Selecteer uw financieringsvorm

Ondanks de aantrekkende economie is financiering verkrijgen voor ondernemers een probleem. U vergroot de kans op financiering als u vooraf een passende financieringsvorm selecteert. Houd bij uw keuze rekening met een aantal criteria zoals de hoogte van het bedrag, de soort investering, het risico en de looptijd. Via 'meer informatie' onderaan de pagina vindt u een toelichting op de genoemde financieringsvormen.

Welke criteria zijn belangrijk?

Let bij het selecteren van passende financiering op de volgende criteria:

 • Het bedrag dat u nodig heeft (hoeveel geld?)
 • De soort investering (waarvoor heeft u het geld nodig?)
 • Welk risico wil de financier aangaan?
 • Welke looptijd wilt u aangaan? (duur van de financiering en termijn van terugbetalen)

Ook spelen prijs, mate van betrokkenheid van de financier, voorwaarden en persoonlijke voorkeur een rol. Deze meer subjectieve criteria zijn hier buiten beschouwing gelaten. Om de criteria beter te kunnen toepassen, volgt eerst een korte uitleg over eigen en vreemd vermogen.

Eigen vermogen

Eigen vermogen financiert u met spaargeld of door aandelen in uw onderneming uit te geven, als u een besloten vennootschap (bv) als rechtsvorm heeft. Bij een bv zijn dan externe aandeelhouders mede-eigenaar van uw onderneming. U verkoopt dan een deel van uw bedrijf. Financiers, die aandelen kunnen kopen in uw onderneming zijn: familie en vrienden, business angels, beurzen, participatiemaatschappijen en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM).

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen bestaat uit de schulden van uw bedrijf aan externe financiers. Vreemd vermogen bestaat uit kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen.

Kort vreemd vermogen

Kort vreemd vermogen bestaat uit schulden die u binnen een jaar terugbetaalt. Kort vreemd vermogen is vooral nodig voor het bekostigen van werkkapitaal: voorraad, debiteuren en onderhanden werk.

Lang vreemd vermogen

Lang vreemd vermogen bestaat uit schulden met een terugbetalingstermijn langer dan één jaar. Lang vreemd vermogen is nodig om bedrijfsmiddelen te kopen. Die heeft u nodig om producten te maken of diensten te leveren. Denk aan machines, computers, inventaris of vastgoed. Er zijn veel financiers, die vreemd vermogen verstrekken, zoals: familie en vrienden, business angels, banken, Qredits, crowdfunding, participatiemaatschappijen, leasemaatschappijen, factoringmaatschappijen, kredietunies, beurzen, private debt fondsen, leveranciers en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

Subsidies en overheidsregelingen

Naast bovenstaande financieringsvormen zijn er subsidies en overheidsregelingen. Die ondersteunen bij het aantrekken van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.

Aan de slag met de criteria

1. Hoogte van het bedrag*

 • Tot € 50.000: bank, microkrediet, Bbz (startend ondernemer), crowdfunding, een lening bij familie of vrienden, factoring of online krediet.
 • Van € 50.000 tot € 250.000: MKB-krediet, bank, Bbz (gevestigd ondernemer), crowdfunding, kredietunie, business angels, familie en vrienden, via een Regionale OntwikkelingsMaatschappij, factoring of online krediet.
 • Van € 250.000 tot € 500.000 - € 750.000: bank, crowdfunding, business angels, een Venture Capital fonds, Seed-fonds of een private debt fonds.
 • Vanaf € 500.000 - € 750.000 tot € 1.000.000: bank en een private debt fonds geschikt.
 • Vanaf € 1.000.000: MKB-beurs NPEX (tot € 10.000.000), participatiemaatschappijen, bank en een private debt fonds.
 • Vanaf € 5.000.000: kunt u zich wenden tot een effectenbeurs, bank en private debt fonds.

* De bedragen zijn indicaties. In de praktijk kan men van de bandbreedte afwijken.

2. Waarin gaat u investeren?

 • Werkkapitaal: bank, Bbz, kredietunie, pin voorschot, online krediet, Qredits, factoring, business angels.
 • Bedrijfsmiddelen: leasing, bank, Bbz, crowdfunding, Qredits, kredietunies, business angels.
 • Innovatie en productontwikkeling: subsidies en overheidsregelingen, ROM, business angels, venture capital fonds.

3. Wat is het risico voor de financier?

 • Risicomijdend: leverancierskrediet, crowdfunding, kredietunie, leasing, factoring, microkrediet, MKB-krediet, bank. Bbz.
 • Beperkt risicodragend: familie en vrienden.
 • Hoog risico: eigen inbreng, business angels, beurzen, participatiemaatschappijen, private debt fonds, ROM.

4. Wat is de looptijd van de financiering?

 • Korte looptijd (maximaal 1 jaar, werkkapitaal): rekening-courant bank, flexibel krediet (Qredits), factoring, leverancierskrediet, pinvoorschot, onlinekrediet.
 • Middellange looptijd (ca. 1- 5 jaar, bedrijfsmiddelen, verbouwing): bank, BBZ, kredietunie, leasing, familie en vrienden, private debt fonds, business angels.
 • Lange looptijd (langer dan 5 jaar, onroerend goed): bank, hypothecair krediet (Qredits), hypotheekaanbieders.

Stapelfinanciering of financieringsmix

Bij stapelfinanciering of de financieringsmix combineert u meerdere financieringsvormen om tot een totaalbedrag te komen. En u koppelt de juiste financieringsvorm aan het soort investering dat u doet. Sommige financiers combineren ook verschillende soorten investeringen zoals bijvoorbeeld werkkapitaal en bedrijfsmiddelen.

Webinar

Bekijk het webinar 'Welke financiering past bij mijn bedrijf?' (15,42 min).

Meer informatie

Financieringsvormen

Subsidies en overheidsregelingen

Financieel plan maken

Heeft deze informatie je geholpen?