Financiering & geldzaken

Selecteer je financieringsvorm: een stroomschema

Je hebt misschien eigen spaargeld. Of je komt een stap verder met je bedrijf door een subsidie. Als je daarna meer geld nodig hebt, vergroot je de kans op bedrijfsfinanciering als je vooraf een passende financieringsvorm selecteert. Houd bij jouw keuze rekening met een aantal criteria zoals de hoogte van het bedrag, soort investering, looptijd en situatie van je bedrijf.

Extra geld organiseren doe je stapsgewijs. Onderzoek eerst of je binnen je bedrijf financiële ruimte kunt vinden. Daarna kijk je of je gebruik kunt maken van subsidies en regelingen. Hiermee kun je je externe financieringsbehoefte verlagen. Leveren dit onvoldoende op? Ga dan aan de slag met externe financiering.

Dit stroomschema is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Het biedt je een overzicht van de verschillende financieringsmogelijkheden. Onder de afbeelding leggen we uit wat de begrippen en situaties in het stroomschema betekenen.

Stroomschema selecteer je financieringsvorm

Eigen middelen

Zoek eerst naar financiële ruimte binnen je eigen bedrijf. Zoals het alert omgaan met je voorraad, actief debiteurenbeheer en actief crediteurenbeheer. Verder kun je fiscale regelingen toepassen en kosten besparen via bootstrapping, een soort 'roeien met de riemen die je hebt. Je kunt ook eigen (spaar)geld in je bedrijf steken. Heb je meer geld nodig? Kijk dan naar subsidies en regelingen.

Subsidies en regelingen

Naast eigen middelen zijn er subsidies en regelingen. Een subsidie of regeling is er in verschillende vormen, zoals een gift, fiscaal voordeel, krediet, lening of borgstelling, prijsvraag, samenwerkingsprogramma of uitkering. Leveren subsidies en regelingen je onvoldoende op? Onderzoek dan de mogelijkheden voor externe financiering.

Externe financiering

Als eigen middelen en subsidies onvoldoende geld opleveren voor je bedrijf, kun je externe financiering onderzoeken. Aan de hand van je antwoorden op deze vragen selecteer je passende financieringsvormen:

 1. Hoeveel geld heb je nodig?
 2. Waarvoor heb je geld nodig?
 3. Hoe lang heb je geld nodig?
 4. Wat is de situatie van je bedrijf?
 5. Geef je wel of geen zeggenschap weg?

Bij elke vraag krijg je een toelichting. In het antwoord staan verschillende financieringsvormen.

1. Hoeveel geld heb je nodig?

Financiers richten zich vaak op een doelgroep waarbij een bandbreedte aan financieringsbedragen hoort. Er zijn financiers die zowel relatief kleine als grote bedragen financieren zoals banken. Anderen richten zich op relatief kleine bedragen zoals bijvoorbeeld Qredits met microkrediet tot 50.000 euro en mkb-kredieten tot 250.000 euro.

Hoogte van het bedrag*
 • Tot 50.000 euro
  Bank, Bbz (startend ondernemer), crowdfunding, familie of vrienden, factoring, leasing, leverancierskrediet, microkrediet, online krediet.
 • Van 50.000 tot 250.000 euro
  Bank, Bbz (gevestigd ondernemer), business angel, crowdfunding, factoring, familie of vrienden, kredietunie, leasing, leverancierskrediet, MKB-krediet, online krediet, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM).
 • Van 250.000 tot 1 miljoen euro
  Bank, business angel, crowdfunding, factoring, leasing, online krediet, private debt fonds, Venture Capital fonds.
 • Van 1 miljoen tot 2,5 miljoen euro
  Bank, business angel, crowdfunding, factoring, leasing, mkb-beurs, online krediet, private debt fonds.
 • Vanaf 2,5 miljoen euro
  Bank, leasing, mkb-beurs, participatiemaatschappij, private debt fonds.
 • Vanaf 5 miljoen euro
  Bank, effectenbeurs, leasing, mkb-beurs, private debt fonds.

* De bedragen zijn indicaties. In de praktijk kan een financier van de bandbreedte afwijken.

2. Waarvoor heb je geld nodig?

Je kunt geld aan verschillende bestemmingen uitgeven. Werkkapitaal gebruik je voor het betalen van het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Bedrijfsmiddelen zoals machines, auto’s en inventaris heb je nodig om je diensten en producten te leveren. Als je een nieuwe innovatieve dienst of product ontwikkelt, brengt dat, ook voor een financier, onzekerheid met zich mee. Deze financiers passen bij je verschillende financieringsbehoeften:

 • Werkkapitaal
  Bank, business angel, crowdfunding, factoring, kredietunie, microkrediet, mkb-beurs, MKB-krediet, online krediet, private debt fonds.
 • Bedrijfsmiddelen
  Bank, business angel, leasing, crowdfunding, kredietunie, microkrediet, mkb-beurs, MKB-krediet, private debt fonds.
 • Innovatie en productontwikkeling
  Business angel, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM), subsidies en overheidsregelingen, venture capital fonds.

3. Hoe lang heb je geld nodig?

Hoe lang je financiering loopt of binnen welke periode je de lening moet terugbetalen, hangt af van de financiersvorm die je nodig hebt. Bij werkkapitaal is de looptijd korter dan 1 jaar. De looptijd van financiering van bedrijfsmiddelen loopt parallel met het langere gebruik ervan. Financiering van een bedrijfspand is langlopend. Lees voor meer informatie ook verderop de alinea over zeggenschap, eigen vermogen en vreemd vermogen.

 • Korte looptijd (maximaal 1 jaar, werkkapitaal)
  Factoring, flexibel krediet, leverancierskrediet, online krediet, rekening-courant, voorschot pinautomaat.
 • Middellange looptijd (ca. 1- 5 jaar, bedrijfsmiddelen, verbouwing, risicokapitaal via aandelen)
  Bank, business angel, familie en vrienden, kredietunie, leasing, mkb-beurs, MKB-krediet, microkrediet, online krediet, private debt fonds, financiers eigen vermogen via aandelen.
 • Lange looptijd (langer dan 5 jaar, onroerend goed, risicokapitaal via aandelen)
  Bank, hypothecair krediet (Qredits), hypotheekaanbieders, financiers eigen vermogen via aandelen.

4. Wat is de situatie van je bedrijf?

Afhankelijk van de fase of situatie waarin je bedrijf zich bevindt zijn er meer of minder financieringsmogelijkheden. Als startend ondernemer heb je nog geen geschiedenis. Dit beperkt de opties. Als je groeit met je bedrijf zijn er meer financiers die interesse hebben. Lees meer over financiering voor jouw bedrijfssituatie:

5. Geef je wel of geen zeggenschap weg?

Extern eigen vermogen

Zo werkt het als je 'ja' zegt tegen zeggenschap weggeven en extern eigen vermogen.

Extern eigen vermogen betekent dat er aandelen van je bedrijf in het bezit komen van anderen. Dit vermogen financier je door het uitgeven van aandelen. Dit kan alleen als de rechtsvorm van je bedrijf een besloten vennootschap (bv) is. Bij een bv worden externe aandeelhouders dan mede-eigenaar van je onderneming. Je verkoopt op deze manier een deel van je bedrijf. Hiermee krijgen aandeelhouders zeggenschap, worden mede-eigenaar en krijgen winstrecht. Financiers, die aandelen kunnen kopen in jouw onderneming zijn: familie en vrienden, business angels, beurzen, participatiemaatschappijen en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM). Stel dat je je aandelen wilt terugkopen, is het de vraag of en wanneer dat lukt en tegen welke prijs.

Vreemd vermogen

Zo werkt het als je 'nee' zegt tegen weggeven van zeggenschap.

Je gaat op zoek naar vreemd vermogen zoals een lening of krediet. Je weet dan precies wat je moet betalen en wanneer je de lening hebt afgelost. Vreemd vermogen bestaat uit de schulden van je bedrijf aan externe financiers. Vreemd vermogen bestaat uit kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen.

 • Kort vreemd vermogen: schulden die je binnen 1 jaar terugbetaalt. Kort vreemd vermogen is vooral nodig voor het bekostigen van werkkapitaal: voorraad, debiteuren en onderhanden werk. Voorbeelden van kort vreemd vermogen zijn rekening-courantkrediet bij een bank, factoring en leverancierskrediet.
 • Lang vreemd vermogen: schulden met een terugbetalingstermijn langer dan 1 jaar. Lang vreemd vermogen is nodig om bedrijfsmiddelen te kopen. Die heb je nodig om producten te maken of diensten te leveren. Denk aan machines, computers, inventaris of vastgoed. Er zijn veel financiers, die vreemd vermogen verstrekken, zoals: familie en vrienden, business angels, banken, Qredits, crowdfunding, participatiemaatschappijen, leasemaatschappijen, factoringmaatschappijen, kredietunies, beurzen, private debt fondsen, leveranciers en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM).

Stapelfinanciering of financieringsmix

Bij stapelfinanciering of de financieringsmix combineer je meerdere financieringsvormen om tot een totaalbedrag te komen. En je koppelt de juiste financieringsvorm aan het soort investering. Sommige financiers combineren ook verschillende soorten investeringen zoals bijvoorbeeld werkkapitaal en bedrijfsmiddelen.

Aanvraag voorbereiden

Gebruik als hulpmiddel bij het voorbereiden van je financieringsaanvraag een ondernemingsplan, jaarcijfers en het Business Model Canvas. Hulp vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing is een ’ja’ op je financieringsaanvraag binnen handbereik. Deze adviseurs helpen jou op weg.

Vergroot je succes

Bekijk de criteria van financiers voordat je een aanvraag indient. Pas eventueel vooraf je bedrijfsvoering aan en ontdek alternatieven als je minder scoort op een criterium.

Op zoek naar geld en weten hoe je dit aanpakt? Gebruik de KVK Gids voor bedrijfsfinanciering om beter voorbereid bij de juiste financier aan te kloppen.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage