Financiering & geldzaken

Slim inkopen in crisistijd

De omzet van je winkel daalt. Je gaat door, maar loopt tegen financiële grenzen aan. De toekomst is onzeker. Je ging van lockdown, click & collect, winkelen op afspraak naar winkelen zonder afspraak. Je worstelt met inkopen. De economie trekt aan, maar de meeste coronasteun voor bedrijven stopt per 1 oktober. Wat kun je slimmer doen en waar vind je financiering?

Je bestelt en betaalt jouw voorraad voordat die inkomsten oplevert. Ook lopen de kosten voor huur en medewerkers door. Misschien heb je betalingsachterstand. Zicht op je inkomsten, kosten en financiële planning helpen je om beslissingen te nemen. Welke mogelijkheden je hebt, laten we zien met een voorbeeld: kleding inkopen.

Hoe sta jij ervoor?

Als je de KVK Zwaar weer routewijzer invult, bepaal je hoe jouw bedrijf er in crisistijd voor staat. De routewijzer leidt naar 1 van 4 routes:

  1. Met hulp de crisis door: je bedrijf was voor de coronacrisis gezond en je kunt met (financiële) hulp de crisis overbruggen.
  2. Kies een ander businessmodel: je bedrijf was voor de coronacrisis gezond en je kunt met aanpassing van het verdienmodel en financiële hulp door.
  3. Kiezen voor doorgaan of stoppen: het is onzeker of je bedrijf levensvatbaar is. Je krijgt lastig financiering, maar met coronaregelingen zou je bedrijf kunnen overleven.
  4. Stoppen met je bedrijf: je bedrijf is helaas niet in staat om de crisis te overleven.

Vooruitzichten en financieringsbehoefte

Ondernemers in de handel zien gunstige vooruitzichten voor de komende 12 maanden. Zo blijkt uit het Conjunctuuronderzoek (CBS en KVK augustus 2021). Na de sector specialistische zakelijke diensten (85,3%) is de sector handel (83,7%) de bedrijfstak met de meest gunstige vooruitzichten. Van de ondernemers in de handel met gunstige vooruitzichten heeft 7% financiering nodig, van ondernemers in de handel met ongunstige vooruitzichten 1,1%.

Hebben, krijgen, kopen

Vanuit je startpositie zet je vervolgstappen zoals financiering zoeken. Dat kan op 3 manieren:

  • Hebben: geld zoeken in je eigen bedrijf via jouw financiële planning.
  • Krijgen: subsidie krijgen zoals een gift, overheidslening of belastingkorting.
  • Kopen: geld lenen bij een bank of alternatieve financier.

Hebben: voorraadbeheer en financiële planning

Met goed voorraadbeheer en financiële planning verlaag je je financieringsbehoefte. Hoe werkt dat? Edwin Belt is adviseur mode bij INretail, de brancheorganisatie voor winkels in non-food, en geeft tips over voorraadbeheer.

Inkoopbudget

”Verdeel je inkoopbudget over voorinkoop, bijkoop en ‘never out of stock’ producten die je altijd op voorraad hebt. De verdeling is afhankelijk van de merken, maar denk aan 70%-15%-15%. Sommige merken leveren 2 keer per jaar en hebben geen voorraad. Een ander merk levert op meerdere momenten en heeft veel voorraad. Bij de eerste moet je meer risico nemen omdat je zelf voorraad houdt en financiert. De laatste biedt minder risico en stuur je zelf bij via je verkopen.”

Data-uitwisseling

Belt: “Onderzoek de mogelijkheden voor data-uitwisseling met merken. Een automatische aanvulling van producten bij ‘never out of stock,’ zorgt dat jij en je klant niet meer misgrijpt.”

Schrappen

Onderzoek of jouw merken nog wel toegevoegde waarde leveren, tipt Belt “Slecht presterende merken hebben misschien toch een functie, omdat ze kleur of een sterke naam toevoegen aan je collectie. Voegt een merk niets toe? Besteed dan je budget aan merken die sterk presteren. Je kunt beter intensief samenwerken met een klein aantal leveranciers dan minder intensief met veel verschillende leveranciers. Met intensieve samenwerking kun je eerder maatwerkafspraken maken over voorraden en levering.”

Marketing

Belt adviseert om naast een inkoopplan ook een verkoop- of marketingplan te maken. “Weet wanneer je wat wilt gaan verkopen en koppel de juiste producten aan de marketingacties. Organiseer je denimdagen? Zorg dan voor een aanbieding en koop speciaal daarvoor een model van vorig jaar in.”

Prognoses

INretail bedrijfsadviseur Peter Wolfsen vult aan: “Voor voorraadbeheer en financiële planning is een goed automatiseringspakket cruciaal. Dat geeft direct inzicht in je administratie en voorraad. Werk verder met een exploitatieprognose en liquiditeitsprognose. Een liquiditeitsprognose laat direct zien waar knelpunten liggen. Zo word je niet verrast en kun je tijdig actie ondernemen en bijvoorbeeld liquiditeitskrapte, het saldo van inkomende en uitgaande geldstromen, opvangen.”

Krijgen: coronaregelingen

De TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten, helpt bij het betalen van een deel van je vaste lasten, exclusief loonkosten. TVL dekt bijvoorbeeld een deel van je huur, abonnementen en verzekeringen. Aanvragen kan tot 26 oktober 2021. Krijg of kreeg je financiële steun van de overheid om door de coronacrisis te komen? Zoals NOW, TVL, Tozo of bijzonder uitstel van betaling? Eind september stoppen veel regelingen. Sommige regelingen moet je terugbetalen. En als je een belastingschuld hebt, moet je die aflossen. Lees meer over het terugbetalen van coronasteun.

Checklist Financiën op orde na de coronacrisis

Het economisch herstel zet in. Is jouw bedrijf levensvatbaar als straks alle coronasteunregelingen zijn afgebouwd? Met de Checklist Financiën op orde ontdek je welke hobbels op je pad kunnen komen. Voor het inkopen van voorraad is er geen algemene subsidie. Voor investeringen in bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen wel. Stel, je investeert in winkelmeubilair. Dan kom je in aanmerking voor investeringsaftrek. De besparing kun je gebruiken voor inkoop. Subsidies geven je zo indirect financiële ruimte.

Kopen: externe financiering

Wolfsen tipt 3 financieringsvormen voor financiering van je voorraad.

Rekening-courantkrediet

“Een rekening-courantkrediet blijft de voornaamste financieringsvorm om liquiditeitskrapte op te vangen. Via je liquiditeitsprognose maak je een financier duidelijk welke financieringsbehoefte je op welk moment hebt. Een seizoenskrediet is daarbij de ideale oplossing. Dat is een lening voor een bepaalde periode van het jaar. Hiermee kun je in die periode extra uitgaven doen, terwijl de inkomsten later binnenkomen.”

Lening

Een lening past bij een grote ijzeren voorraad (altijd aanwezige minimale voorraad) of bij een éénmalige injectie van de voorraad. Wolfsen: “Een lening betaal je over een langere tijd terug en drukt zo minder op de liquiditeit. Daarnaast is de rente lager dan bij een rekening-courantkrediet.”

Alternatieve financiering

Een derde vorm is alternatieve financiering via bijvoorbeeld Pinvoorschot, New10 en Spotcap die voor een kortere periode financieren. “Het voordeel is dat je zo’n krediet snel realiseert. Nadeel is dat de rente aan de hoge kant is.” Met Pinvoorschot krijg je een voorschot op de verwachte omzet via je pinautomaat. Dagelijks los je een percentage van de omzet af voor een periode van 3 tot 6 maanden. Dit kan met bedragen vanaf 2.000 euro tot 50.000 euro. Een webkrediet biedt een optie voor je webshop. New10 en Spotcap zijn fintech-financiers. Fintech staat voor financiële technologie. Zij bieden tijdelijke financiering vanaf 5.000 euro tot 250.000 euro of hoger.

Overige financieringsvormen

Met onderstaande financieringsvormen kun je ook je voorraad financieren.

Tozo en Bbz

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers biedt naast inkomensondersteuning ook een lening tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente. Boven 10.157 euro kun je terecht bij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz biedt krediet voor maximaal 37.000 euro aan ondernemers die maximaal 1,5 jaar bestaan. Langer gevestigde ondernemers kunnen maximaal 203.000 euro aanvragen.

Klein krediet corona

Voor kleine bedrijven is de overbruggingskredietregeling Klein Krediet Corona (KKC). Het is een lening tussen de 10.000 euro en 50.000 euro. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021.

BMKB-C

De Borgstelling MKB-krediet Corona biedt financiering met staatsgarantie, ook boven de 50.000 euro. Naast banken zijn 22 alternatieve financiers aangesloten. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021.

Qredits

Qredits biedt een Corona-overbruggingskrediet en een flexibel krediet, beiden voor maximaal 25.000 euro. Voor ondernemers gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020 is er een overbruggingskrediet starters van maximaal 35.000 euro beschikbaar.

Leverancierskrediet

Met leveranciers kun je betalingsvoorwaarden afspreken zoals een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.

Factoring

Bij factoring schiet een factoringbedrijf 80% tot 90% van een inkoopfactuur voor. Sommigen al vanaf 100 euro. Net even anders werkt factuurfinanciering, waarbij je je factuur aan een financier verkoopt.

Crowdfunding

Met crowdfunding vraag je via een online platform (kleine) bedragen aan investeerders. Platforms hanteren vaak een minimale financiering van 25.000 euro.

Vergroot je succes

Bekijk de criteria van financiers voordat je een aanvraag indient. Pas eventueel vooraf je bedrijfsvoering aan en ontdek alternatieven als je minder scoort op een criterium.

Hulp inschakelen

Hulp vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing is een ’ja’ op je financieringsaanvraag binnen handbereik. Deze adviseurs helpen jou op weg.

Wil je praten over jouw financiële situatie of financiering? Neem gratis contact op met de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage