetermijnen aan de leasemaatschappij. Afhankelijk van de leasevorm word je direct eigenaar van het object. Of je bepaalt dit aan het einde van de leaseperiode. Omdat je de waarde van het object in termijnen betaalt, hoef je niet in een keer een grote investering te doen. Dat kan belangrijk zijn omdat je zo werkkapitaal in je bedrijf houdt.

Welke vormen van leasing zijn er?

Er bestaan verschillende leasevormen. De meest bekenden zijn financial lease, operational lease en private lease.

Financial lease

Bij financiële lease sluit je als het ware een lening af. De leasemaatschappij financiert in principe de volledige aanschafwaarde (100% financiering) van bijvoorbeeld de nieuwe machine. Je bent eigenaar van deze machine en betaalt de financiering in termijnen terug. Je draagt eveneens het economisch risico.

Operational lease

Bij operationele lease blijft de leasemaatschappij juridisch en economisch eigenaar van het object dat je leaset. Je huurt als het ware een object. Je kunt ervoor kiezen om naast het gebruiksrecht, extra diensten zoals onderhoud, reparaties en verzekeringen af te nemen. Uiteraard tegen een verhoging van de leasetermijn. Aan het einde van de leaseperiode neemt de leasemaatschappij het object weer terug. Of ze bieden jou het object aan voor de op dat moment geldende marktwaarde of een vastgestelde prijs.

Private lease

Private lease geldt bij het leasen van auto's. Je leaset een auto en betaalt daarvoor een vast bedrag per maand. Dit is voor de kosten van afschrijving, allriskverzekering, motorrijtuigenbelasting, reparatie, onderhoud en banden. Daarnaast betaal je zelf de brandstof, eventuele verkeersboetes en bij schade een eigen risico. De leasemaatschappij blijft eigenaar van de auto. Je huurt de auto voor minimaal 12 tot maximaal 60 maanden. Na de afgesproken leaseperiode lever je de auto in. De leasemaatschappij verrekent dan de gereden kilometers en niet-acceptabele schades. Er is geen fiscale bijtelling. Die geldt alleen voor leaserijders met een auto van de zaak. Lees meer over private lease voor zzp'ers.

Afweging maken

Omdat de leasemaatschappij bij operational lease meer risico draagt dan bij financial lease, verrekent hij dat in de maandelijkse leaseprijs. Het spreekt dus voor zich dat operational lease duurder is dan financial lease of een banklening. Je krijgt er echter ook gemak voor terug en je draagt geen economische risico’s. Maak voor jezelf de afweging welke leasevorm voor jou geschikt is. Let daarbij op de voordelen van leasing en gebruik een aantal tips.

Heb je een vraag over financiering of geldzaken?

Neem contact op met de KVK Financieringsdesk

Bel gratis 0800 10 14
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar

InfoPage