Subsidies en regelingen

Startup: financiering van de overheid

Met overheidsgeld in je startup investeren. Of bij de overheid financiering aanvragen voor je scaleup. Daar denk je misschien niet direct aan. Toch zijn er veel mogelijkheden.

Zowel voor startups als scaleups heeft de overheid kredieten en andere financiële regelingen. In de selectie hieronder staan de regelingen die gedeeltelijk zowel voor startups als voor scaleups toegankelijk zijn.

Tips voor startups en scaleups in crisitijd: houd vast aan je innovatie-ambitie, behoud je waardevolle medewerkers en focus op de lange termijn (Scaleupdashboard 2020).

Regelingen voor startups

1. Vroege fase financiering

De regeling biedt cofinanciering voor de stap van idee tot de start van productontwikkeling. In deze fase gaat het om het creëren en verifiëren van commerciële concepten, het identificeren van de geschikte markt en het ontwikkelen van de juiste licenties (intellectueel eigendom). Met ingang van 2021 is er ook een regionale variant. Provincies kunnen hiermee een fonds opzetten.

2. WBSO

De financiële lasten van research en development (R&D) kun je verlagen via de WBSO. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. De regeling verlaagt loonkosten van je R&D-medewerker of levert je als ondernemer zelf extra aftrek op. Ook kosten voor prototypes of onderzoeksapparatuur kunnen eronder vallen (ook voor scaleups).

3. Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is bedoeld voor de fase van ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Je bent druk bezig om iets werkend te krijgen, maar er is nog geen omzet. Je kan financiering aanvragen voor innovatieve ideeën op technisch of klinisch gebied (ook voor scaleups).

4. Seed business angels

Seed business angel fondsen zijn voor technostarters. Een fonds financiert via aandelen, eventueel aangevuld met een achtergestelde en converteerbare leningen. Naast financiering krijg je met business angels ook ervaren, ondernemende investeerders als klankbord. Een Seed business angel fonds kan minimaal 50.000 euro en maximaal 500.000 euro investeren per technostarter. Meer geld nodig? Dan is de Seed Capital-regeling interessant.

6 nieuwe fondsen

Nederlandse startups kunnen een beroep doen op 67,5 miljoen euro aan durfkapitaal, verdeeld over 6 nieuwe investeringsfondsen met elk hun eigen focus.

 • Rockstart Energy Fund: energietransitie
 • Borskifonds: vrouwelijke ondernemers
 • Rubio Impact Ventures: duurzaamheid
 • CapitalT: data en software voor zorg, onderwijs en bedrijfsvoering
 • LUMO Fund II: software, nieuwste technologieën, artificial intelligence en virtual reality
 • Percival Participations III: groei gepatenteerde of beschermde technologie

5. Seed capital

De Seed capital-regeling richt zich vooral op technostarters en creatieve starters. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt kapitaal aan investeringsfondsen. Zij investeren met risicokapitaal in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

6. BMKB, Borgstelling MKB Kredieten

Bij deze regeling staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Banken en andere financiers geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat. De borgstelling geeft hen meer zekerheid, als er bijvoorbeeld onvoldoende gebouwen of machines aanwezig zijn. Startende en technologisch innoverende bedrijven kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden. De BMKB-regeling is uitgebreid tot BMKB-C vanwege de coronacrisis met extra financiers en meer staatsgarantie.

Regelingen voor scaleups

7. Groeifaciliteit

De Groeifaciliteit helpt bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit gebeurt door garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen. De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij verstrekt. Bij verlies vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier dus aanzienlijk. Door de coronacrisis is de regeling Groeifaciliteit verlengd tot 1 juli 2023. De regeling zou sluiten op 1 juli 2020.

8. Garantie Ondernemersfinanciering

De regeling helpt (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen. Vanwege de coronacrisis is de GO verruimd:

 • De hoogte van de lening waarvoor de overheid garant staat, is verhoogd naar 150 miljoen euro.
 • Het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het mkb.
 • Het garantieplafond van de GO is verder verhoogd naar 10 miljard euro.
 • De regeling is verlengd tot medio 2023.

9. Dutch Good Growth Fund

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) helpt mkb'ers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Als financiering aanvragen bij de bank niet lukt, is er steun met leningen, garanties en participaties met terugbetaalverplichting (deels ook voor startups). Exporteer je kapitaalgoederen naar een of meer van de DGGF-landen? Dan biedt het onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.

10. Dutch Trade and Investment Fund

Het fonds helpt Nederlandse mkb'ers die zakendoen met landen die niet op de Dutch Good Growth Fund lijst staan. Het onderdeel Investeren biedt steun in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties met terugbetaalverplichting. Exporteer je kapitaalgoederen naar een of meer van de Dutch Trade and Investement Fund-landen? Dan biedt het onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.

Selectietool Startup Box

De Startup Box is een stappenplan dat je doorloopt om voor jouw situatie de juiste regeling te selecteren. Omdat de voertaal van veel startups Engels is, is de tool Engelstalig: for startup funding you will find several startup funds provided by the national government.

Andere mogelijkheden

Financiering aanvragen

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voert de regelingen uit. Je kunt op hun website per regeling toetsen of je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk de tips om een subsidie aan te vragen.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Bij de provinciaal georganiseerde ontwikkelingsmaatschappijen is financiering beschikbaar voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven.

Invest-NL

Invest-NL is een privaat investeringsfonds gefinancierd door de overheid met een focus op energietransitie en innovatieve scale-ups. Richtlijn voor een investeringsbedrag van Invest-NL is 5 miljoen euro, waarbij het fonds maximaal 50 procent van het benodigde bedrag financiert. Een of meer investeerders moeten dus ook 5 miljoen investeren. Staatssecretaris Mona Keijzer bevestigt in antwoord op vragen van de Tweede Kamer dat Invest-NL ook onder de grens van 5 miljoen euro directe investeringen kan doen.

Fondsen voor groeibedrijven

Het kabinet en Invest-NL willen elk 250 miljoen euro investeren in startups en scaleups. Het bedrag verdelen ze over 3 fondsen.

 • Dutch Future Fund: dit fonds maakt meer kapitaal vrij voor innovatieve scaleups
 • Deeptech Fonds: dit fonds richt zich op kennisintensieve start- en scaleups
 • Dutch Alternative Credit Instrument (Dutch Alternative Credit Instrument gaat van start met Europese steun | Invest-NL): het derde fonds richt zich op het bevorderen van alternatieve financiering voor groeibedrijven

Daarnaast draagt Invest-NL zelfstandig bij in het Duurzaam MKB Fonds dat zich richt op duurzame ondernemingen.

Quickscan

Via een aantal korte gerichte vragen schat Invest-NL in of een project of onderneming in aanmerking komt voor een bijdrage. Bekijk via de quickscan of jouw project daarvoor in aanmerking komt.

Klimaat en energietransitie

Ben je actief op het gebied van klimaat en energietransitie? Ontdek klimaatmaatregelen die bedrijven mogelijk raken in 2021 en check of er een regeling voor je is.

Europese regelingen

Er zijn ook Europese regelingen. Gebruik de Europese subsidiegids voor beginners als wegwijzer.

Niet financiële regelingen en programma’s

Naast de financieringsregelingen zijn er ook programma’s waarbij je kunt aansluiten. Startupofficers kunnen je in contact brengen met de overheid, bijvoorbeeld als launching customer. Het platform COSTA zorgt voor samenwerking tussen corporates en startups.

Er is ook een mentorennetwerk dat startups toegang geeft tot internationale netwerken. Lees alles over het starten als start-up inclusief een overzicht met coaching en groeiprogramma’s. Bekijk ook het landelijke overzicht met coaching voor startups. Nlgroeit is een voorbeeld van een programma voor scaleups met een omzet van minimaal 1 miljoen euro.

Hulp inschakelen

Hulp vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing is een ’ja’ op je financieringsaanvraag binnen handbereik. Deze adviseurs helpen jou op weg.

Heb je een vraag over financiering of geldzaken? Neem gratis contact op met de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage