Financiering & geldzaken

Loonkosten stijgen door hogere pensioenpremies

Dit jaar moet je rekening houden met hogere pensioenpremies. Bij 39 van de 44 bedrijfstakpensioenfondsen stijgt de premie. Ben je bij een van die fondsen aangesloten, dan betaal je meer voor het pensioen van je personeel. Op een salaris van 25.000 euro ben je jaarlijks 650 euro meer kwijt dan vorig jaar.

Hoe zorg je ervoor dat de hogere pensioenpremies niet teveel drukken op jouw financiële positie? Hier vind je het antwoord.

Pensioenopbouw

Het pensioenstelsel in Nederland steunt op 3 geldbronnen: AOW, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende, individuele pensioenverzekeringen. Ongeveer 90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling. Valt je bedrijf binnen een sector met een collectief bedrijfstakpensioenfonds? Dan ben je als werkgever verplicht om je werknemers een pensioen aan te bieden. Verplicht aanbieden van pensioen kan ook geregeld zijn in de cao waar je bedrijf onder valt. De verplichte bedrijfstakpensioenfondsen vind je in het Register Pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank.

Premie gaat omhoog

Hoe komt het dat de pensioenpremie omhoog gaat? De pensioenwet regelt hoe de berekening van pensioenpremies werkt. Die berekening verandert elke 5 jaar. In 2021 gelden nieuwe rekenformules. De pensioenfondsen moeten nu inschatten hoeveel geld zij nodig hebben om alle pensioenen in de toekomst uit te keren. Omdat zij een lager rendement verwachten, moeten ze meer buffers aanhouden en gaan de premies omhoog. Zo wordt pensioen opbouwen dus duurder.

Premie betalen

Meestal dragen werkgevers ongeveer 2/3 van de totale pensioenpremies af aan een pensioenfonds. Werknemers dragen 1/3 af. Het pensioenfonds belegt de ontvangen premies om later het aanvullend pensioen uit te keren. Door de verhoogde pensioenpremie dragen zowel werkgever als werknemer meer bij. De werkgever voldoet aan de verhoging met zijn verplichte afdracht en de extra inhouding op het loon van de werknemer.

Rekenvoorbeeld

Voor het berekenen van de premie gaat een franchise van de loonsom af. Dit is een vast bedrag van het loon dat niet in aanmerking komt voor pensioenopbouw. Voor 2020 en 2021 is de franchise in dit voorbeeld gelijk, namelijk 15.261 euro. Je werknemer ontvangt een jaarsalaris van 25.000 euro. Van die 25.000 euro hou je dus 9.739 euro pensioengrondslag voor premieberekening over. In dit voorbeeld stijgt het premiepercentage met 10. De loonkosten van je werknemer nemen in dit voorbeeld met 649 euro per jaar toe.

Pensioenpremie en loonkosten in 2020 en 2021

Ouderdomspensioen
  2020
  2021
Pensioengevend jaarsalaris werknemer (bruto) in € 25.00025.000
Minus franchise in €15.261
15.261
Pensioengrondslag (op jaarbasis) in € 9.739 9.739
Premiepercentage
      20
      30
Totale premieafdracht in € 1.948
 2.922
Premie (2/3 deel) die je als werkgever per jaar betaalt* in € 1.299 1.948
Premie (1/3 deel) die je als werkgever inhoudt op bruto jaarsalaris werknemer in €    649   974
*Loonkosten van je werknemer nemen € 649 (€ 1.948 - € 1.299) per jaar toe

Lastenverzwaring

Marc ter Veldhuis van online damesmode Tante Betsy heeft 6 werknemers in dienst en vangt de lastenverzwaring met moeite op. “Mijn boekhouder gaf vorig jaar al aan dat mijn bedrijf inmiddels onder de cao-detailhandel pensioenfonds valt. De verkopen verschoven sinds 2016 van groot- naar detailhandel. Dus meldde ik mij bij het pensioenfonds aan. Toen keken ze nog eens terug naar de werkelijke stand van zaken tussen 2016 en 2020. Dat betekende voor mij een inhaalslag aan premies van 4 jaar. Een bittere pil.” Met hulp van de coronaregelingen en zijn omzetprognose redt Ter Veldhuis het wel. “Op mijn schouders komt 2/3 van de rekening en 1/3 bij mijn personeel. De extra lastenverzwaring zie ik terug op de liquiditeitsbegroting van 2021. Een toekomstige cao-loonsverhoging voor het personeel is hierdoor moeilijker te realiseren.”

Financieel ruimte maken

Toenemende uitgaven in loon, belastingen, premies en inkoop beknellen je beschikbaar werkkapitaal. Waar vind je financieel lucht? Bekijk of 1 van de volgende opties voor jou interessant is:

  • Rekening-courantkrediet: dit is een lening die je bedrijfstekorten opvangt. Je mag van je bank een tijdje tot een afgesproken bedrag ‘rood’ staan. Daarvoor betaal je in die periode een rentevergoeding.
  • Factoring: bij factoring en debiteurenfinanciering levert een financier zoals een bank of factoringmaatschappij je een kredietvorm of schiet een factuurbedrag voor. Bij sommige factoringbedrijven kun je facturen vanaf 1.000 euro voorschot krijgen. Bij factuurfinanciering verkoop je je factuur aan een financier.
  • Debiteurenbeheer: dit is wat je doet om ervoor te zorgen dat je klanten zo snel mogelijk betalen. Voor je bedrijf is het gunstig als de post debiteuren op je balans zo laag mogelijk is in vergelijking met je omzet. Je hebt dan meer geld beschikbaar om je kosten te betalen.
  • Bootstrapping: dit is alles wat je doet om je zakelijke kosten en persoonlijke uitgaven te beperken. Je kunt bijvoorbeeld bedrijfsruimte delen met andere ondernemers. Of bedrijfsmiddelen zoals machines, auto's en gereedschap lenen of huren in plaats van kopen. En als je koopt, dan tweedehands en niet nieuw.

Tijdelijke vrijstelling RVU-heffing

Heb je werknemers die niet gezond kunnen doorwerken tot de AOW-leeftijd? Er is een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing (regeling vervroegd uittreden). Je kunt afspraken maken met je werknemer over eerder stoppen met werken, zonder dat je een strafheffing moet betalen over de regelingen voor vervroegde uittreding.

Gebruik het Geldboek voor ondernemers voor meer grip op en inzicht in je financiën.
Paul van Eijck

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ken ik het financieringslandschap voor ondernemers. Ik volg trends en de mogelijkheden van financiële technologie. Ik deel mijn kennis vooral met zpp’ers en mkb’ers die graag hun groeiambitie verder invullen.

InspiratiePage