Financiering & geldzaken

Betaal minder belasting via aftrekposten

Wil je minder belasting betalen? Gebruik dan fiscale regelingen en aftrekposten. De rechtsvorm van je onderneming bepaalt welke je mag gebruiken. Hier staan ze voor jou op een rij.

Heb je een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap? Dan ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en kun je ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling gebruiken. De overige regelingen gelden zowel voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen, als voor ondernemers met een bv die vennootschapsbelasting betalen. Twijfel je of je een regeling mag toepassen? Raadpleeg dan een adviseur.

Aangiftechecklist inkomstenbelasting

Doe soepel en snel aangifte voor de inkomstenbelasting. Na het uitvoeren van 6 checks ben je helemaal klaar voor je aangifte.

Ondernemersaftrek inzetten

Check of je in aanmerking komt voor de ondernemersaftrek. Dit is een bedrag dat je aftrekt van je winst zodat je minder belasting betaalt. De ondernemersaftrek kan bestaan uit:

Voor de ondernemersaftrek moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Je controleert dit met de OndernemersCheck. Ook moet je voldoen aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur.

MKB Winstvrijstelling toepassen

Gebruik als mkb'er of zzp'er de MKB Winstvrijstelling. Je kunt dan 14% van de winst aftrekken. Ook voor de MKB Winstvrijstelling moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting, maar geldt het urencriterium niet.

Bedrijfskosten aftrekken

Je mag de kosten die je voor je onderneming maakt aftrekken als bedrijfskosten of zakelijke kosten. Soms mag je kosten in één jaar aftrekken zoals huurkosten. Soms moet je ze spreiden over een aantal jaren zoals de aanschafkosten van een auto. Heb je kosten die zowel een zakelijk als een privé-karakter hebben? Dan mag je alleen het zakelijk deel van de kosten aftrekken. Vaak kun je de btw die je over je bedrijfskosten betaalt, aftrekken in je btw-aangifte. Studiekosten die je maakt om je vakkennis op peil te houden, mag je aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting als bedrijfskosten. Geef de kosten die je maakt om nieuwe kennis op te doen als privé-aftrekpost op.

Afschrijvingen toepassen

Je mag bedrijfsinvesteringen in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je deze langer gebruikt dan één jaar en als het bedrag hoger is dan 450 euro per bedrijfsmiddel. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe computers of machines. Je verdeelt de kosten van de investering over het aantal jaren waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Tijdens de eerste vijf jaar als ondernemer is er de regeling voor willekeurige afschrijving. Als je aan de voorwaarden voldoet, mag je zelf bepalen wanneer en hoe je afschrijft.

Fiscaal gunstig investeren

Sommige investeringen vallen fiscaal gunstig uit omdat ze aftrekbaar zijn. Let op: de regelingen gelden alleen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of als je bv of nv ondernemer is voor de vennootschapsbelasting.

Kleineondernemersregeling voor btw (omzetbelasting)

De kleineondernemersregeling (KOR) is met ingang van 1 januari 2020 veranderd. Je kan vrijwillig voor de regeling kiezen als je omzet in 1 kalenderjaar onder de 20.000 euro blijft. Als je meedoet, bereken je geen btw aan je klanten. Je draagt dan ook geen btw af aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat je de btw over zakelijke kosten en investeringen niet kunt aftrekken. Op een paar uitzonderingen na hoef je geen btw-aangifte meer te doen. Of het voor jou interessant is, hangt van je specifieke bedrijfssituatie af.

Lagere btw bij handel in tweedehands goederen

Als je in gebruikte goederen handelt, dan mag je mogelijk de margeregeling toepassen. De regeling geldt voor de meeste gebruikte goederen die je zonder btw hebt ingekocht. En ook voor kunst, antiek of verzamelobjecten. Je rekent de btw niet over je omzet, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de goederen: de winstmarge. Als je met winst verkoopt, dan is je winstmarge positief en moet je btw betalen. Verkoop je met verlies? Dan heb je een negatieve winstmarge. Je hoeft dan geen btw te betalen, maar je krijgt ook geen btw terug.

Kosten aftrekken van een bedrijfsruimte

Welke aftrekposten voor jou gelden, hangt af van je bedrijfsruimte. Voor de Belastingdienst maakt het verschil of je in een pand werkt dat je huurt of gekocht heb of dat je een deel van uw eigen woning als werkruimte gebruikt.

Bedrijfsruimte huren

Bij huur van bedrijfsruimte mag je in je aangifte inkomstenbelasting alle kosten aftrekken die je voor deze bedrijfsruimte maakt. Als je de btw van deze kosten aftrekt in je btw-aangifte, dan moet je in je aangifte inkomstenbelasting de kosten exclusief btw opgeven. Trek je de btw niet af in je btw-aangifte? Gebruik in je aangifte inkomstenbelasting de kosten inclusief btw.

Bedrijfsruimte is eigendom

Als de bedrijfsruimte in jouw bezit is, moet je voor de inkomstenbelasting kiezen of het pand ondernemingsvermogen of privévermogen is. Als je je eigen pand helemaal voor je onderneming gebruikt, dan moet je het pand tot je ondernemingsvermogen rekenen. De keuze of de bedrijfsruimte tot het privé- of ondernemingsvermogen hoort, bepaalt welke kosten je mag aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Bedrijfspand kopen

Als je een bedrijfsruimte gaat kopen, is dit een investering. Het kan zijn dat je recht hebt op investeringsaftrek.

Bedrijfsruimte aan huis

Je woont en werkt in hetzelfde pand. Met de rekenhulp Werkruimte in de woning zie je of je de kosten van je werkruimte aan huis kunt aftrekken.

Autokosten aftrekken

Voor je bedrijf heb je misschien een auto nodig. Die kun je 'op de zaak kopen' of je kunt je privéauto ook zakelijk gebruiken. Zakelijk rijden heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting en de btw. Lees hoe het werkt.

Kijk het webinar 'Oriënteren op ondernemerschap en belastingzaken'. Met tips van experts van KVK, Belastingdienst en mede-ondernemers.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage