Financiering & geldzaken

Slim rekenen met solvabiliteit

Solvabiliteit is een rekenformule waarmee je de financiële gezondheid van je onderneming toetst. Maar wat kun je ermee en hoe kijkt een financier of leverancier naar solvabiliteit? Ontdek het belang en hoe je je financiële positie verbetert.

Solvabiliteit is een van de berekeningen die aangeeft hoe financieel fit je bedrijf is. Het geeft je een aanwijzing of je op de lange termijn aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Een hoge solvabiliteit is gunstig voor je leveranciers en financiers.

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit of solvabiliteitsratio is de verhouding van je eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Het is een getal dat aangeeft of je onderneming de schulden op lange termijn kan voldoen. Het heet ook wel buffervermogen.

Het eigen vermogen is het verschil tussen de bezittingen en schulden van je bedrijf. Het totale vermogen bestaat uit eigen vermogen en vreemd vermogen. Vreemd vermogen is geld dat je bedrijf geleend heeft.

Het belang van solvabiliteit

Solvabiliteit of solvabiliteitsratio geeft jou inzicht in de weerbaarheid van je bedrijf. Hoe groter de solvabiliteit, des te sterker je financieel in je schoenen staat. Je bent minder afhankelijk van externe geldschieters omdat je investeringen voor een groot deel door je eigen onderneming zijn betaald. Wanneer het fout gaat, is de opbrengst uit verkoop van je bezittingen voldoende om schuldeisers te betalen.

Voldoende solvabiliteit biedt zakenpartners zoals leveranciers meer zekerheid. Het laat zien dat je hen kunt betalen. Ook voor financiering is je solvabiliteitsratio belangrijk. Een hogere solvabiliteit betekent minder risico voor een financier en een gunstiger rente.

Solvabiliteit berekenen

Je berekent de solvabiliteit of het solvabiliteitsratio van je bedrijf als volgt: (eigen vermogen/totaal vermogen)x100% = solvabiliteit

Het eigen vermogen is bezittingen (activa) minus schulden (passiva). Vaste activa zijn bezittingen die langer dan een jaar in je bedrijf aanwezig zijn zoals inventaris en vastgoed. Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan een jaar in je bedrijf aanwezig zijn zoals voorraad en geld dat je tegoed hebt van klanten.

Passiva zijn uitstaande schulden waarmee bezittingen zijn gefinancierd. Passiva bestaan uit ingebracht eigen vermogen (eigen geld en middelen), lang en kort vreemd vermogen (geld van derden). Bij lang vermogen is de looptijd langer dan een jaar. Bij kort vermogen is de looptijd korter dan een jaar. Tot het eigen vermogen behoren ook reserves, coronareserves en voorzieningen.

Balans en winst- en verliesrekening

Uit de balans in je jaarrekening haal je de bedragen van je eigen vermogen en het totale vermogen. De balans vormt samen met je winst- en verliesrekening de jaarrekening. De balans is een momentopname van bezittingen, schulden en het eigen vermogen van je onderneming. Het is een momentopname omdat de balans dagelijks verandert door je bedrijfsactiviteiten. Een debiteur betaalt, je koopt goederen in of betaalt belasting.

Gebruik je eigen administratie om 1 keer per maand inzicht te krijgen in je tussentijdse balans en verlies- en winstrekening. Bereken vervolgens je solvabiliteit en beoordeel de toe- of afname.

Rekenvoorbeeld solvabiliteit

Als je eigen vermogen 50.000 euro is en het totale bedrijfsvermogen is 150.000 euro, dan is je solvabiliteit 50.000/150.000x100%=33%.

Normen voor solvabiliteit

Wat is een goede solvabiliteit? Financiers vinden dat een solvabiliteitspercentage tussen de 25 en 40 moet liggen. Naast solvabiliteit geven andere berekeningen of ratio's samen een beeld van de financiële situatie. Zoals liquiditeit en rentabiliteit. Liquiditeit geeft aan of je op korte termijn je betalingsverplichtingen kunt nakomen. Rentabiliteit geeft aan hoe winstgevend je bedrijf is ten opzichte van het bedrijfskapitaal.

Elk bedrijf en branche heeft zijn eigen kenmerken die het financiële beeld beïnvloeden. Veel kasgeld heeft een positief effect. Heb je een lastig te verkopen voorraad, dan heeft dat een negatief effect. Voor financiers is een hoge solvabiliteit gunstig. De kans dat je de financiering niet kunt terugbetalen is dan kleiner. De norm voor solvabiliteit die financiers gebruiken, verschilt per branche, per soort bedrijf en per financier. In de KVK Gids voor bedrijfsfinanciering vind je meer over berekeningen of ratio’s en hoe financiers die gebruiken.

Solvabiliteit en financieringsbehoefte

De CBS Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld. Uit de monitor van 2020 blijkt dat bedrijven zonder financieringsbehoefte een hoge solvabiliteit hebben (hoger dan 50%). Ze hebben veel eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. Dat biedt hen de mogelijkheid om te financieren vanuit eigen middelen. Bij bedrijven met financieringsbehoefte is de solvabiliteit lager (hoger dan 25%). Zij zijn eerder aangewezen op externe financiers.

Je solvabiliteit verbeteren

Je kunt verschillende acties ondernemen om je solvabiliteit te verbeteren, afhankelijk van jouw specifieke situatie. Een financieel adviseur kan hierin meedenken.

  1. Laat je klanten sneller betalen. Minder uitstaande facturen betekent meer geld op je rekening. Je hoeft dan minder geld te lenen voor werkkapitaal. Het vreemd vermogen op je balans daalt en je solvabiliteitsratio stijgt.
  2. Overweeg factoring. Voorfinanciering van facturen verlaagt het aantal dagen en het bedrag dat aan debiteuren open staat.
  3. Optimaliseer je voorraad. In voorraad zit geld dat je niet kunt gebruiken tot de goederen verkocht zijn. Hoe minder voorraad, des te lager je totale vermogen. Een lager totaal vermogen bij hetzelfde eigen vermogen betekent een hogere solvabiliteit.
  4. Vraag om korting bij je leverancier als je snel betaalt. Zo haal je een hoger rendement op overtollig kasgeld.
  5. Keer minder winst (dividend) uit. Houd de winst in je bedrijf en voeg hem toe aan de algemene reserves. Zo vergroot je het eigen vermogen.
  6. Vergroot je winst. Extra winst betekent meer eigen vermogen. Vergroot je inkomsten of bespaar kosten voor een hogere winstgevendheid. Kijk kritisch naar je in-en verkoopprijzen.
  7. Overweeg sale & leaseback. Sommige bezittingen zoals machines kun je verkopen en terug leasen. Als dit voor boekwinst zorgt, stijgt je eigen vermogen. En je ontvangt geld waarmee je schulden kunt aflossen.
  8. Investeer eigen geld in je bedrijf. Bij een eenmanszaak, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap, kun je privégeld inbrengen in je onderneming. Zo vergroot je je eigen vermogen. Bij een besloten vennootschap (bv) koop je aandelen in je eigen onderneming of je verstrekt een lening. Deze lening kun je achterstellen ten opzichte van een schuldeiser zoals een bank. De financier ziet dit als ‘bancair aansprakelijk vermogen’. De bank gaat bij verrekening van schulden vóór de lening van de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA).

Hulp inschakelen

Hulp vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing is een ’ja’ op je financieringsaanvraag binnen handbereik. Deze adviseurs helpen jou op weg.

Wil je met iemand sparren over jouw financiële situatie? Bel de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage